Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia oppimisesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia oppimisesta"— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia oppimisesta
Tutkiva oppiminen – järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä (Hakkarainen, Lonkka, Lipponen) Nina Widén

2 Tieteen historia Kaikkien merkittävien älyllisten saavutusten perustana on aikaisempi kulttuurihistoriallinen teko, jonka varaan uutta tietoa rakennetaan ja tuotetaan. Uuden keksiminen on vanhojen keksintöjen eteenpäin viemistä ja kehittämistä tämän hetkisen teknologian sallimissa rajoissa.

3 Lahjakas vai älykäs? Hyvä tietopohja ja kokemus luovat ihmisestä älykkään tietylle alalle. Eri ihmisillä on eri tavat oppia. Tärkeää on löytää oma tapansa muistaa asioita, koska se helpottaa oppimista ja kehittää muistia parempaan suuntaan. Oppimisessa tärkeintä ei ole se, paljonko tietoa on päntätty päähän vaan se, millä tavoin se tieto on järjestäytynyt.

4 Normaali opiskelu vs. Proakatemia
Koulussa opitun teorian käytäntöön vieminen haastavaa -> prosessipainotteinen opiskelussa toimintamallit sisäistetään niissä sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa, joissa oppiminen tapahtuu. Tentit vs. Oppimispäiväkirjat – tenteistä muistaa valikoidusti asioita jälkeenpäin, oppimispäiväkirjan teko vaatii enemmän ajattelua ja asian syvällisempää pohdiskelua.

5 Palaute Palaute tehtävistä/ suorituksista tulisi antaa oppimisen aikana eikä vasta sen jälkeen (tenttien arvosanat, palautteet opintojen sujumisesta) Palautteenanto oppimistilanteen jälkeen tulee liian myöhässä eikä sillä näin päästä rakentavasti kehittämään suorituksia.

6 Verkostoituminen Verkostoituminen on oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi välttämätöntä -> uudet ideat Tieto saadaan suurilta osin lähimmäisiltä, sukulaisilta, ystäviltä ja työkavereilta. Verkostot ovat tärkeässä osassa kun jokaiselle kehittyy oma maailmankuvansa

7 Itsensä kehittäminen Jokaisen tulisi ottaa vastaan oman suorityskykynsä ylärajoilla olevia tehtäviä, koska tämä laajentaa omaa tietämystä. Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen auttaa jaksamaan paremmin koulussa/ työssä, antaa lisäenergiaa sekä parantaa ongelmanratkaisukykyä. Uuden asian on oppinut/ sisäistänyt vasta kun sen pystyy omin sanoin selittämään.

8 Yhdessä ajattelun voima
Yhdessä toimimalla älyllinen suorituskyky lisääntyy Ryhmä eri alojen asiantuntijoita voivat ratkoa ykdessä asioita, joita olisi mahdotonta ratkoa yksin -> uudet/ erilaiset näkökulmat ongelmanratkaisutilanteissa

9 Hyvä perfektionismi vs. Huono perfektionismi opiskelussa
Täydellisyyden tavoittelu voi näkyä loistavina suorituksina ja lopputuloksina, mutta myös burn outina. Virheiden tekemisen pelko ei auta oppimista ja se tappaa luovuuden. Oppimisessa onnistuminen vaatii henkilökohtaista draivia ja intoa opittavaa asiaa kohtaan.


Lataa ppt "Ajatuksia oppimisesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google