Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

STES - kesäkoulu 2007 23.8. –25.8.2007 UKK-instituuttiTampere.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "STES - kesäkoulu 2007 23.8. –25.8.2007 UKK-instituuttiTampere."— Esityksen transkriptio:

1 STES - kesäkoulu 2007 23.8. –25.8.2007 UKK-instituuttiTampere

2 Opetusohjelman sisältö Terveyden edistämisestä vastaavat toimijat Terveyden edistämisestä vastaavat toimijat Katsaus STES –toiminnan kehittymiseen Katsaus STES –toiminnan kehittymiseen Savuton sairaala Savuton sairaala Tupakointi ja psyykkinen tai somaattinen sairaus Tupakointi ja psyykkinen tai somaattinen sairaus Kehonhuolto liikunnallisesti Kehonhuolto liikunnallisesti

3 Opetusohjelman sisältö … STES –sairaalan laatustandardit ja niiden toteutumisen mittaaminen itsearvionti- menetelmää käyttäen STES –sairaalan laatustandardit ja niiden toteutumisen mittaaminen itsearvionti- menetelmää käyttäen - työskentely workshop-ryhmissä - työskentely workshop-ryhmissä - jatkotyöskentelystä sopiminen - jatkotyöskentelystä sopiminen Mielenterveyden huomioiminen terveydenhoidossa Mielenterveyden huomioiminen terveydenhoidossa

4 Opetusohjelman sisältö… Mielenterveyden edistämisen strategiat ja käytännöt Mielenterveyden edistämisen strategiat ja käytännöt Liikunta ja mielenterveys Liikunta ja mielenterveys Palautekeskustelu kesäkoulun kokemuksista Palautekeskustelu kesäkoulun kokemuksista

5 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry (STES ) Perustettu Kööpenhaminassa 16.5.2001 Health Promoting Hospitals (HPH) –verkoston 9. kansainvälisen konferenssin yhteydessä. Perustettu Kööpenhaminassa 16.5.2001 Health Promoting Hospitals (HPH) –verkoston 9. kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

6 STES Terveyttä edistävä näkökulma tuodaan Suomen sairaaloiden toimintakulttuuriin: Terveyttä edistävä näkökulma tuodaan Suomen sairaaloiden toimintakulttuuriin: edistämällä yhteistyötä STES –sairaaloiden ja WHO:n HPH –verkoston välillä edistämällä yhteistyötä STES –sairaaloiden ja WHO:n HPH –verkoston välillä helpottamalla ja tukemalla kokemusten vaihtoa yhdistyksen jäsensairaaloiden ja jäsenyhteisöjen välillä helpottamalla ja tukemalla kokemusten vaihtoa yhdistyksen jäsensairaaloiden ja jäsenyhteisöjen välillä

7 STES Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: julkaisee verkostotiedotteita julkaisee verkostotiedotteita järjestää verkostotapaamisia järjestää verkostotapaamisia järjestää koulutustilaisuuksia järjestää koulutustilaisuuksia antaa vertaistukea, arviointiapua, neuvoo ja ohjaa sairaaloissa toteutettavissa terveydenedistämishankkeissa antaa vertaistukea, arviointiapua, neuvoo ja ohjaa sairaaloissa toteutettavissa terveydenedistämishankkeissa ylläpitää yhdysjäsenluetteloa ylläpitää yhdysjäsenluetteloa harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa välittää tietoa terveyttä edistävän toiminnan mahdollisuuksista sairaanhoidossa välittää tietoa terveyttä edistävän toiminnan mahdollisuuksista sairaanhoidossa

8 HPH –verkosto / WHO – Tarkoituksena tukea sairaaloita kehittämään toimintaansa enemmän terveyden edistämisen ja sairauksien ennalta ehkäisemisen suuntaan –Samalla sairaaloiden tulee säilyttää tutkimus- ja hoitopalvelujen korkea laatutaso –v.2007 verkostossa 25 jäsenvaltiota ja yli 700 sairaalaa.

9 HPH - verkosto Krooniset sairaudet lisääntyvät: terveyden edistämistoiminta korostuu terveyden ylläpitämisessä, elämän laadun säilyttämisessä ja toiminnan tulosten turvaamisessa terveyden edistämistoiminta korostuu terveyden ylläpitämisessä, elämän laadun säilyttämisessä ja toiminnan tulosten turvaamisessa sairaalan henkilöstön terveys sekä sairaalan ja yhteiskunnan välinen yhteistyö korostuu entisestään sairaalan henkilöstön terveys sekä sairaalan ja yhteiskunnan välinen yhteistyö korostuu entisestään

10 HPH -verkosto Sairaalan toimintakulttuurissa tarvitaan: eri ammattiryhmien yhteistyötä eri ammattiryhmien yhteistyötä päätöksentekojärjestelmän avoimuutta päätöksentekojärjestelmän avoimuutta potilaiden ja yhteistyökumppaneiden aktiivista osallistumista sairaalan toimintaan potilaiden ja yhteistyökumppaneiden aktiivista osallistumista sairaalan toimintaan terveyden edistämistoiminnan arviointia terveydenhuollossa terveyden edistämistoiminnan arviointia terveydenhuollossa näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä

11 HPH -verkosto Sairaalan toiminnassa on tärkeä: sisällyttää terveyden edistämisen laatustandardit ja indikaattorit olemassa oleviin laadun hallintajärjestelmiin sekä sairaalan tasolla että kansallisella tasolla sisällyttää terveyden edistämisen laatustandardit ja indikaattorit olemassa oleviin laadun hallintajärjestelmiin sekä sairaalan tasolla että kansallisella tasolla

12 Terveyttä edistävä sairaala - Keski-Suomen shp:n ohjelma vuosille 2001-2006 Ohjelma on kaikilta osin kansainvälisen (HPH) ja kansallisen (STES) terveyttä edistävät sairaalat – verkoston pyrkimysten mukainen Ohjelma on kaikilta osin kansainvälisen (HPH) ja kansallisen (STES) terveyttä edistävät sairaalat – verkoston pyrkimysten mukainen Ohjelma tarjoaa toimintamallin STES –verkoston pyrkimysten toteuttamista varten. Ohjelma tarjoaa toimintamallin STES –verkoston pyrkimysten toteuttamista varten. Voidaan hyödyntää STES –jäsensairaaloiden yhteisen ohjelman laatimisessa Voidaan hyödyntää STES –jäsensairaaloiden yhteisen ohjelman laatimisessa

13 Terveyttä edistävä sairaala -ohjelma vuosille 2001-2006 Jatkosuunnitelmia: 1. Laaditaan jäsensairaaloiden yhteinen toimintaohjelma 2. Laaditaan jäsensairaalakohtaiset yhteistä toimintaohjelmaa täydentävät ohjelmat 3. Otetaan käyttöön terveyden edistämisen standardien toteutumisen arvioinnin mittausmenetelmät

14 Terveyttä edistävä sairaala -ohjelma vuosille 2001-2006 Jatkosuunnitelmia: 4. Liitetään terveyttä edistävä sairaala –ohjelma osaksi maakunnallista terveyden edistämisen toimintaohjelmaa 5. Sisällytetään maakunnalliset terveyden edistämisen ohjelmat keskeiseksi osaksi kansallista terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa 6. Luodaan Suomen terveyttä edistävät maakunnat - toimintaohjelma

15 STES –toiminnan päätavoite suunnitelmakaudelle 2007-2008 Terveyden edistämisen laatustandardien ja indikaattorien käyttöön ottaminen ja kehittäminen Terveyden edistämisen laatustandardien ja indikaattorien käyttöön ottaminen ja kehittäminen Terveyslähtöisen toimintakulttuurin saatua riittävän vahvan aseman sairaalan omassa toiminnassa STES –sairaalat ovat uskottavampia kumppaneita laaja-alaisemmassa terveyden edistämistoiminnassa. Terveyslähtöisen toimintakulttuurin saatua riittävän vahvan aseman sairaalan omassa toiminnassa STES –sairaalat ovat uskottavampia kumppaneita laaja-alaisemmassa terveyden edistämistoiminnassa.


Lataa ppt "STES - kesäkoulu 2007 23.8. –25.8.2007 UKK-instituuttiTampere."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google