Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA - TOIMINTA ON?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA - TOIMINTA ON?"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA - TOIMINTA ON?
Virpi Honkala kirurgian ylilääkäri, johtava lääkäri Raahen sairaala Suomen Terveyttä Edistävät Sairaalat (STES) ry:n kansallinen koordinaattori

2

3 Tavoitteena on, että kuntalaisten
KASTE tavoitteet Tavoitteena on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät.

4 WHO hallitus 1973: ”Tämä laaja tyytymättömyys terveydenhuoltoon johtuu seuraavista syistä: väestön odotuksiin ei vastata; terveydenhuolto on kyvytön valtakunnallisesti tuottamaan odotusten ja erilaisten vaihtuvien tarpeiden mukaisia palveluita; eri maiden ja niissä asuvien eri väestöryhmien terveyseroja ei pystytä kaventamaan; nopeasti nousevat kustannukset, joihin ei liity näkyvää ja merkittävää palvelun paranemista; ostajan avuttomuus (oikeutettu tai ei) tilanteessa, jolloin terveydenhuolto ja sen piirissä työskentelevä henkilökunta näyttää kulkevan omaa kontrolloimatonta polkuaan, joka saattaa tyydyttää ammattikunnan tarpeita, mutta ei ole sitä, mitä ostaja palvelulta haluaisi.”

5 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n toiminta-ajatus
Terveyden kokonaisvaltainen edistäminen on sairauksien tutkimisen ja hoitamisen ohella yksi sairaalan tehtävistä.

6 Terveyttä edistävä sairaala
Terveyden edistäminen sairaanhoidossa sisältää parantavan, oireita lievittävän, kuntouttavan, sairauksia ehkäisevän sekä terveyttä ja hyvinvointia lisäävän työn. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen työkulttuuriinsa idean potilaiden ja heidän läheistensä, sairaalan työntekijöiden, sairaalaympäristön sekä väestön terveyden edistämisestä

7 Terveyttä edistävä organisaatio
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen osittain tai kokonaan lainsäädännölliset muutokset: terveydenhoitolaki Yksityissektorin toimijoiden palvelutuotannon integrointi ”keikkalääkärit ja –hoitajat” muu terveydenhuollon henkilöstö hoivapalvelut: kehitysvammaiset, mielenterveysasiakkaat, vanhukset palveluiden ulkoistaminen

8 HPH –verkosto vuonna 2008 Globaali verkosto, johon kuuluu jäsenyhteisöjä kaikilta mantereilta Toiminnan keskuksena Eurooppa Jäsenmaita 28; Australia, Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kanada, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Israel, Italia, Liettua, Pohjois-Irlanti, Norja, Puola, Venäjä, Skotlanti, Serbia, Slovakia, Etelä-Afrikka, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa ja Taiwan Jäsensairaaloiden määrä runsaat 700

9 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry
Varsinaiset jäsenet: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Folkhälsan Raseborg Forssan seudun terveydenhuollon ky Imatran kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Jämsän seudun terveydenhuollon ky Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Kainuun maakunta ky, Kainuun ks Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky

10 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry
Varsinaiset jäsenet: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Raahen seudun terveydenhuollon ky Satakunnan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

11 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry
Kannatusjäsenet: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveysalan yksikkö Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan koulutusyksikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö Terveyden edistämisen keskus

12 STES:n henkilöstöresurssit
Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä Yhdistyksen saama työpanos muodostuu jäsenyhteisöjen työntekijöiden yhdistyksen toimintaan antamasta työajasta Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus - puheenjohtaja, varapuheenjohtaja - sihteeri - HPH –koordinaattori muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja heille valitut varajäsenet - rahastonhoitaja, nettisivuvastaava - muut tarvittavat toimihenkilöt

13 HPH:n 18 (3 x 6) päästrategiaa
Strategisen suunnittelun 3 kohderyhmää: Potilaat Henkilökunta Sairaalapiirin koko väestö Toiminnan 6 päälinjaa: Omakohtainen terveyden edistäminen Yhteistyössä tapahtuva terveyden edistäminen Toimintaympäristön terveellisyyden vahvistaminen Terveyden edistäminen sairauksien hoidossa Terveyttä edistävän elämäntavan kehittäminen Osallistuminen koko väestön terveyden edistämiseen

14 HPH:n laatustandardit
Virallinen toimintasuunnitelma Potilaan tilanteen arviointi Potilaan informointi ja interventiot Terveellinen työympäristö Jatkuvuus ja yhteistyö

15 HPH –standardien tarkoitus
Täydentää sairaalassa olemassa olevia laatustandardeja organisaation jatkuvan laadun parantamisen filosofian mukaisesti - täydentäminen tarpeen erityisesti potilaslähtöisyyden lisäämiseksi ja hoitotulosten parantamiseksi

16 STES –verkoston toiminnan osa-alueita
Toiminta kansainvälisessä HPH –verkostossa Jäsenyhteisöjen yhteishankkeet - savuton sairaala - laatustandardien mukainen toiminta - muut hankkeet Verkostotapaamiset Tiedottaminen - STES:n nettisivut: uusittavana

17 Surgical complications Smoking and alcohol.
T.Jørgensen, L.T. Jørgensen & J.Hørby Colorectal surgery, anastomotic leakage: Non smoker: 1,00 Smoker: ,18 Non alcohol: 1,00 Alcohol > 35 units/week: 7,18 Mastectomy, skin necrosis Non smoker: 1,00 Smoker: 5,46

18 Tupakointi lisää kirurgisia komplikaatioita
3 tanskalaista sairaalaa: randomisoitua tupakoivaa potilasta tupakoinnista luopuminen / tupakoinnin vähentäminen > 50 % 6-8 viikkoa ennen leikkausta sydän / keuhkokomplikaatiot, haavan paraneminen, sairaalahoidon pituus

19 Tupakointi ja kirurgia
Tupakointi lisää komplikaatioriskejä ja heikentää haavan paranemista. Tupakoinnin lopettaminen 8 viikkoa ennen toimenpidettä vähentää merkittävästi komplikaatioiden määrää. Tupakoinnin vähentämisellä ei ole merkitystä. Nikotiini nostaa verenpainetta ja aiheuttaa takykardiaa, ääreissuonten supistumista ja heikentää verenkiertoa. Hiilimonoksidi vie 10 – 15% happen kuljetuskyvystä.

20 Liikunta ja kirurgia lonkkaproteesileikkaus
preoperatiivisen liikunnan merkitys liikkumiskykyyn leikkauksen jälkeen

21 Haasteena krooniset sairaudet
On parannettava hoidon laatua Vallitsee tarpeiden ja resurssien epätasapaino Henkilöstörekrytointi on vaikeaa Sektorien välinen yhteistyö ontuu Potilaiden osallisuuden ja aktivoinnin edistämiseksi tarvitaan tutkimuksin hyödylliseksi osoitettuja menetelmiä Viestintäjärjestelmät ovat puutteellisia

22 Laajennetut sairaalapalvelut – kotisairaala
Halvaus: Tuettu varhainen kotiutus – kuntoutus kotona parantunut toimintakyky parempi potilastyytyväisyys kustannuksiltaan edullinen COPD: Varhainen kotiutus –kotisairaanhoitajan tuki vähemmän ”pikapaluita” sairaalaan parempi elämän laatu Sydämen vajaatoiminta: Sairaanhoitajan kotikäynnit ja kliininen arvio parempi hoitomyöntyvyys vähemmän sairaalaan ottoja

23 Tanska: kansallinen terveysstrategia 2002 – 10
Strategia ja tavoitteet: Diabetes tyyppi 2 Ehkäistävissä olevat syöpäsairaudet Sydän- ja verisuonitaudit Osteoporoosi Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Allergia Mielenterveyden häiriöt COPD

24 Psykoosipotilaat voivat huonosti
SMR (Standardized Mortality Rate) n 1,6 x (1998, USA) Keskimääräinen elinikä (1991 Kanada) Väestö 72v Skitsofreniapotilaat 56v Keskimääräinen iän menetys 10v (1996 USA) Diabetes 2-3 x muu väestö Ylipaino (BMI>30) 40% (väestö 27%) Tupakointi 80-90% (väestö 25%) Itsemurhat 8 x muu väestö Elintapoihin liittyviä syöpiä enemmän

25

26

27

28 arvot ja elämänkatsomus HYVÄ IKÄÄN- TYMI- NEN kehonkunto sosiaalinen verkosto aivojen aktiviteetit avoimuus mielikuvitus

29 STES ry Savuton sairaala baby friendly hospital
migrant friendly hospital - maahanmuuttajat kansainväliset standardit terveyden edistämiseen sairaalassa diabetes: DEHKO painonhallinta: Läskikapina seksuaaliterveys kivunhallinta potilasturvallisuus

30 2000 Ateena, Kreikka organisaation kehittäminen HPH:n mukaisesti:
Terveyden edistämisen periaatteisiin sitoutuneiden sairaaloiden toiminnan kestävyys ja uskottavuus arvioidaan siitä, miten organisaatiot noudattavat Ljubljanan peruskirjan periaatteita: ARVOPERUSTAINEN TERVEYSTAVOITTEINEN ASIAKASLÄHTÖINEN LAATUUN KESKITTYVÄ VAKAASEEN TALOUTEEN PERUSTUVA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SUUNTAUTUVA

31 2000 Ateena, Kreikka Muutoksen aikaan saaminen perustuu seuraaviin periaatteisiin: · KEHITÄ TERVEYSPOLITIIKKA KUUNTELE VÄESTÖN ÄÄNTÄ JA VALINTOJA UUDISTA TERVEYDENHUOLLON PALVELUKETJUT VALVEUTA TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ TERVEYDEN EDISTÄMISEEN VAHVISTA JOHTAJUUTTA OPI KOKEMUKSISTA Miten mittaamme? Mitkä ovat menestystekijät? Mitkä ovat epäonnistumiset? Miten me arvostamme WHO HPH periaatteita ja näkemystä, jotka muodostavat tuen HPH:lle ja terveyttä edistäville organisaatioille?

32 2003 Firenze, Italia HPH 10 VUOTTA Asiakaslähtöiset strategiat:
potilaiden omahoitoisuuden edistäminen potilaiden osallistumisen kannustaminen sairaaloiden kehittäminen potilaita kannustaviksi organisaatioiksi kroonisiin sairauksiin liittyvä terveyden edistäminen terveyttä edistävien elämäntapamuutosten ohjaus yhteiskunnan infrastruktuurin kehittäminen erityisiin potilastarpeisiin

33 2003 Firenze, Italia HPH 10 VUOTTA Henkilöstöstrategiat:
henkilöstön oman hyvän terveyden edistäminen henkilöstön osallistuminen organisaation terveyden edistämistoimintaan organisaation rakentaminen kannustavaksi ja osallistavaksi työyhteisöksi työperäisten sairauksien vähentäminen yhdessä henkilöstön kanssa henkilöstön terveiden elintapojen edistäminen yhteiskunnan infrastruktuurin kehittäminen henkilöstön tarpeisiin

34 2003 Firenze, Italia HPH 10 VUOTTA Yhteiskuntalähtöiset strategiat:
palvelujen saannin turvaaminen yhteiskunnan tarpeisiin nähden yhteiskunnan muiden terveysammattilaisten tukeminen ja yhteistyö potilaiden hoidossa ja jatkohoidossa organisaation kehittäminen terveyttä edistäväksi yhteiskunnan näkökulmasta yhteisön asukkaiden ohjaus kroonisten sairauksien hallintaan terveyttä edistävästi väestön terveiden elintapojen edistäminen väestön terveyden edistäminen

35 2003 Firenze, Italia UUSI HALLINNOINTITAPA:
2001OECD raportti esittelee uuden vuosituhannen muuttuneen hallintotavan ominaisuudet: toimintafilosofia, joka perustuu tasa-arvoon osallistava arvoperusta orientoituminen uuteen yhteistoiminnan ekologiaan

36 SANOISTA TEKOIHIN Terveyden edistäminen osana hyvinvointia TIETO TAITO
ASENTEET TAHTO

37 TIETOA.. TERVEYSRISKIT: tupakointi päihteet ja huumeet
ylipaino: epäterveellinen ravintokoostumus liikunnan vähyys yksinäisyys työttömyys

38 TIETOA.. Äitiysneuvola Lastenneuvola Koulutarkastukset ENTÄ
Kutsuntatarkastus VAIKUTTAVUUS? Työterveyshuolto Aikuisneuvola: 65-vuotiaat Fysioterapeutin suorittamat 75-vuotiaiden raahelaisten kotikäynnit: turvallisuus, liikunta työttömien terveystarkastukset

39 TIETOA.. - kuntayhtymän työntekijöiden terveydentila
sairauspoissaolot työhyvinvointikysely tupakointitottumukset alkoholin käyttö elämäntapa- ja hyvinvointikysely bonuspäivän anomisen yhteydessä - terveyspalveluiden käyttäjien elämäntapaprofiili

40 TAITOA.. miten viesti saadaan perille? välittäminen puheeksi ottaminen
informointi seuranta kannustaminen yhdessä: ryhmät, moniammatillisuus, samansuuntainen viesti, tukihenkilöt, järjestöt jne

41 ASENTEET tää ei kuulu mulle??!!
kaikkia ei voi kukaan teherä. Mutta, jos jokahinen teköö pikkuusen, tuloo kaikki tehryksi! Pakkaako unelmoimahan? Merkkaa päivä allakkahan – soon visio ja sen sä toteutat!

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Sää sopeurut parahiten muutoksehen, kun avitat sitä syntymähän!

56 On hoidon ja kuntoutuksen rinnalla!
Terveyttä edistävä toiminta ml. mielenterveystyö ja -päihdetyö edellyttää kunnassa olevan toimivan hoitojärjestelmän Terveyttä edistävä työ ei korvaa olemassa olevaa hoidon tarvetta, eikä se ole huonosti toimivan hoitojärjestelmän korvike

57 HPH 17th International Conference Hersonissos, Kreeta, Kreikka 6.-8.5.2009
                                                              Hospitals and health services without walls:New partnerships, new services, new challenges for health promotion                                                              


Lataa ppt "MITÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA - TOIMINTA ON?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google