Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehitys-/tuloskeskustelut 1. Avaintehtävien määritys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehitys-/tuloskeskustelut 1. Avaintehtävien määritys"— Esityksen transkriptio:

1 Kehitys-/tuloskeskustelut 1. Avaintehtävien määritys
-Mitkä ovat toimen tärkeimmät tehtävät (max 7) pidemmän aikavälin tulosten kannalta? Jos aikaisemmin määritelty, tarvitaanko muutoksia? Onko tehtävänkuva ajan tasalla? Onko vastuualue selkeä ja tarkoituksenmukainen?

2 2. Menneen kauden arviointi 2. 1
2. Menneen kauden arviointi 2.1.Työtulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Missä määrin henkilökohtaiset tavoitteet saavutettu? Missä onnistuttiin ja missä ei? Mitkä tekijät vaikuttivat tulokseen? Työsuoritusta edistäneet ja vaikeuttaneet tekijät? Olivatko edellisen kauden tavoitteet mielekkäitä?

3 2.2. Tehtävien mielekkyys (työntekijä)
Mikä Sinua tyydyttää työssäsi eniten ja mikä vähiten? Ovatko tehtäväsi osaamisesi kannalta sopivia ja riittävän haastavia? Voitaisiinko jotain kykyjäsi tai taitojasi käyttää nykyistä paremmin?

4 2.3. Yhteistyö Miten yhteistyö oman ryhmän/ jaoston/ osaston/ ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on onnistunut? Miten keskinäinen yhteistyönne on onnistunut? Mikä on edistänyt yhteistyötä? Onko ollut vaikeuksia? Onko kuluneena kautena tapahtunut muutoksia ?

5 2.4. Onnistuminen esimiestehtävissä
Miten katsot onnistuneesi esimiestehtävissä? Mitä pidät hyvinä ja heikkoina puolinasi esimiestehtävän hoitamisessa?

6 3. Tulevan kauden suunnittelu
Tulevan suunnittelukauden henkilökohtaiset avaintulokset, -tavoitteet ja toimenpiteet ja niiden liittyminen toimintayksikön avaintuloksiin ja tavoitteisiin

7 4. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 4. 1
4. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 4.1. Haittaavien tekijöiden arviointi Mitkä asiat voivat aiheuttaa ongelmia tavoitteiden saavuttamisessa? Mihin asioihin on syytä varautua ja mitkä tekijät pitää eliminoida? Tarvitaanko esimieheltä erityistukea?

8 4.2. Edellytysten luominen ja resurssit
Tarvitaanko muutoksia työympäristössä, koneet, laitteet, työmenetelmät yms? Tarvitaanko muutoksia töiden organisoin-nissa, itsenäisyyden, vastuun , valtuuksien osalta? Tarvitaanko muutoksia henkilökohtaisissa valmiuksissa? Kehitettävät alueet ja toimenpiteet?

9 5. Tulevaisuuden suunnitelmat 5.1.Tehtävä- ja urasuuntautuminen
Mihin suuntaan toivoisit tehtävääsi kehitettävän? Minkälaisia tehtäviä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?

10 5.2.Kehittymissuunnitelma
Mitä toiveita Sinulla on ammatillisen asiantuntemuksesi kehittymiselle? Mitkä ovat Sinun ehdotuksesi kehittymistoimenpiteiksi pidemmällä ( n. 3 vuoden) tähtäimellä ?

11 6. Muuta Mistä muusta haluatte keskustella?
Miten huolehditte siitä, että sovitut asiat toteutetaan? Miten hoidatte seurannan?


Lataa ppt "Kehitys-/tuloskeskustelut 1. Avaintehtävien määritys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google