Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke
Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluissa ja toiminnassa

2 Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke
Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi kuntien sekä valtion alue- ja paikallisviranomaisten toimintaan ja palveluihin. Hanke toteutetaan Hankkeen toteuttavat Sosiaalikehitys Oy (hallinnoija), WoM Oy ja KoulutusAvain Oy Hanke toteutetaan osana Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sen valtakunnallista osiota ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Ohjausryhmän kokoonpano: VM, TEM, STM:n tasa-arvoyksikkö, Suomen Kuntaliitto, Sosiaalikehitys Oy, WoM Oy, KoulutusAvain Oy

3 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa ja valtion alue- ja paikallishallinnossa
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan tasa-arvon edistämisen strategiaa, jolla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan (toiminnan valtavirtaan)

4 Valtavirtaistaminen merkitsee, että
Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille Tasa-arvoa edistetään kaikessa toiminnassa Tasa-arvoa edistävät toimijat kussakin toiminnassa (ei valtavirtaisteta sivusta) Sukupuolinäkökulma = mitä asia merkitsee naisten ja miesten ja sukupuolitasa-arvon kannalta, otetaan huomioon kaikessa toiminnassa TAVOITTEENA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

5 Velvoitteet kuitenkin tunnetaan huonosti viranomaisten piirissä
Kunnilla ja valtionhallinnolla on vahvat velvoitteet toteuttaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa sekä palveluissa. Esim. Tasa-arvolaki, YK, EU:n perustamissopimus Velvoitteet kuitenkin tunnetaan huonosti viranomaisten piirissä Kunnilla ja valtion alue- ja paikallisviranomaisilla ei ole myöskään riittävää osaamista eikä työvälineitä toteuttaa valtavirtaistamista käytännössä

6 Hankkeessa kootaan tietoa valtavirtaistamisen nykytilasta kunta- ja valtiosektorilla
Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin kartoitus, jossa selvitettiin tähän asti toteutettua valtavirtaistamistyötä kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa Alkukartoituksen tiedot luovat pohjaa hankkeen kehittämistyölle Alkukartoituksen tulokset luettavissa nettijulkaisuna hankkeen verkkosivuilla (

7 Hankkeessa työskennellään pilottiorganisaatioiden kanssa
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Oulun, Laitilan ja Vantaan kaupungit Pilottiorganisaatioissa käynnistetään prosessi, joka vahvistaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen osaamista, toimeenpanoa ja seurantaa sekä parantaa valtavirtaistamista tukevaa tiedonkeruuta Pilottiorganisaatioille järjestetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevä koulutus, valtavirtaistamistyötä tukevaa konsultointia sekä verkostoitumista Yhden kunnan kanssa kehitetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kunnan talousarvion laadinnassa

8 Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä valtavirtaistamiseen
Alkukartoituksen, pilottiorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä valtavirtaistamista koskevan teoreettisen keskustelun pohjalta hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä valtavirtaistamiseen Hankkeessa tuotettava opas ja koulutusmateriaalit kuntien ja valtion alue- ja paikallisviranomaisten käyttöön julkaistaan vuonna 2012

9 Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeen toiminta- ja vaikuttavuuslogiikka

10 Yhteystiedot Projektipäällikkö Maija Säkäjärvi
p Konsultti Sinikka Mustakallio p Konsultti Marja-Leena Haataja p


Lataa ppt "Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google