Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itsearvioinnin toteuttaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itsearvioinnin toteuttaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Itsearvioinnin toteuttaminen
PIRKOssa ajalla Pirkko Achrén vs. kehittämispäällikkö

2 Miksi itsearviointi / toiminnan nykytilan kuvaus?
Valmistautuminen seutuselvitykseen perustuvaan organisaatiomuutokseen vahvuuksien hyödyntäminen organisaatiomuutoksessa edellyttää perusteluita = luotettava itsearviointi Ammatillisen koulutuksen laatustrategia (OPKM) Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä yhdessä henkilöstön kanssa luotu ja käyttöönotettu laadunhallinta-järjestelmä / toimintajärjestelmä, jota parannetaan toimintaympäris-tössä tapahtuvien muutosten ja palautetiedon pohjalta PIRKOssa rakennettu toimintajärjestelmää 5 vuotta arvioinnin aika: mitä on saavutettu ja mitä pitää korjata / parantaa / tehdä laatupalkintohakemuksen tavoitteena on ulkoinen arviointi

3 PIRKOn itsearviointiprosessin eteneminen
Toteutus-suunnitelma 1. Laatupalkinto-kilpailu 2012 6. Resurssi- varaus Vahvuudet, kehittämistarpeet ja toimenpide-suunnitelma Työryhmien asettaminen TAVOITE: PIRKOn toiminta- ja arviointijärjestelmän systematisointi 2. Puheen-johtajien valmennus Itsearviointi toteutettu ja raportoitu, Työryhmien koulutus Konsensus-kierros esimiehittäin Puheen-johtajien sparraus 4. Työryhmien raportit valmiit Yksilö-arviointi valmis Esimiesten haastattelut käyty PIRKOn toiminnan nykytila kuvattu, Kommentointi valmis 3.

4 Työryhmät Työryhmät: Työryhmien työskentelyn tavoitteet:
Jäsenet, päätös vt.kyj Loppi § 206 /2011 Teemat: Johtajuus Strategiat ja toiminnan suunnittelu Henkilöstö Kumppanuudet ja resurssit Prosessit Työryhmien työskentelyn tavoitteet: Toiminnan nykytilan kuvauksen laatiminen (=suunnittelu toteutus arviointi kehittäminen) työryhmälle osoitetun teeman osalta. Työryhmän tuotos on enintään 2 sivua. Työryhmä hyödyntää toiminnan kuvauksessa tulososioiden kuvausta (asiakas- ja kansalais-, henkilöstö- ja yhteiskunnalliset sekä keskeiset suorituskykytulokset) Työryhmä täydentää tulososioiden kuvausta tarvittaessa laadullisesti.

5 Tiedottaminen ja markkinointi
Johtoryhmän ja laadun ohjausryhmän kokoukset  tieto tulosalueille  tiimeille  henkilöstölle Työryhmän jäsenet konsultoivat työskentelyn aikana taustaryhmiään  tietoa henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille Hallitus PIRKO-areena (henkilöstö) Tiedotussuunnitelma

6 Miksi yhteinen arviointimalli CAF?
Common Assessment Framework Julkisen organisaation itsearvioinnin työkalu Yksinkertainen ja joustava (organisaatiokohtainen sovellus) Helppo käyttää, ei ylimääräisiä kustannuksia Auttaa paikantamaan organisaation vahvuuksia ja parantamisalueita Henkilöstöä osallistava Edellyttää johdon vahvaa sitoutumista

7 Toimintatapojen ja tulosten arviointi
TULOKSET 6.Henkilöstötulokset 3.Henkilöstö 5.Prosessit 9.Keskeiset suorituskyky- tulokset 2.Strategiat ja toiminnan suunnittelu Keskeiset 1.Johtajuus 7.Asiakas- ja kansalaistulokset suoritusky tulokset 4.Kumppanuudet ja resurssit 8.Yhteiskunnalliset tulokset INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN

8 Arviointialueilla 1-5 Arviointialueilla 6-9
arvioidaan organisaation toimintatapoja, mm. ydintoimintojen hoitamisen tapoja (prosessit) johtamisjärjestelmiä henkilöstöhallintoa ja –koulutusta toiminnan laadun ja tuloksellisuuden arviointitapoja kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuutta Arviointialueilla 6-9 arvioinnin kohteena tulokset, jotka ovat seurausta alueilla 1-5 kuvatuista toimintatavoista

9

10

11 Toteutettavien kehittämistoimien valinta
Vähän merkitystä ja hyvät pisteet Käytä vähemmän resursseja Paljon merkitystä ja hyvät pisteet Säilytä Vähän merkitystä ja huonot pisteet Jätä huomiotta juuri nyt Paljon merkitystä ja huonot pisteet Priorisoi CAF -pisteet Merkityksellisyys strategian mukaisten ydintavoitteiden saavuttamisessa Lähde: Erkkilä, vvm

12 PIRKOn itsearviointiprosessin eteneminen
Resurssien suunnittelu talousarvioon PIRKOn toiminnan nykytilan kuvaus n € talousarviovuodelle 2011 Varsinainen itsearviointi omaan työhön sisältyvänä Laatupalkintokilpailuhakemuksen kirjoittaminen 3-4 henkilötyöviikkoa, €, TA2012 Kustannukset kustannuspaikalle 1807 PIRKO-tason itsearviointisuunnitelma , luonnos valmis Arvioinnin yksikkönä/kohteena esimiehen vastuualue Hyvinvoiva oppimisympäristö -käsitteen avaaminen ja mittaaminen (laatupalkintokilpailu 2012) Toiminnan kuvaus CAFin mukaisesti, valmis Työryhmät ja puheenjohtajat nimetty Tulososion kuvaus (kehittämispalvelut), valmis Työryhmien valmennus klo 12-16 Puheenjohtajien ohjeistus klo 13-15 Työryhmien ohjatut kokoukset (3*3 h, viikoilla 37, 40 ja 43, välityöskentely PIRKO-areenalla) Työryhmien tuotos, valmis (max. 2 s./ryhmä) Kuvauksen kommentointikierros tehty Kuvauksen käsittely laajennetussa esimiesfoorumissa (opiskelijat!) Viimeistely mennessä Itsearviointi toteutettu ja raportoitu Yksilöarviointi (Webropol), toteutettu Konsensuskeskustelu esimiehittäin (opiskelijat), toteutettu (raportointi) Esimiesten haastattelut (kehittämissuunnitelma), toteutettu Kehittämistoimenpidesuunnitelma valmis toiminnan kehittäminen ja Itsearviointiprosessin kehittäminen Huom! Jatkossa itsearviointiprosessi ajoitetaan vuosikellorytmin mukaisesti.

13 Erkkilä, vvm,


Lataa ppt "Itsearvioinnin toteuttaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google