Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koti On Paras SLU –alueiden perheliikuntahanke KOTIPA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koti On Paras SLU –alueiden perheliikuntahanke KOTIPA."— Esityksen transkriptio:

1 Koti On Paras SLU –alueiden perheliikuntahanke KOTIPA

2 Hankkeen tavoitteet: • Edistetään suomalaisten perheiden hyvinvointia ja elämän hallintataitoja perheliikunnan avulla. • Lisätään perheen yhdessä tekemisen ja liikkumisen sekä terveiden elämäntapojen suosiota. • Kehitetään toimivia perheliikuntamalleja, joita eri tahot voivat helposti käyttää edistääkseen perheiden liikkumista. • Tehokkaan viestinnän avulla perheliikunnan merkitys tunnustetaan yhdeksi merkittävimmistä keinoista puhuttaessa terveyttä edistävästä liikunnasta.

3 Hankkeen pilottivaihe 2010 • Mukana neljä SLU –aluetta – Keski-Pohjanmaan Liikunta ry • johtaa hanketta – Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry – Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry – Kainuun Liikunta ry

4 Pilottivaiheen toteutus • Pilottivaiheessa kehitellään ja testataan erilaisia perheliikuntatapahtumia -ja malleja • Järjestetään useita perheliikuntatapahtumia ja kannustetaan perheitä aloittamaan ja kokeilemaan uusia liikunnallisia harrastuksia • Toteutetaan Potkua Perheeseen! –kampanja • Hankkeelle perustetaan omat nettisivut tiedottamista varten • Kehitellään tiedottamista perheiden aktivoinniksi – Perheet pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti – Halutaan antaa tietoa perheliikuntamahdollisuuksista

5 Hankkeen toimintamallit • Matalan kynnyksen perheliikuntatapahtumat • Urheiluseurojen, kansalaisopistojen ym. tarjoama perheliikunta • Suomiperhe seikkailee –kurssit • Perheiden luontoretket • Perheliikuntakampanja (liikuntakortit) • Päiväkotien liikunnalliset vanhempainillat

6 Koti On Paras 2011- • Hankkeeseen mukaan kaikki SLU –alueet (ei PoPLi) – Hanketta hallinnoidaan edelleen Keski-Pohjanmaan Liikunta ry: toimesta – Projektipäällikön työpanosta suunnataan kaikille SLU – alueille viikon verran – Jokainen alue luo paikallisia perheliikuntaverkostoja eri yhteistyötahojen välille – Kaikki alueet järjestävät perheille suunnattuja liikuntatapahtumia, leirejä, kursseja, kerhoja jne. pilottivaiheen tapaan – Hankkeen nettisivuja kehitellään edelleen ja niiden kautta pyritään tarjoamaan perheille tietoa ja toimintaa

7 Perheliikuntaselvitys • Tavoitteena ajantasaisen tiedon hankkiminen perheiden liikkumisesta ja sen muodoista Suomessa – Käytännön toteutus suunnitellaan yhdessä soveltuvan tiedekunnan kanssa ja se toteutuksessa hyödynnetään opinnäytetyötä • Selvityksen tuloksena projektista löydetään perheliikuntatapahtumiin ja perheiden luontoretkiin toimiva malli, jota voidaan toteuttaa kunnan sekä paikallisten kansalaisjärjestöjen toimesta erilaisissa toimintaympäristöissä • Selvityksestä valtakunnallista näkyvyyttä perheliikuntaverkoston kautta

8 Hankkeen toteuttamistapa: • KOTIPA –hankkeella työskentelee kokopäiväinen projektipäällikkö, joka vastaa koordinaatiosta, suunnittelusta sekä kehittämisestä yhdessä toimijoiden kanssa sekä muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä asioista – Projektipäällikkönä toimii 21.3.2011 lähtien perheliikunnan kehittäjä Satu Kumpulainen • SLU –alueet toteuttavat KOTIPA – hankesuunnitelman mukaisia toimintoja maakunnissa vastuuhenkilöidensä johdolla


Lataa ppt "Koti On Paras SLU –alueiden perheliikuntahanke KOTIPA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google