Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot
Kielitaito Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot
Kielitaito Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras kieli. (Ruotsinkielisissä kouluissa toinen kotimainen kieli.) Viimeistään 4. tai 5. vuosiluokalla alkava vapaaehtoinen kieli. (Ruotsinkielisissä kouluissa ensimmäinen vieras kieli.) A1 – ja A2-kielen opinnot jatkuvat A-tasoisina lukiossa. Perusopetuksen 7. vuosiluokalla alkava yhteinen toinen kotimainen kieli. Suomenkielisessä perusopetuksessa ruotsi, ellei oppilas ole aloittanut ruotsia A-kielenä. Kaikille yhteinen B-kieli jatkuu toisella asteella. Toinen kotimainen kieli kuuluu myös kaikkiin ammattikorkea- ja tiedekorkeakoulu-tutkintoihin. Yleensä 8. vuosiluokalla alkava valinnainen kieli. Toisella asteella alkava valinnainen kieli. B-kieli voi olla myös pakollinen vieras kieli ammatillisessa koulutuksessa

3 Kielitaidon osa-alueet
Kielitaito Kielitaidon osa-alueet

4 Kielitaitoa mitataan Eurooppalaisella asteikolla A–C
Katso tarkka määrittely täältä

5 Koulujen A- ja B-kielien sijoittuminen kielitaitoasteikolle:
A-kieli, englanti

6 Koulujen A- ja B-kielien sijoittuminen kielitaitoasteikolle:
A-kieli, muu kuin englanti

7 Koulujen A- ja B-kielien sijoittuminen kielitaitoasteikolle:
B1-kieli, ruotsi

8 Koulujen A- ja B-kielien sijoittuminen kielitaitoasteikolle:

9 Kielitaitovaatimukset vaihtelevat ammatin mukaan
Eri ammateissa ja erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaista kielitaitoa Kaikki tarvitsevat: yleiset toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidot. Lisäksi seuraavat ammatilliset kielitaitovaatimukset. Palveluala Palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti/joustavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Tekninen ala Osaa lukea vieraskielisiä käyttö-, huolto- ja kokoonpano-ohjeita. Tuntee työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyvät vieraskieliset termit. Osaa kertoa työstään ja esittää kysymyksiä vieraalla kielellä.

10 Suullisen kielitaidon kurssi ja koe lukioissa
Kielitaito Suullisen kielitaidon kurssi ja koe lukioissa B1-ruotsi  6. kurssi A-kieli  8. kurssi kurssin aikana harjoitellaan suullista ilmaisua kurssin aihepiireistä arvioidaan: ääntäminen + kerronta + keskustelutaidot arviointi perustuu kurssin aikaisiin näyttöihin JA Opetushallituksen laatimaan suullisen kielitaidon kokeeseen kurssista todistus päättötodistuksen liitteeksi

11 Millä portaalla seisot itse?
Kielitaito Millä portaalla seisot itse? testaa kielitaitosi sivulla

12 Loppu Tämän sivun jälkeen jälkeen sivut,
Kielitaito Loppu Tämän sivun jälkeen jälkeen sivut, joilla on jo käyty linkkeinä alkupään sivuilta

13 Eurooppalainen viitekehys (EVK)
Kielitaito Eurooppalainen viitekehys (EVK) Eurooppalainen viitekehys (Common European Framework of Reference for Languages) on Euroopan neuvoston kehittämä Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleinen eurooppalainen viitekehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1–C2. Viitekehys toimii sekä opetuksen suunnittelun että arvioinnin perustana. Opetussuunnitelman perusteissa on ’hyvä osaaminen’ (arvosana 8) määritelty viitekehyksen taitoasteikkoa apuna käyttäen. Lisäksi se toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista. > Palaa lähtösivulle

14 Kielitaito Lähteet Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, WSOY.   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Lukion opetussuunnitelman perusteet: Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman perusteet ************* Kielitaito-PDF:n tuotanto: Svenska nu -verkosto, 2010. Graafinen toteutus: Atelier GraGra / Hannu Rinne. Piirroshahmot: Matti Mitroshin.


Lataa ppt "Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google