Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ENCORE Enhancing Organisational Project Cycle Management Competence and Regional Co- operation in International Projects.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ENCORE Enhancing Organisational Project Cycle Management Competence and Regional Co- operation in International Projects."— Esityksen transkriptio:

1 ENCORE Enhancing Organisational Project Cycle Management Competence and Regional Co- operation in International Projects

2 Projektin tarkoitus •Keskisuomalaiset organisaatiot muodostavat alueellisen projektiosaamisklusterin jonka vahvuuksia ovat korkean tason projektiosaaminen, tehokas yhteistyö ja kansainväliset verkostot. •Maakunnan kehittämiseen saadaan kansainvälistä rahoitusta ja paikallista osaamista voidaan markkinoida maakunnan ulkopuolelle.

3 Projektin tavoitteet •Parantaa organisaatioiden valmiuksia toteuttaa projekteja ja hallita riskejä sekä lisätä tulosten hyödyntämistä EU- rahoitteisissa projekteissa •Parantaa palveluita keskisuomalaisille julkisorganisaatioille ja yrityksille projektirahoituksen hankinnassa ja projektinhallinnassa •Parantaa keskisuomalaisten organisaatioiden valmiuksia markkinoida paikallista osaamista alueen ulkopuolelle

4 Toiminnot •Projektisalkun johtamisen arviointi •Avainhenkilöstön koulutus •Projektihallinnan prosessien kehittäminen •Opintomatkat •Yhteistyömallin kehittäminen  projektitoimisto •e-toimiston kehittäminen

5 Odotetut tulokset •Projektisalkun hallinnan kypsyystaso organisaatioissa on arvioitu •Projektisalkun hallinnan ja projektien elinkaaren hallinnan prosessit ovat kehittyneet (esim. projektiohjeistus) •Alueellinen yhteistyömalli (ja/tai projektitoimisto/t) kehitetty edistämään projektitoiminnan yhteistyötä •e-toimiston kehitystyö ja ylösajo toteutettu (valinnainen, vaihtoehtona organisaatiokohtaiset e- ratkaisut) •Avainhenkilöstö koulutettu projektien elinkaaren hallintaan (PCM) •Kansainvälinen kumppaniverkosto on laajentunut

6 Projektisalkun johtamisen arviointi •Organisaation projektisalkun johtamisen kypsyystaso arvioidaan itsearviointimenetelmällä •Arvioinnin avulla määritellään organisaatiokohtaiset kehittämistarpeet ja tehdään kehittämissuunnitelma

7 Projektisalkun johtamisen kehittäminen - kehittämisalueet •Projektikäsikirja  prosessit  dokumentaatio  työkalut •e-ratkaisut •Projektitoimisto •Henkilöstökoulutus

8 Projektisalkun johtaminen - Prosessi •Projektin valinta •Projektisuunnittelu •Projektin elinkaaren hallinta •Arviointi ja lopetus

9 Alueellinen yhteistyö - kehittämisalueet •Organisaatiokohtainen kehitystyö/järjestelyt kansainvälisessä projektitoiminnassa •Yhteiset resurssit projektien valmistelussa •Keskinäinen konsultaatio projektien suunnittelussa ja toteutuksessa •Tiedonvaihto meneillään olevista projekteista •Tiedon ja kokemusten säännöllinen vaihto •Rahoitusinformaation jakaminen •Verkostojen jakaminen •Projektipalveluiden e-toimisto / e-ratkaisut •Yhteistyö projektien valmistelussa ja tarjouskilpailutoiminnassa

10 Mikä on e-toimisto? e-toimisto sisältää: •informaatiota rahoituslähteistä •informaatiota kontakteista ja asiantuntijoista •informaatiota tapahtumista •informaatiota projektipalveluista •työkaluja ja lomakkeita •koulutusmateriaaleja

11 Miten e-toimisto palvelee? •Edesauttaa alueellisten kumppanuuksien rakentamista •Jakaa rahoitusinformaatiota •Tukee kumppaneita tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa ja viestinnässä •Parantaa projektin elinkaaren hallinnan osaamista organisaatioissa •Markkinoi paikallista osaamista alueen ulkopuolelle

12 Alueellisen yhteistyömallin kehitystyö prosessina •Haastattelut kumppaniorganisaatioissa  Suunnitteluworkshop 1 – Strategia, tarve, tavoitteet  Täydentävä kysely tai haastattelut  Ehdotus  Suunnitteluworkshop 2 – Palaute ehdotukseen, kehittämiskohteiden tarkentaminen  Projektitoiminnan yhteistyömallin toimintasuunnitelma

13 Muu kehitystyö •e-toimiston rakentaminen •Projektitoimiston liiketoimintasuunnitelma

14 Kokemuksia •Erilaiset organisaatiot (toimialat, projektitoiminta) •Organisaatioiden projektiosaamisessa eroja •Resurssit kehitystyöhön panostukseen vaihtelevat •Projektikulttuurin kehittäminen on laaja kokonaisuus niin alue- kuin organisaatiotasollakin •Laaja kumppanuushanke edellyttää panostusta myös hallinnointiin •Kilpailu vai yhteistyö? •Kansainvälistymisen toimintaohjelma 2006-2008 viitekehyksenä

15 Lisätiedot www.uniservices.fi kari.hakola@adm.jyu.fi timo.juntunen@adm.jyu.fi


Lataa ppt "ENCORE Enhancing Organisational Project Cycle Management Competence and Regional Co- operation in International Projects."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google