Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nimet ja henkilötiedot - yhteenveto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nimet ja henkilötiedot - yhteenveto"— Esityksen transkriptio:

1 Nimet ja henkilötiedot - yhteenveto
* Lapselle vanhempien yhteinen, tai toisen vanhemman sukunimi. Ellei muuta ilmoiteta, lapselle tulee äidin sukunimi. Kaikilla yhteisillä lapsilla oltava sama sukunimi! * Sukunimen voi vaihtaa ilmoituksella (avioero, yhdistelmänimi) tai hakemuksella. Enintään kaksi vaihdosta! HUOM! Osa sukunimistä on suojattu! * SOTU: ppkkvv-järjestysnumero (3 numeroa) => Muodostettava 9-numeroinen luku Jaetaan 31:llä ja jakojäännös määrää SOTU:n viimeisen numeron. * Tietoja keräävän rekisterinpitäjän on: - Varmennettava tietosuoja: - Noudatettava vaitiolovelvollisuutta - Esitettävä perustelu rekisterin olemassaololle - Ilmoitettava, mihin tietoja käytetään - Pyynnöstä ilmoitettava keräämiensä tietojen laatu - rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta pidättäydyttävä tietojen luovuttamisesta mm. suoramrkkinointiin yms. - Vältettävä henkilötunnuksen tarpeetonta käyttöä omissa tulosteissaan

2 Avioliitto ja perhe: Avioliiton solmiminen:
(Kihlaus, vapaamuotoinen sopimus avioliiton solmimisesta) 1. Esteiden tutkinta: (lähisukulaisuus, voimassa oleva liitto, oikeustoimikelpoisuus) 2. Vihkiminen (Määrämuotoinen: Läsnöolo, kysymykset, ”tahdon”, todistajat) Avioliitto ja puolisoiden omaisuus: Erillisiä ovat: - Puolisoiden ennen liittoa hankkimaomaisuus - Jommankumman puolison nimiin merkitty omaisuus - Molempien henkilökohtaiset velat (paitsi yhteiseen elatukseen käytetty henk. koht. velka) Yhteisiä ovat: - Omaisuus joka ei selkeästi kuulu kummallekaan - Yhteisesti otettu velka

3 Avioero: Omaisuuden ositus:
* Aviopuolisoilla on toistensa omaisuuteen avio-oikeus, ellei sitä ole avioehdolla rajoitettu Avioero: 1. Sovittelu (ei lakisääteinen) 2. Avioerohakemus ( => 6 kk. harkinta-aika) tai jos puolisot ovat asumuserossa, 2 v. aika 3. Avioeropäätös 4. Omaisuuden ositus Omaisuuden ositus: * Sopimusositus: Omaisuuden jako yhteisymmärryksessä, Toimitusositus: Pesänjakaja jakaa * Puolisoiden avio-oikeusosa = Omaisuus - velat : 2 * Molemmille puolisoille lasketaan säästö, joka on 50% yhteisestä omaisuudesta + henk. koht. omaisuus - omat velat. Yhteiseen elatukseen käytetty henkilökohtainen velka katsotaan yhteiseksi, ei kuitenkaan rahavelkaa. * Puolisot tasaavat säästöjensä erotuksen tasingolla , joka on puolisoiden säästöjen erotus jaettuna kahdella (Ks. kirjan s. 60) * Tasinkoa voidaan myös kohtuullistaa sovittelemalla (esim. lyhyt avioliitto, toinen todella rikas)

4 Lapsen asema: Avoliitossa lapsen huoltajuus äidin, isän on erikseen tunnustettava isyytensä Jos ei tunnusta, tarvitaan oikeuden päätös = isyyden vahvistaminen => Lapselle sama juridinen asema kuin avioliitossa syntyneellä lapsella Avioliitossa aviomies aina isä, ellei hän kiistä isyyttään Alaikäisen lapsen huoltaja on myös hänen edunvalvojansa

5 Lapsen oikeudet Perintäoikeus, oikeutettu vähintään lakiosaan, joka on puolet perintöosuudesta Oikeus elatukseen 18 v. asti Lisäksi lapsella oikeus saada hyvää hoitoa (turva, hellyys, ymmärtämys, koulutus) Lapsen alistaminen, ruumiillinen kurittaminen yms. on kielletty Oikeus tavata molempia vanhempia, jos avioero voimassa.

6 Otto- ja kasvattilapset
Adoptio-oikeus 25 v. täyttäneillä, avioliitossa asuvilla Kelpoisuus tutkitaan Ottolapsesta tulee juridisilta oikeuksiltaan biologisen lapsen kaltainen Kasvattilapsi taas juridisesti biologisten vanhempiensa lapsi. Kasvattivanhempiin ei juridisesti sidettä

7 Rekisteröity parisuhde ja Avoliitto
* Rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta oleville * Samat varallisuusoikeudet kuin avioliitossa * Suhteen solmiminen ja purkaminen yksinkertaisempaa kuin avioliitossa * Ei yhteistä sukunimeä eikä adoptio-oikeutta Avoliitto * ei itse asiassa ole mikään liitto (mitään sopimusta ei ole) * Omaisuudet täysin erillisiä, ei avio-oikeutta * Lasten huoltajuus ja elatusvelvoite äidillä, ellei isyyttä vahvistettu * Lasten isyys on tunnustettava, muuten ei elatusvelvollisuutta * Puolisoilla ei automaattista perimisoikeutta => Avoliitto on miehille hyvä, naisille huono?!


Lataa ppt "Nimet ja henkilötiedot - yhteenveto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google