Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielenterveyden edistämisen strategiat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielenterveyden edistämisen strategiat"— Esityksen transkriptio:

1 Mielenterveyden edistämisen strategiat
ja käytännöt Heli Hätönen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n Kesäkoulu

2 Ehkäisevän mielenterveystyön alueet
Sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus Yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit Mielenterveys Yksilökohtaiset tekijät ja kokemukset Kulttuuriset arvot (Lavikainen ym. 2001)

3 Terveydenhuolto terveyden tuottajana
Terveydenhuolto hyvä yksilön terveyden edistäjä ja sairauksien hoitaja Väestötasolla terveydenhuolto ei läheskään tehokkain terveyden tuottaja  koulutusjärjestelmä yhteiskunnan infrastruktuuri väestön elintason nostaminen ja kulttuuri ja urheilu. Terveydenhuollon osuus väestön terveydestä on ehkä prosenttia.

4 Mielenterveyden edistäminen terveyden edistämisen kentällä
Terveyden edistämisen laatusuositus (STM 2006) Vihreä Kirja (EU 2005) WHO:n Euroopan ministerikonferenssi (2005) Vihreä Kirja - Mielenterveystyö Euroopassa (STM 2004) Promoting Mental Health (WHO 2004) Alkoholiohjelma 2004 – 2007 Kouluterveydenhuollon laatusuositus (STM 2004) Päihdepalvelujen laatusuositus (STM 2002) Terveys 2015 – kansanterveysohjelma (STM 2001) Mielenterveyspalvelujen laatusuositus (STM 2001)

5 MUTTA… Toimintaa voidaan suunnitelmallisesti ohjata:
Strategioilla Hyvinvointistrategioilla Lisäksi esimerkiksi TE - Standardit tarjoavat työkalun laadunhallintaan MUTTA…

6 Miten tämä kaikki saadaan käytännöksi?

7 Ehkäisevän mielenterveystyön strategiat ja käytännöt –hanke
STAKESn koordinoima hanke 2006 – 2008 ( Tavoitteena selvittää ehkäisevän mielenterveystyön tilanne hyödyntää näyttöön perustuvia malleja, laatia kunta- ja seutukuntakohtaiset ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelmat ja käynnistää ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen käytännössä.

8 Miten strategia muuttuu käytännöksi?
Mielenterveysindikaattorit – monipuolinen tieto väestön hyvin- ja pahoinvoinnista sekä nykyisistä palveluista Parhaiden käytäntöjen valinta – vaikuttavuuden haaste Käyttöönotto näyttöön perustuvin menetelmin Ylläpito – hyväkin käytäntö saattaa unohtua

9 1. Mielenterveysindikaattorit
Sotka.Net - tilastot Alueelliset selvitykset Palvelutarvekartoitukset Muut selvitykset (esim. STM, STAKES, jne.) Mindful tietopankki Terveydentila Terveyttä määrittävät tekijät Mielenterveystyö ja palvelujärjestelmä

10 Mitä indikaattorit osoittavat Imatrasta?
Keskeisiä ennaltaehkäisyn kohteita Imatralla: Depressio Alkoholin runsas käyttö Nykyisten palvelujen kuvaus: Mielenterveyttä edistävää toimintaa on eri palvelujen sisällä ja eri ryhmiin kohdennettuna Toiminnan hajanaisuus ja osittainen satunnaisuus

11 2. Parhaiden käytäntöjen valinta
Näyttöön perustuvat hoitokäytännöt paras mahdollinen tutkimusnäyttö käytännön kokemus potilaiden esittämä palaute tai toivomukset Ehkäisevien menetelmien vaikuttavuuden selvittäminen haasteellista On arvioitu, että korkeintaan % terveydenhuollon toiminnasta perustuu luotettavaan tutkimusnäyttöön

12 Vaikuttavuuden tasot Hoito-suositukset ja - ohjeet Meta-analyysit,
systemoidut kirjallisuuskatsaukset Vaikuttavuustutkimukset Muu tutkimus ja tiedon keruu

13 Terveyttä edistäviä mielenterveystyön menetelmiä Imatralla
Kohderyhmä Liikuntainterventio pitkäaikaispotilaille Pitkäaikaisista mielenterveyden ongelmista kärsivät potilaat Psykoosirelapsien uusiutumisen ehkäisy Psykoosisairautta sairastavat potilaat ja heidän läheisensä Huomaa Lapsi Päihdeperheet Lapset puheeksi Mielenterveysongelmista kärsivät perheet Terveydeksi! Mielenterveysongelmista kärsivät potilaat Depression alueellinen hoitomalli Koko väestö Mini-interventio

14 Vaikuttavuuden tasot Depression alueellinen Mini-interventio
hoitomalli Mini-interventio Hoito-suositukset ja - ohjeet Meta-analyysit, systemoidut kirjallisuuskatsaukset Lapset puheeksi PRE Terveydeksi! Vaikuttavuustutkimukset Liikunta interventio Muu tutkimus ja tiedon keruu

15 3. Käyttöönotto Hyväkään menetelmä ei mene itsestään käytäntöön
Ennaltaehkäisevän työn hajanaisuus ja johtamisen puute – kenen asia? Näyttöön perustuvat käyttöönoton menetelmät?

16 Kenen asia? - Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön rakenteet Imatralla
mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Mielenterveyspalvelujen johtotiimi Ohjausryhmä Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön työryhmä (ma) Ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä (ma) Terveyttä edistävän mielenterveystyön työryhmä (ma)

17 Käyttöönoton menetelmät
Eri menetelmät vaativat erilaisen käyttöönoton Keskeisiä elementtejä: Sidosryhmien määrittely ja sitoutuminen Nykyisten näkyvien ja näkymättömien käytäntöjen kuvaaminen Esteiden ja edistävien tekijöiden määrittely Uuden käytännön räätälöinti nykyisiin käytäntöihin Miten henkilöstöä tuetaan uuteen käytäntöön? – Pelkkä koulutus ei useinkaan riitä!

18 Miten henkilöstöä voidaan tukea?
Lisätään henkilöstön valmiuksia: Käytännön ongelmien määrittelyyn Näytön hankintaan Näytön arviointiin Käytännön ratkaisun luomiseen Ratkaisun käytäntöön viemiseen Varmistetaan ajantasaisen tiedon saatavuus Mahdollistetaan muutosten tekeminen Osallistaminen alusta alkaen Johdon sitoutuminen

19 Mini-interventio kotihoidossa – Esimerkki Imatralta
Sidosryhmät Kenen työhön mini-interventio liittyy – Kuka älähtää uudesta käytännöstä? Nykykäytännöt Mitä jo nyt tehdään potilaan päihdeongelman havaitsemiseksi? Mikä toimii ja mikä ei? Esteet ja edistävät tekijät Mihin voidaan todella vaikuttaa ja mihin toimenpiteet kannattaa kohdistaa? Räätälöinti Mihin kohtaan mini-interventio parhaiten istuu tässä yksikössä? Henkilöstön tukeminen Mitkä menetelmät ovat tehokkaimpia mini-intervention käytäntöön viemisessä?

20 4. Ylläpito Uudet hyvätkin käytännöt unohtuvat helposti
Tarvitaan jatkuvaa toiminnan arviointia, ylläpitoa ja kehittämistä Standardit keskeinen työväline Johdon rooli ensiarvoisen tärkeä

21 Yhteenveto Mielenterveyden edistämisen sisällyttäminen terveydenhuollon toimintaan näyttäisi olevan enemmän tai vähemmän muutos nykyiseen tilanteeseen. Toteutuminen käytännön toiminnassa edellyttää: Monipuolista tietoa väestön hyvin- ja pahoinvoinnista sekä nykyisistä palveluista Parhaiden käytäntöjen valintaa Käyttöönoton näyttöön perustuvin menetelmin Toiminnan jatkuvaa arviointia, ylläpitoa ja kehittämistä

22 Kiitos!


Lataa ppt "Mielenterveyden edistämisen strategiat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google