Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmä 3.12.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmä 3.12.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmä 3.12.2008

2 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja1 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä?  Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja toimintakykyä parantamalla.  Mikäli tupakoinnista, alkoholinkäytöstä, vakavasta ylipainosta ja masennuksesta johtuvia sairauspoissaoloja, varhaista eläköitymistä ja ennenaikaisia kuolemia pystytään ratkaisevasti vähentämään, kyse on satojen tuhansien henkilöiden työvoimapotentiaalista.  Yhden viidenneksen vähennys em. tekijöistä johtuvissa sairauksissa ja niiden seurauksissa merkitsisi 3% lisäystä työllisyysasteessa.

3 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja2 Terveyden edistäminen on poikki- hallinnollista toimintaa  Terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen vaikutetaan pääasiassa muilla keinoin kuin terveyspalveluilla.  Politiikkaohjelman keskeinen tehtävä on edesauttaa ja vahvistaa terveysnäkökohtien ottamista huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä – niin valtion-, alue- ja paikallishallinnossa – sekä elinkeinoelämässä, työpaikoilla, järjestöissä ja yksilötasolla.

4 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja3 Politiikkaohjelman tavoitteet  terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen  kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen; lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön ylipainoisuuden vähentäminen; päihteiden ja tupakoinnin vähentäminen  ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  terveitä elämäntapa-valintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen  sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen ja terveyden edistämisen uusien työmuotojen levittäminen  terveyserojen kaventaminen  järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen terveyden edistämisen, erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena

5 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja4 Politiikkaohjelmaan on kirjattu seuraavaa ”Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että taiteella ja kulttuuritoiminnalla on monin eri tavoin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin läpi koko elämän. Ihmisten aktiivinen kulttuuritoiminta ja taideharrastukset edistävät myös yhteisöllisyyden kokemusta. Harrastuksissa syntyvät verkostot parantavat elämänhallintaa.” Toimenpide  Käynnistetään eri hallinnonalojen yhteistyönä kulttuurin terveydellisten ja hyvinvointivaikutusten edistämishanke.

6 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja5 Mitä kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelmalta odotetaan  kulttuurin hyvinvointivaikutusten merkityksen ymmärrys hallinnon eri tasoilla  kulttuuritoiminnan mahdollisuudet osana ehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa (haasteelliset lapset ja nuoret, mielenterveyskuntoutujat, ikäihmisten elämänlaatu)  kulttuuritoiminta osallisuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistajana

7 3.12.2008Maija Perho, ohjelmajohtaja6  rakennetun ympäristön vaikutukset - ympäristötaide, viherkulttuuri  kulttuuri voimaannuttajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä  kulttuuri kuluttajien luo (esim. vanhusten hoitolaitokset, sairaaloiden lastenosastot)  kulttuuri työhyvinvoinnin edistäjänä


Lataa ppt "Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmä 3.12.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google