Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueellinen terveyden edistäminen - Etelä-Pohjanmaan malli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueellinen terveyden edistäminen - Etelä-Pohjanmaan malli"— Esityksen transkriptio:

1 Alueellinen terveyden edistäminen - Etelä-Pohjanmaan malli
Seinäjoki Kari Vihriälä / STES ry

2 Toimintamallin rakentaminen
Terveyden edistämisen määritelmä Terveyteen vaikuttavat tekijät Mallin laatimisen perusteet Etelä-Pohjanmaan mallin esittely

3 Terveyden edistäminen
Terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintoja, joilla parannetaan sekä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä että edistetään kansalaisten terveyttä Kuntien ja yhteisöjen toiminnassa terveyden edistäminen tarkoittaa terveysnäkökohtien huomioon ottamista kaikissa toiminnoissa ja kaikilla toimintojen tasoilla.

4 Terveyden edistämisen kaksi perusstrategiaa:
Väestöstrategia - koko väestöön kohdistuva toiminta (2) Korkean riskin strategia - toiminnan kohteena kohonneen riskin väestöryhmät

5 Terveyteen vaikuttavat tekijät
Terveyttä ja terveyskäyttäytymistä on tarkasteltava ihmisen toiminnan kokonaiskentässä Käytettävissä runsaasti tieteellistä ja kokemusperäistä tietoa Terveyden ulottuvuuksia; biologinen, sosiaalinen, psykologinen (tietoinen toiminta), emotionaalinen, ekologinen, historiallinen, ikävaiheittainen kehittyminen

6 Toimintamallin laatimisen perusteita
Eettiset lähtökohdat; Missä tapauksissa ja miten ihmisen terveyskäyttäytymiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan? Olisiko kaikki kansalaiset otettava terveyden edistämistoiminnan piiriin? Taloudelliset lähtökohdat; Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen kustannusvaikutukset?

7 Etelä-Pohjanmaan malli
Terveys kansanterveysohjelman soveltaminen Etelä-Pohjanmaalla Toimintamalli laaditaan ja toteutetaan palvelurakenneuudistuksen mukaisesti Palvelujen porrastus; 1) Lähipalvelut 2) Aluepalvelut 3) Yhteiset palvelut

8 Terveyden edistämisen lähipalvelut
Terveyden edistämisen laatusuositukset Kunnan johtoryhmä ja terveyden edistämisen vastuuhenkilö Hyvinvointiohjelma / Kunta

9 Terveyden edistämisen seudulliset palvelut
Seutuneuvosto ja terveyden edistämisen seudullinen koordinaattori Terveyskeskuksen johtoryhmä Hyvinvointiohjelma / Seutukunta

10 Terveyden edistämisen yhteiset palvelut
Sairaanhoitopiirin johtoryhmä ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Maakunnallinen neuvottelukunta Hyvinvointiohjelma / Maakunta

11 Terveyden edistämisen tehtäväalueet
Hyvinvointitietojen koonti ja analysointi Tiedotus ja tietopankkipalvelut Opetus ja koulutus Toiminnan ja talouden suunnittelu Tutkimus- ja kehittämistyö, hankeyhteistyö Neuvonta ja ohjaus Valmennus ja kuntoutus Asiantuntijalausunnot Toiminnan arviointi

12 Terveyden edistämisen henkilöstöresurssien tarve
Kunta: Kunnan johtoryhmä ja te -vastuuhenkilö Seutukunta: Seutuneuvosto ja te -koordinaattori Terveyskeskuksen johtoryhmä Maakunta: Terveyden edistämisen asiantuntijaverkosto - neuvottelukunta ja sen jaostot - terveyden edistämisen toimintayksikkö

13 Terveyden edistämisen neuvottelukunta
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus perusti neuvottelukunnan __.__.2007 - neuvottelukunnassa edustettuna kaikki alueen keskeiset toimijatahot ja lisäksi kansallisen tason asiantuntijoita - ensimmäinen kokous

14 Terveyden edistämisen neuvottelukunta
Seuraa maakunnan väestön terveyden kehitystä ja terveyspolitiikan toteutumista Kehittää maakunnallista terveyspolitiikkaa ja rakentaa terveyttä edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden toimijatahojen kanssa Tukee asiantuntemuksellaan kuntien, seutukuntien ja maakunnan hyvinvointityötä Tukee ja kehittää myös muuta maakunnallisen terveyden edistämisen piiriin kuuluvaa toimintaa

15 Terveyden edistämisen neuvottelukunnan alaiset jaostot
Lapset ja nuoret Työikäiset Vanhukset Tiedon tuotto – jaosto …. Jaostojen puheenjohtajista ja sihteereistä voidaan muodostaa neuvottelukunnan alaisuudessa toimiva johtoryhmä

16 Terveyden edistämisen toimintayksikkö (2007)
Yksikön johtaja (0,7) Te –koordinaattori (1,0) Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija (1,0) Työhyvinvoinnin asiantuntija (0,6) Sihteeri (0,2) Uuden henkilöstön lisätarve: Ravitsemusneuvonnan koordinaattori Terveysliikunnan koordinaattori Tutkija Koulutuksen ja tiedotuksen koordinaattori Määräaikaiset hanketyöntekijät

17 Terveyden edistämistoimintaan investoiminen
Tavoitteena on saada riittävät resurssit Etelä-Pohjanmaan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä varten Lisähenkilöstön rekrytointi ja muu resurssien osoittaminen terveyden edistämiseen toteutetaan yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti

18 Alueellinen terveyden edistäminen on palvelurakenneuudistuksen mukaista laajan väestöpohjan kuntayhtymälle kuuluvaa toimintaa Terveyden edistämisen alueellisia toimintamalleja on perusteltua kehittää alueellisten toimintaympäristöjen pohjalta Etelä-Pohjanmaan malli edustaa maakunnalliselle kuntayhtymärakenteelle perustuvaa julkista palvelutoimintaa, jossa on mukana myös muut alueen toimijat


Lataa ppt "Alueellinen terveyden edistäminen - Etelä-Pohjanmaan malli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google