Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Case: UNIC-Services Oy. UNIC-Services Oy  Perustettu 1993, perustaja Saara Remes- Ulkunniemi  Yritys tarjoaa koulutuspaveluita eri puolilla Suomea 

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Case: UNIC-Services Oy. UNIC-Services Oy  Perustettu 1993, perustaja Saara Remes- Ulkunniemi  Yritys tarjoaa koulutuspaveluita eri puolilla Suomea "— Esityksen transkriptio:

1 Case: UNIC-Services Oy

2 UNIC-Services Oy  Perustettu 1993, perustaja Saara Remes- Ulkunniemi  Yritys tarjoaa koulutuspaveluita eri puolilla Suomea  16 työntekijää ja 4 tilapäistä, jotka työskentelevät aina tarpeen mukaan

3 Lisää yksityiskohtia yrityksestä  Yrityksen henkilöstön keski-ikä on noin 35 ja suurin osa työntekijöistä on naisia  Viime vuosien aikana yrityksen henkilöstön määtä on kasvanut lähes 40 % ja liikevaihto kolominkertaistunut

4 Stressitekijät (omistaja ja johto)  Epävarmuus liittyen yrityksen toimintoihin  Vaikeus ennustaa tulevia henkilöstötarpeita (epätasainen tilauskanta)  Lisääntyneet asiakkaiden vaatimukset  Kilpailu  Jatkuva muutos

5 Stressitekijät (työntekijät)  Yrityksen toiminnan luonne  Asiakkaat ja toiminnan luonne  Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen  Epävarmuus ja jatkuva vaikeus toiminnan ennustettavuuteen  Pitkät työajat ja työmatkat

6 Lisää stressitekijöitä  Työhön liittyvä fyysisen väkivallan uhka  Yksin työskentely  Työkuorma  Suuri määrä työtä (ajoittaine)

7 Mitkä ovat keskeisimmän ongelmat, jotka tunnistetaan esimerkkinä olevassa pk-yrityksessä?

8 Miten omistajan ja johdon stressitekijät Eroavat henkilöstön stressitekijöistä?

9 Millä tavoin asiakas voi vaikuttaa lisääntyneeseen työstressiin?

10 Millä tavoin työn epävarmuus vaikuttaa yksilöihin?

11 Riskien hallinnan menetelmät ja toimeenpano  Laadun kehittämisprojekti  ISO 9001:2000 laatujärjestelmä ja henkilöstöön liittyvien tekijöiden sisäinen auditointi  Henkilöstön kokoukset  Henkilöstökyselyt (QPS Nordic)  Vuoropuhelu yrityksen sisällä (yrityksen kulttuuri)

12 Miksi yrityksen kulttuuri on niin tärkeä riskien arvioinnissa?

13 Mitä hyötyä on siitä, että henkilöstökyselyn tuloksia voi verrata muihin saman alan yritysten tuloksiin?

14 Stressin ehkäisemisen menetelmät  Avoin vuorovaikutus henkilöstön keskuudessa  Investoiminen yhteydenpitoa tukevaan teknologiaan (matkapuhelimet, langattomat tietoliikenneyhteydet)  Sisäinen yhteistyö  Esimiesten rooli (palvelun tuottaja)  Organisaation rakenne

15 Lisää stressin ehkäisemisen tekniikoita  Systemaattisesti kerättävä sisäinen palaute  Tiimikokoukset  Henkilöprofiili jokaisella työntekijällä  Kahdenkeskiset keskustelut työntekijän ja henkilöstöjohtajan välillä  Joustavuuden politiikka (loma-aikojen suunnittelu, työpäiväpankin kautta pidemmät vapaajaksot, joustavat työajat)

16 Mitä hyviä käytäntöjä työstressin ehkäise- miseen tunnistat Unic-Palvelujen tavassa toimia?

17 Mitä mieltä olet näistä hyvistä käytännöistä, sopisivatko ne Sinun työpaikallesi?

18 Miksi työtovereiden tuki on niin tärkeä työstressitilanteissa?

19 Riskien hallinnan ja toimenpiteiden arvioiti  Yrityksellä on useita eri tapoja tunnistaa stressitekijöitä (keskustelut, kokoukset, yhteinen aika, laatujärjestelmä) > Hyvä käytäntö 1  Yrityksessä on onnistuttu osittain integroimaan riskien arviointi osaksi normaalia toimintaa > Hyvä käytäntö 2

20  Jatkuvan parantamisen malli on ulotettu koskemaan myös henkilöstöasioita > Hyvä käytäntö 3  ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmä työvälineenä stressin hallinnassa > Hyvä käytäntö 4

21 Minkälaiset mittarit kuvastavat työstressiä työyhteisössä?

22 Kuinka saatuja tuloksia olisi hyvä käsitellä?

23 Mitä hyötyä on laatujärjestelmästä henki- löstölle ja stressistä selviytymiselle?

24 Kiitos!


Lataa ppt "Case: UNIC-Services Oy. UNIC-Services Oy  Perustettu 1993, perustaja Saara Remes- Ulkunniemi  Yritys tarjoaa koulutuspaveluita eri puolilla Suomea "

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google