Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JÄTEVEDENPUHDISTUS JA ONGELMA JOKA RATKAISTAAN YHDESSÄ.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JÄTEVEDENPUHDISTUS JA ONGELMA JOKA RATKAISTAAN YHDESSÄ."— Esityksen transkriptio:

1 JÄTEVEDENPUHDISTUS JA ONGELMA JOKA RATKAISTAAN YHDESSÄ

2 TUNNIN RAKENNE 1.Mitä tänään tehdään? 2.Ryhmiin jako 3.Virike 4.Käsitteet selviksi 5.Mikä ongelma? 6.Aivoriihi 7.Miten ongelma ratkaistaan? 8.Mistä pitää ottaa selvää? Asioiden selvittäminen kotona. Ensi tunnilla  yhteinen ratkaisu.

3 MITÄ TEHDÄÄN? -Ratkaistaan ongelma TAVOITTEENA -Ryhmätyötaidot -Ongelmanratkaisutaidot -Itsenäinen työskentely ja vastuunotto -Löytää kiinnostavia tutkimuskohteita

4 RYHMÄJAKO – MENKÄÄ RYHMIIN JA VALITKAA PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI Ryhmä 1 • Ryhmä 2 • Ryhmä 3 • Ryhmä 4 •

5 ONGELMA? http://www.hs.fi/kotimaa/ Puolen+miljoonan+kali ningradilaisen+j%C3% A4tevedet+valuvat+me reen/a13805983599 59?sivu=1

6 KÄSITTEET SELVIKSI • Tutustukaa lehtileikkeeseen. • Kirjaa ylös sanat, joiden merkityksestä et ole varma. • Käykää sanat läpi ryhmän kanssa, jakakaa tietoa. • Jos vielä on epäselviä sanoja kysykää.

7 MIKÄ ONGELMA? • Mikä on lehtileikkeen pääasia? • Millainen ongelma lehtileikkeen pohjalta voidaan määrittää? • Muodostakaa kuvaileva työnimi tai otsikko.

8 AIVORIIHI • Ei kritiikkiä, vaan ideoita! • Tarkoituksena löytää mahdollisimman paljon ideoita. • Mieti hetki itseksesi ratkaisuja, kysymyksiä ja mitä jo tiedät. Kirjaa tarralapulle ajatuksesi. • Käykää ideat ja ajatukset parin kanssa läpi ja esitelkää ne sitten muulle ryhmälle. • Ei kritisoida, vaan jatkojalostetaan. • Kaikki ideat kirjataan ylös tarralapuille myöhempää käyttöä varten.

9 MITEN ONGELMA RATKAISTAAN? • Etsikää yhteyksiä käsitteiden ja mekanismien välille. • Ryhmitelkää tarralaput suurelle paperille yhdistelkää niitä kuvaavin viivoin ja nuolin. • Yrittäkää löytää ongelmaan ratkaisu tai ilmiölle kuvaus aivoriihen ideoiden avulla. • Huomioikaa epäselvät kohdat ja aukot.

10 MISTÄ PITÄÄ OTTAA SELVÄÄ? • Mikä olikaan määrittelemänne ongelma? • Miettikää, mitä ette vielä tiedä, mutta mikä pitää tietää, jotta ongelma saadaan ratkaistua. • Muodostakaa ryhmälle yhteiset oppimistavoitteet • Korkeintaan neljä • Selkeät ja kysymysmuodossa • Päätavoite saadaan ydinkysymyksestä (ylin). • Se jaetaan osatavoitteisiin

11 LÄKSYT • Etsi tietoa kirjoista tai netistä. • Yritä ymmärtää. • Vastaa kysymyksiin. • Tee muistiinpanoja (kirjoita, piirrä tai tee käsitekarttoja). • Ensi tunnilla käydään läpi mitä kukin on oppinut.

12 MITÄ OPITTIIN? • Käykää läpi, mitä kukakin on opiskellut välipäivien aikana osatavoite kerrallaan. • Vastatkaa asetettuun osatavoitteeseen. • Kun kaikki osa tavoitteet on käyty läpi, vastatkaa pääongelmaan. • Miettikää, miten alkuperäinen lehtileike liittyy tähän kaikkeen. • Jos itseopiskeluvaiheessa heräsi kysymyksiä tai epäselvyyksiä, kysykää.

13 ARVIOINTI • Oliko virike kiinnostava? • Miten ryhmän yhteistyö sujui? • Miten itsenäinen työskentely sujui? • Mikä oli vaikeinta ja helpointa? • Mikä oli hyvää ja mikä huonoa? • Opitko uutta? Mitä?


Lataa ppt "JÄTEVEDENPUHDISTUS JA ONGELMA JOKA RATKAISTAAN YHDESSÄ."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google