Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusia avauksia ja jatkotyöskentelyn tarvetta Pohjanmaan välityömarkkinoilla TRAPPAN - portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta -hankkeen ulkoinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusia avauksia ja jatkotyöskentelyn tarvetta Pohjanmaan välityömarkkinoilla TRAPPAN - portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta -hankkeen ulkoinen."— Esityksen transkriptio:

1 Uusia avauksia ja jatkotyöskentelyn tarvetta Pohjanmaan välityömarkkinoilla TRAPPAN - portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta -hankkeen ulkoinen arviointi Loppuseminaari 22.2.2011 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Laura Jauhola tmi.

2 Arvioinnin tavoite 1. Hanketoiminnan arviointi Kehittämisprosessit Hankkeen resursointi 2. Hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrällisten tavoitteiden toteutuminen Laadullisten tavoitteiden toteutuminen 3. Hanketoimintaan liittyvän yhteistyön ja tuloksellisuuden arviointi eri toimijoiden näkökulmasta Yhteistyö ja tuloksellisuus Trappan -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Yhteistyö ja tuloksellisuus asiakkaiden (työttömät työnhakijat) näkökulmasta Yhteistyö ja tuloksellisuus paikallisten yrittäjien näkökulmasta Yhteistyö ja tuloksellisuus yhteistyöverkoston toimijoiden (TE-toimistot, kuntien toimijat, muut kehittämishankkeet) näkökulmasta 4. Toimintamallin hyvät käytännöt sekä niiden mallintaminen ja levittäminen

3 1) Kirjallinen materiaali - hankkeen toteutuksesta ja tuloksista kertova materiaali: suunnitelma- asiakirjat, tilastot, väliraportit, hankkeen kokoama asiakaspalauteaineisto. 2) Sähköinen kyselyt sidosryhmille -hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluville ohjausryhmän, TE-toimiston ja kuntien edustajille, alueilla toimiville muille hankkeille ja sidosryhmille sekä yrittäjille suunnattu sähköinen kysely. (33 vastausta)‏ 3) Haastattelut - hankkeen työntekijät (8 henkilöä)‏ -hankkeen kanssa yhteistyötä tehneet työnantajat (21 yritystä)‏ -työnhakija-asiakkaat (22 henkilöä)‏ 4) Arviointityöpaja - hankkeen työntekijöille järjestetty keskustelutilaisuus joulukuussa 2010 Arviointiaineistot

4 Keskeinen tulos yhteistyötahoilta kootusta aineistosta

5 Kehittämissuositukset kiteytetysti Jatkossa tarvitaan seutukunnallista -> kehittämistyötä, jota johdetaan ja toteutetaan entistäkin vuorovaikutteisemmin -> yhteistyötä työnhakijoiden ja työnantajien kannalta tarpeellisten ja hyödyllisten toimenpiteiden toteuttamiseksi - > yhteistyötä uusien toimintamallien, kehitettyjen mallien juurtumisen ja työllisyyden hoidon kumppanuuden kehittymiseksi

6 Kehittämissuositukset hanketyön kehittämiseksi Hankkeen loppuvaiheessa on tarpeellista panostaa tavoitteena olevan portaittaiseen malliin liittyvän kehittämistyön tavoitteellistamiseen ja aikatauluttamiseen. Seutukunnallisissa hankkeissa on tärkeää panostaa seudullinen kehittämiskokonaisuuden johtamiseen. Seutukunnallisissa hankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota alueiden välisessä yhteistyössä kehittämistyön vuorovaikutteisuuteen ja kehittämistyön tukemisen menetelmiin

7 Kehittämissuositukset työnhakija-asiakastyön kehittämiseksi Hankkeessa on tärkeää hyödyntää sen kokoamaa asiakasseurantatietoa myös laadullisten asiakastulosten näkyväksi tekemisessä ja hankkeen tulosten markkinoinnissa. Yksilö- ja työhönvalmennuksen onnistumisessa on keskeistä niiden asiakasvalinnan ja -ohjauksen toteutuminen, joten siihen tulee panostaa erityisesti myös jatkossa. Seutukunnilla tulee jatkaa yksilö- ja työhönvalmennusta tukevien toimenpiteiden kehittämistä ja panostaa erityisesti koulutusten kehittämiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

8 Kehittämissuositukset työnantaja-asiakastyön kehittämiseksi Hankkeessa tulisi hyödyntää aktiivisemmin sen yhteistyötahoina toimivia työnantajia ja heidän tekemään vertaisuuteen perustuvaa markkinointia, kun se kertoo toiminnastaan ja tuloksistaan. Työvalmennussäätiöiden tulisi varmistaa yksilö- ja työhönvalmennukseen liittyvän työnantajia palvelevan rekrytoinnin tukimallin pysyvyys jokaisella seutukunnalla. Työvalmennussäätiöissä on tarpeellista jatkaa myös tulevaisuudessa uusien työnantaja-lähtöisten toimintamallien kehittämistä.

9 Kehittämissuositukset viranomaisten ja muiden välityömarkkina- toimijoiden kanssa tehtävän työn kehittämiseksi 1.Työvalmennussäätiöissä on tärkeää jatkaa haja-asutusalueelle soveltuvan työhönvalmennusmallin kehittämistä ja tuotteistamista. 1.Hankkeessa tehtyä seutukuntien rajat ylittävää välityömarkkinoiden kehittämistä tulee edelleen jatkaa sekä panostaa laadittujen suunnitelmien ja selvitysten toimeenpanoon. 1.Hankkeessa aikaansaatua tiivistä yhteistyötä on tarpeen jatkaa edelleen, jotta seutukunnille kehittyisi työllisyyden hoitoon aito kumppanuuden kulttuuri.


Lataa ppt "Uusia avauksia ja jatkotyöskentelyn tarvetta Pohjanmaan välityömarkkinoilla TRAPPAN - portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta -hankkeen ulkoinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google