Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajavuoren koulun saksankielinen opetus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajavuoren koulun saksankielinen opetus"— Esityksen transkriptio:

1 Laajavuoren koulun saksankielinen opetus
CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

2 Eurooppalainen viitekehys lähtökohtana
Kieli on ajattelun, itseilmaisun ja viestinnän väline. Oppiminen, opetus ja arviointi on toimintaa. Oppija on toimija.

3 Yleisiä tavoitteita Varhainen ’’Clil-opetus:
Hyödyntää ikäkaudelle ominaisia kielenoppimisen valmiuksia Luo positiivista asennetta vieraisiin kieliin yleensä (suvaitsevaisuus ja asennekasvatus) Kasvattaa kansainvälisyyteen (ympäristö) Luo vahvan pohjan vapaaehtoisen saksan kielen  oppimiselle 4. luokalta alkaen (suunnitelmallisuus) Tukee oppijan ”kieliminän” kehitystä

4 Kielen kannalta Clil-opetus lisää harvinaisten kielten valintoja!
Clil-opetus mahdollistaa luonnollisella tavalla omaksua ja kiinnostua vieraista kielistä! Saksan kieli on läsnä opetuksessa ja arkipäivässä! (kokonaisvaltaisuus) Poistaa ennakkoluuloja vieraisiin kieliin! Saksan kieli ensimmäisenä vieraana kielenä tukee 3. luokalta alkavaa englannin kielen opiskelua!

5 Clil-opetus monipuolistaa menetelmiä.
Oppiaineen kannalta Clil-opetus monipuolistaa menetelmiä. Keskitytään oppiaineen sisältöihin ei kielen muotoon. Clil tarjoaa mahdollisuuden kiinnostua eri oppiaineista vaihtoehtoisella menetelmällä.

6 Yksi ensimmäisistä luokista on saksankielinen CLIL-luokka.
Luokalle voivat hakeutua kaikki koulutulokkaat. Hyvä keskittymiskyky on tärkeä edellytys menestymiselle. Luokalle ei järjestetä pääsytestejä. Luokkakoko 20 oppilasta (18 tulevana vuonna)

7 Laajuus 1-2. luokalla vieraskielistä aineenopetusta on noin puolet tuntimäärästä. 3-5. luokalla saksankielistä Clil- opetusta on 2 tuntia viikossa. 6. luokilla, Clill-opetusta on 1 tunti/viikossa  Saksankielisen oppitunnin kesto? ( erityisesti 1. luokan alkuvaiheessa joustava)

8 Oppiaineet ja sisällöt
Opetus, sisällöt ja arviointi noudattavat koulun opetussuunnitelmaa. Opetus  tapahtuu INPUT - OUTPUT - periaatteella helposti havainnollistettavissa aineissa. (Ma, Ku, YL, Mu, KÄ. Li) Sisällöt ikäkautta vastaavia Luovuus ja motivointi (lasten kulttuuri) Autenttisuus

9 Materiaalit Opettajat tekevät ja valitsevat pääsääntöisesti oppimateriaalit itse eri lähteitä hyödyntäen. Oppikirjat ovat suomenkielisiä. Koululla on pienimuotoinen saksan- kielinen kirjakokoelma. Materiaalia yhteistyökumppaneilta, koulutuksista ja verkostoista

10 Luokat 1-2 Clil-opetus eroaa varsinaisesta kielenopetuksesta metodeiltaan ja sisällöiltään. Saksan kielen oppiminen on toiminnallista ja käytännön läheistä; kielellä leikitellään, loruillaan, lauletaan, rytmitellään ja näytellään esim. nukketeatterin avulla. (ääntäminen, rytmi, intonaatio, eleet, ilmeet, liike ja tilataju) Koulupäivään liittyviä rutiineja opetellaan saksan kielellä. (kuunteleminen, puhuminen)

11 Kokonaisvaltaista ja toiminnallista!
Metodeista Kokonaisvaltaista ja toiminnallista! Opettaja antaa kielellisen mallin ja välineet, joita tarvitaan! Omaksutaan kieltä runsaan syötteen kautta! Selkeät kielelliset rutiinit luovat turvallisuutta! Musiikki ja rytmi luovat iloa oppimiseen!

12 Kulttuuri Kulttuurintuntemus yhdistyy vuoden juhliin ja tapahtumiin. Syntyperäinen kielenpuhuja vetää saksankielen kerhoa 1. luokalta lähtien ja resurssien mukaan. Mahdollisuuksien mukaan opetuksessa on mukana saksankielisiä harjoittelijoita.

13 Yhteistyö Teemme yhteistyötä Goethe- instituutin, Saksan suurlähetystön ja Helsingin saksalaisen koulun kanssa. Muiden ”kielikylpykoulujen” kanssa Vierailut kohdemaasta ja kohdemaahan Saksan kielen aineneuvoja ja OPH Lehdistö

14 Rikastuttaminen Kaikilla luokka-asteilla hyödynnetään tietokonepohjaisia  opetusohjelmia. Kunkin ikäkauden mukaiset projektit ja kansainvälinen toiminta liittyvät  Clil-opetukseen Koulumme on mukana erilaisissa hankkeissa. Tukee ja rikastuttaa oppimista yleensä!

15 Opettajat Koulun opettajat ovat pääsääntöisesti koulutettuja luokanopettajia ja/tai saksankielen opettajia ja CLIL-opettajia. Säännöllinen koulutus Oppimateriaalit Yhteydet kohdemaahan Kouluvierailut kohdemaahan Luokkaretket

16 Äidinkielen opetus Äidinkieli suomi sekä lukemaan ja kirjoittamaan opetus tapahtuu aina äidinkielellä. Äidinkielen opetus noudattaa koulun opetussuunnitelmaa. Äidinkielen opetusta antaa 1. luokalla toinen kuin Clil-opettaja. Oppilas oppii vertaamaan äidinkieltä ja vierasta kieltä toisiinsa.

17 Laadukas menetelmä Kokonaisvaltaista (monipuolisuus)
Oppilas aktiivisena toimijana(sosiaalisuus) Hyödyntää oppilaiden luonnollista innostusta, uteliaisuutta ja kommunikointihalukkuutta (oppiminen) Tukee oppimista ja luo iloa oppimiseen ja opetukseen.(metakognitiiviset taidot ja tunnestrategiat) Tukee oppimaan oppimista(muististrategiat) Kieltä opitaan käyttämällä sitä ns. suoran menetelmän avulla.

18 Miksi opettaa vieraalla kielellä?
Clil-opetus antaa mahdollisuuden. Tukee lapsen emotionaalista, luovaa, sosiaalista ja kongnitiivista kasvua. Kehittää kielellisiä valmiuksia ja herättää lapsen tietoisuuden omaan ja vieraaseen kieleen. Positiivinen vaikutus yleensä oppimiseen Monipuolistaa menetelmiä Mahdollistaa uuden näkökulman kansainvälisyys, asennekasvatus) Motivoivaa ja hauskaa oppimista!!(autenttisuus)

19 Ympäristön kannalta Turvallinen (opetussuunnitelma)
Taloudellinen (opettajat viroissa) Kielen opetus (vapaaehtoinen A-kieli) Sitoutuminen (pitkän aikaväli) Laadukas ja kansainvälinen Eurooppalainen viitekehys Koulun imago

20 Opimme kieltä kaikilla aisteilla
Opimme kieltä kaikilla aisteilla! (Kielen oppiminen on aktiivinen prosessi, johon oppijalle muodostuu vahva tunneside) Älä kysy minulta, mitä minulle kuuluu tai mitä juuri teen, sillä minulla ei ole sanoja vastatakseni sinulle. Kiipeä kanssani vuorten huipuille ja vaella kanssani metsien valoissa. Juokse kanssani kukkaniityillä ja hiekkaisilla merten rannoilla. Löydä kanssani kevät ja koe yhdessä tekemisen riemu, niin silloin tunnet, mitä minulle kuuluu! (SR)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Lataa ppt "Laajavuoren koulun saksankielinen opetus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google