Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itsearviointi johdon työkaluna

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itsearviointi johdon työkaluna"— Esityksen transkriptio:

1 Itsearviointi johdon työkaluna
TkT Kirsi Levä, STUK

2 Johdon itsearviointi ???? Mitä se on? Mitä hyötyä siitä on?
Miten sen voi tehdä? Mitä ongelmia siihen liittyy?

3 Laatutalon rakentamisessa tarvitaan useita ja erilaisia työkaluja
EFQM/ CAF ovat käyttökelpoisia ja koeteltuja viitekehyksiä organisaation toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen, käyttökelpoisia erityisesti kokonaiskuvan hahmottamisessa ja strategisesti tärkeiden alueiden tunnistamisessa

4 Erinomaisuus EFQM:2010 mukaan
Tuloksia tasapainoisesti Eettisesti kestävää toimintaa Lisäarvoa asiakkaalle Yhdessä tuloksia Esimerkillä innostaminen Kehittäminen on jatkuvaa työtä Rakenteet on kunnossa, päätöksenteko perustuu tosiasioihin Henkilöstön kanssa tuloksiin Lähde: efqm.org

5 CAF-mallilla kohti erinomaisuutta
Helpottaa laatujohtamisen menetelmien käyttöönottoa julkisella sektorilla. Ensisijaisesti itsearvioinnin työkalu. Itsearviointi on keskeinen osa perinteistä PDCA –kehittämissykliä [PDCA = suunnittele (plan), toteuta (do), arvioi (check), kehitä (act)]. Auttaa paikantamaan organisaation toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita Yhdistää erilaisia käytössä olevia laadunhallintamenetelmiä (ISO 9000, BSC, …) Edesauttaa organisaatioiden välistä vertailukehittämistä vertailutietoa suhteessa muihin CAF-käyttäjiin

6 CAF-mallin rakenne ja sisältö
Tulokset Toiminta JOHTAJUUS HENKILÖSTÖ KESKEISET SUORITUSKYKY TULOKSET PROSESSIT JA MUUTOS-JOHTAMINEN HENKILÖSTÖ-TULOKSET STRATEGIAT JA TOIMINNAN SUUNNITTELU ASIAKAS- JA KANSALAIS-TULOKSET KUMPPANUUDET JA RESURSSIT YHTEISKUNNALLISET TULOKSET Innovatiivisuus ja oppiminen Lähde: CAF 2006

7 Henkilöstöresurssien hallinta Osaamisen kehittäminen ja hallinta
Tulokset Toiminta HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ-TULOKSET Henkilöstöresurssien hallinta Osaamisen kehittäminen ja hallinta Vuoropuhelu Millaisia tulokset ovat? Verrattuna omiin tavoitteisiin? Verrattuna vertailutietoihin? Ovatko seurausta toiminnasta? Miten organisaatiossa toimitaan? Miten laajasti toimintatavat on käytössä? Miten toimintaa parannetaan? Miten käyttöönottoa laajennetaan? Mihin toimintaa verrataan? Miksi näihin? Miten ja miksi tätä on vuosiensaatossa kehitetty? Innovatiivisuus ja oppiminen

8 Oppiminen ja innovatiivisuus
CAF-mallin idea Tulokset Toimintatapa 1 1: -/0 2 2: + TOIMINTATAPA KÄYTTÖÖNOTETTU 3: ++ 3 TULOKSET ARVIOITU 4 5 4 Omat tavoitteet VERTAILUTIETO 5 Vertailutiedot Oppiminen ja innovatiivisuus

9 Itsearvioinnin hyödyt ylimmän johdon näkökulmasta: Case TUKES
Vahvuuksia Laatu = toiminnan kehittämistä, systematisointia systematisoituminen Yksikkörajoja ylittävää, toisilta oppimista Menettelyjen selkiyttämistä, yhtenäistämistä Läpinäkyvyys, suunnitelmallisuus, ennakointi, parempi hallinta “FAKTAT” <=> Mutu Kehityshaasteita Johdon roolin ja sitoutumisen tärkeys <=> laatuspesialistien rooli ja toiminta Kehittämisresurssit koko henkilöstö<=>spesialistit aika Hyötyjen osoittaminen kohdentaminen tuloksista kertominen henkilöstön osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

10 Itsearviointi – kahden päivän malli
Itsearvioinnin tekee viraston johtoryhmä (ylijohtaja ja yksiköiden johtajat) 2 ohjaajaa - laatupäällikkö ja koulutettu oman henkilöstön edustaja Työkaluna Suomen laatupalkintokriteeristö (EFQM) Arvioinnin kulku: valmistelu arviointi kehittämiskohteiden valinta palaute jatkotoimenpiteistä sopiminen

11 Itsearvioinnin vahvuudet ja ongelmat laatupäällikön näkökulmasta: Case Tukes
liikkeelle lähtö helppoa - liikkeelle niukalla aineistolla ja paljolla ”mutulla” ylimmän johdon yhteinen keskustelufoorumi => yhdessä valitut yhteiset kehittämiskohteet => johdon sitoutuminen vaihtuvat ohjaus => arviointiosaamisen levittäminen organisaatiossa aivoriihikin on hyvä työkalu… niukka aineisto! terminologia => TUKES-kriteeristö => PK-kriteerit => SLP-kriteerit ajoitus tulosohjauksen kannalta kehittämishankkeita tulee paljon => priorisointi kehittämishankkeet poikivat jatkohankkeita ja uusia rutiineja => varautuminen

12 Valmistelu Arviointiaineiston valmistelu
ylimmät johtajat (arvioivat) vastuussa aineiston tuottamisesta 2. vuonna jokainen johtaja teki kuvausta oman yksikön näkökulmasta 3. vuonna vastuutettiin aineiston laatiminen arviointialueittain laatupäällikkö kokoaa aineiston etukäteen itsearviointitilaisuuden pohjaksi (kehittyvä materiaali) Arviointitilaisuuden valmistelu

13 Arviointi – päivän kulku
Menettely: ohjaaja esittelee arviointikohdan huom. järjestys täydennyskeskustelut kukin kirjaa 3-5 vahvuutta: kukin kirjaa 3-5 kehittämiskohdetta Max. 6 sanaa ja täydellinen lause, jotta muistetaan vielä myöhemminkin!! kootaan ja ryhmitellään havainnot fläpille, keskustelu valitaan 1-3 keskeisintä vahvuutta/ kehittämiskohdetta (kävelykierros)

14 Välityöt OHJAAJAT: arviointimuistion laatiminen (tietokone, dataprojektori helpottaa jälkityötä) valintakokouksen yksityiskohtainen valmistelu ARVIOIJAT: perehtyminen arviointimuistioon pisteytys yksilötyönä (pisteytys tukee konsensuskeskustelua – ei itseisarvo sinänsä!)

15 Pisteytys Arviointipäivän jälkeen kuva kokonaisuudesta ja yhdessä tunnistetut vahvuudet ja kehittämiskohteet Tehty Laatukeskuksen itsearvioinnin kysymyssarjan avulla, prosenttitason etsiminen Edellyttää pisteytyksen asiantuntemusta (koulutetut ohjaajat) Auttaa tunnistamaan eri osa-alueiden tasoeroja Mahdollisuus kytkeä toimintasuunnitelmiin tavoitemittariksi

16 Kehittämiskohteiden valinta
MENETTELY: arviointimuistion esittely (käsittelyjärjesteys; menettely ja niihin liittyvät tulokset!) käydään läpi jokaisen arviointipisteet (prosentit) => konsensus keskustelu valitaan(todetaan) 1-3 vahvuutta/ arviointikohta valitaan (todetaan) 1-3 parantamisaluetta/ kohta helposti ja heti kuntoon laittettavat (kaikki) tärkeät ja hankkeistettavat tulisi/ voitaisiin huomioida meneillään olevissa hankkeissa

17 Jatkosta sopiminen TEHTÄVÄT JA TOIMENPITEET
valitut kehittämishankkeet => vastuuhenkilö pikkuparannukset, vastuuhenkilö, aikataulu ITSEARVIOINNISTA JA SEN TULOKSISTA TIEDOTTAMINEN HENKILÖSTÖLLE KESKUSTELUA ARVIOINNIN TOTEUTUKSESTA JA MENETTELYN KEHITTÄMISTARPEISTA

18 Palaute itsearvioinnista
Toteutus valmisteluaika arviointikohtien käsittelyn sujuvuus valmistautumismateriaali Puheenjohtajien onnistuminen Käytännön järjestelyjen sujuvuus Erityisen tyytyväinen olin… Jatkossa tulisi kehittää...


Lataa ppt "Itsearviointi johdon työkaluna"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google