Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ESR 2007-2013 Sivu 1 ESR:n uusi ohjelmakausi ja sen haasteet sukupuolten tasa-arvon kannalta Riitta Kangasharju Työministeriö Tampere 27.11.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ESR 2007-2013 Sivu 1 ESR:n uusi ohjelmakausi ja sen haasteet sukupuolten tasa-arvon kannalta Riitta Kangasharju Työministeriö Tampere 27.11.2006."— Esityksen transkriptio:

1 ESR 2007-2013 Sivu 1 ESR:n uusi ohjelmakausi ja sen haasteet sukupuolten tasa-arvon kannalta Riitta Kangasharju Työministeriö Tampere 27.11.2006

2 ESR 2007-2013 Sivu 2 EU:n kaksoisstrategia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi •Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen : Tasa- arvon edistäminen integroidaan osaksi kaikkea toimintaa kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa ottamalla huomioon toiminnan vaikutukset naisiin ja miehiin (sukupuolinäkökulma) •Erillistoimet : toteutetaan erillisiä tasa-arvohankkeita, jotka voivat kohdistua joko naisiin tai miehiin.

3 ESR 2007-2013 Sivu 3 Kuluvan ohjelmakauden evaluointituloksia •Kaksoisstrategia kaikissa ohjelma-asiakirjoissa positiivinen signaali •Vaikeuksia saada riittävän paljon ja riittävän hyviä hakemuksia tasa-arvohankkeiksi (= erillistoimet) •Sukupuolinäkökulma lähes näkymätön muissa hankkeissa (= sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen)

4 ESR 2007-2013 Sivu 4 Mitä kuluvalla ohjelmakaudella on tehty •Toteutettiin kampanja hyvien tasa-arvohankkeiden saamiseksi •Ulkopuolinen asiantuntija arvioi osan EQUAL-hakemuksista sukupuolinäkökulmasta ja koulutti kansallista tukirakennetta arvioinnissa •Hankevalintaa varten kehitettiin tsekkauslista •Kaikkien EQUAL-kehittämiskumppanuuksien tuli esittää suunnitelma sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta ennen hyväksymistä toimintoon 2 •Ulkopuolinen ekspertti tukee ja kouluttaa EQUAL- ja tavoite 3 – hankkeita sukupuolinäkökulman integroimisessa

5 ESR 2007-2013 Sivu 5 Uusi ohjelmakausi 2007-2013 Kaksoistrategia on kirjattu ohjelma-asiakirjaan: •Kaikissa toimintalinjoissa voidaan toteuttaa erillistoimia, jotka voivat kohdistua joko naisiin tai miehiin (segregaation purku, naisyrittäjyyden edistäminen, työn ja perhe-elämän yhteen sovittaminen, samapalkkaisuuden edistäminen) •Sukupuolten tasa-arvon edistäminen integroidaan osaksi kaikkea toimintaa kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa

6 ESR 2007-2013 Sivu 6 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ohjelmatasolla •Työmarkkina-analyysi sukupuolinäkökulmasta: mitkä ovat ongelmat ja mitä tarvitaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi •Sukupuolten tasa-arvo valintakriteeriksi ja ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttö valintaprosessissa, jos se on tarpeen •Koulutusta ja tukea projekteille projektien koko elinkaaren ajan •Indikaattoreita, joilla voidaan arvioida, onko tasa-arvoa edistetty vai ei

7 ESR 2007-2013 Sivu 7 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen projektitasolla •Tilanteen/ongelman analysointi sukupuolinäkökulmasta > projektin toimenpiteiden parempi kohdistuminen •Sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhdeksi projektin tavoitteeksi •Sekä naisten että miesten kuuleminen kohderyhmän edustajina toimintasuunnitelmaa laadittaessa > kysyntälähtöisyyden varmistaminen •Tasa-arvoasiantuntemusta projektin käyttöön •Sukupuolten tasa-arvon edistäminen osaksi seuranta- ja itsearviointijärjestelmää •Vaikutusten arviointi sukupuolinäkökulmasta: onko projekti edistänyt tasa-arvoa vai ei •Sukupuolten tasa-arvoa koskevien hyvien käytäntöjen levittäminen

8 ESR 2007-2013 Sivu 8 Kysymyksiä/haasteita •Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta onko se sitä? •Muistetaanko sukupuolinäkökulma vai unohtuuko se liian helposti? •Onko sukupuolineutraali lähestymistapa itse asiassa sukupuolisokea ja voiko se jopa lisätä eriarvoisuutta? •Onko sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen lopultakaan vaikeaa? •Ovatko sukupuolten tasa-arvo ja muu tasa-arvo (vajaakuntoiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, syrjäytyneet) vaihtoehtoisia vai rinnakkaisia? •Vaikkei edellisellä ohjelmakaudella ole kovin hyvin onnistuttukaan, eikö nyt ole mahdollista onnistua paremmin?


Lataa ppt "ESR 2007-2013 Sivu 1 ESR:n uusi ohjelmakausi ja sen haasteet sukupuolten tasa-arvon kannalta Riitta Kangasharju Työministeriö Tampere 27.11.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google