Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tukioikeuksien siirrot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tukioikeuksien siirrot"— Esityksen transkriptio:

1 Tukioikeuksien siirrot
Syksy 2014

2 Tilatuki Tilatuki on EU:n kokonaan rahoittama pinta-alaperusteinen tuki, joka on otettu Suomessa käyttöön vuoden 2006 alusta. Tilatuen maksun perusteena ovat tukioikeudet, jotka muodostuivat vuoden 2006 viljelypinta-aloihin. Näin tukioikeudet vahvistettiin sille henkilölle/henkilöille, joiden hakemuksessa pellot olivat v

3 Tukioikeuden siirrot Tukioikeuksien siirto voidaan v.2014 loppuun saakka tehdä henkilölle, jolla on viljelysmaata hallinnassa. Yleisimmin tukioikeuksien siirtoja tehdään pellon myynti/-vuokraus tapauksissa. Tukioikeuksien siirrosta maanomistajalle vuokrasopimuksen päätyttyä on voitu sopia vuokrasopimuksella tai suullisesti.

4 Siirrot maanomistajille
Jos tukioikeuden siirtoja maanomistajille ei ole vielä tehty, mutta niistä on sovittu, tulisi siirrot tehdä vuoden 2014 aikana ! Jos tukioikeudet on jo aikaisemmin siirretty maanomistajille ja vuokrasopimus on voimassa, ei siirtoja tarvitse nyt tehdä. Maaseutuhallinto toivoo, että vuokralainen tarkistaisi tilanteen ja olisi yhteydessä vuokranantajiinsa.

5 Kuinka toteutetaan Yli vuodenvaihteen jatkuva vuokrasopimus katkaistaan vuokralaisen ja maanomistajan yhteisestä päätöksestä hetkellisesti. Näin voidaan siirtää tukioikeudet maanomistajalle ja jättää hallinta edelleen vuokralaiselle. Esim. päättyy ja jatkuu entisin ehdoin. Tämä ei vaikuta viljelijän vuokrasopimuksen kestoon vaan on hallinnollinen toimenpide.

6 Vuokrasopimuksista Myös suulliset vuokrasopimukset tulee katkaista/päättää. Niiden osalta tieto kirjoitetaan 103B lomakkeen lisätietoja -kohtaan. Esim. Vuokrasopimus katkaistaan lomakkeella B lisätietoja kohtaan: Suullinen vuokrasopimus ajalle lohkoista ja

7 Vuokrasopimuksen katkaisulomake

8 Tukioikeuksien siirtoihin tarvittavat lomakkeet
Tukioikeuksien siirtoihin tarvitaan aina lomakkeet 103A ja 103B

9 103A

10 Tukioikeuksien hallinnansiirto
Hallinnonsiirrot tehdään pääsääntöisesti vuoden 2015 lomakkeilla keväällä 2015. Vuoden 2015 hallinnansiirtolomaketta käytetään: esim. täysin uuden vuokrasopimuksen yhteydessä ( uusi vuokralainen ) Vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä, kun tukioikeuksien omistus on siirretty jo aikaisemmin maanomistajalle.

11 Tukioikeuksien omistuksen siirto

12 Tukioikeuksien omistuksen siirto
Tukioikeuksien omistuksen on siirryttävä viimeistään maanomistajalle. Maaseutuhallinto suosittelee, että vuokrasopimuksen hetkellinen katkaisu tehtäisiin viimeistään , jotta tukioikeuden omistus saadaan siirrettyä maanomistajalle mennessä.

13 Lomake 101A Lomake 101A tulee palauttaa kuntaan, kun siirretään tukioikeuksia henkilölle, jolle ei ole aikaisemmin kunnassa luotu tilatunnusta. Tiedon siitä, onko maanomistajalla tilatunnusta, saa varmistettua kunnan maaseututoimesta.

14 Lomake 101D Lomake 101D tulee palauttaa kuntaan, kun tilan osakastietoihin on tullut muutoksia. Esimerkiksi kun tilalle on tullut uusi osakas tai perustetaan kokonaan uusi tila.

15 Allekirjoitukset Kaikkien tukioikeuksien omistajien tulee allekirjoittaa lomakkeet 103A ja 103B tai toimittaa yksilöity valtakirja, jossa nimetty henkilö valtuutetaan tukioikeuslomakkeiden allekirjoittamiseen.

16 Valtakirjamalli Mallilomake

17 Tukioikeuksien omistuksensiirron aikataulut
Omistuksen siirron päivämäärä: viimeistään Lomakkeet on jätettävä kuntaan viimeistään , mutta toivomme, että hakemukset jätettäisiin jo vuoden 2014 puolella.

18 Mistä lomakkeita löytyy
Tukioikeuslomake 103A on luovuttavalla tilalla. Uuden saa Vipu-palvelusta tai tarvittaessa kunnan maaseutuasiamieheltä 103B ja muut mahdollisesti tarvittavat lomakkeet ( 101A, 101D,) löytyvät osoitteesta hakemalla lomakenumerolla


Lataa ppt "Tukioikeuksien siirrot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google