Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Sosiaalinen kestävyys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Sosiaalinen kestävyys."— Esityksen transkriptio:

1 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Sosiaalinen kestävyys ja sosiaalinen vaikutus monimuotoisuuden edistämisessä HL, MMM Leskinen, Leena A. Hanasaari 5.9.2006

2 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Tausta  Arvio: Jos METSO:n uusia keinoja käytettäisiin laajasti, sen sosiaalisia vaikutuksia tulisi näkyviin noin 5 vuoden kuluessa.  On turvauduttava analogioihin muusta luonnonvarojen käytön käytännöistä.  Hankkeessa on  Pyritty kehittämään teoreettisesti ja empiirisesti toimivaa luonnonvarojen kestävän käytön käsitettä  Kehittämään tähän perustuvaa tutkimusmenetelmää sosiaaliselle vaikutukselle ja kestävyydelle

3 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Luonnonvarojen kestävä käyttö  Toteutuu paikallisina käytäntöinä. Sosiaalinen yhteisö on vuorovaikutuksessa ekologisen järjestelmän kanssa.  Kestävyys: paikallinen sosioekologinen järjestelmä on vakaa. Toisin sanoen muutoksia kohtaan sillä on puskuri- ja sopeutumiskykyä.  Konkreettisesti positiivinen sosiaalinen vaikutus voi ilmetä paikallisen elinkeinorakenteen vahvistumisena.

4 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Kestävyyden tutkimusteemoja  Paikallisen sosioekologisen järjestelmän sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten vuorovaikutussuhteiden arviointi.  Paikallisen järjestelmä vuorovaikutussuhteet laajempiin kokonaisuuksiin (alue, valtakunta).  Kestävän metsien käytön edistäminen:  Paikallinen näkökulma (paikallinen tieto)  Hallinnon näkökulma. Millainen on toimiva yhteiskunnallinen ohjauskeino?

5 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Kestävyyden tutkimusteemoja  Paikallisen sosioekologisen järjestelmän sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten vuorovaikutussuhteiden arviointi.  Paikallisen järjestelmä vuorovaikutussuhteet laajempiin kokonaisuuksiin (alue, valtakunta).  Kestävän metsien käytön edistäminen:  Paikallinen näkökulma (paikallinen tieto)  Hallinnon näkökulma. Millainen on toimiva yhteiskunnallinen ohjauskeino?

6 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Sosiaalisten vaikutusten edistäminen hanketyöllä - Välittäjän rooli  Hierarkkisesti toimivan hallinnon ja paikallisen yhteisön välillä toimii välittäjä  Välittäjät tuottavat asiantuntijatyöllään käytännön tulkinnat sille, miltä luonnossa näyttävät mm. ojituskelpoinen suo, LSBK täyttävä metsä tai kannattava energiapuumetsikkö. VÄLITTÄJÄ Politiikka1P 2P 3 Toimija 1T 2T 3

7 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Esimerkki METSOMetsälaki §10LSBK MO1: Lak- kohdeMO2: Metsälakikohde Mo3: Ei suojeltava kohde Välittäjä: LAK:n käytännöt

8 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Välittäjän ja paikallistason vuorovaikutus  Mihin kansallisen politiikan toteuttamisen käytäntöihin välittäjiä kannustetaan?  Miten hankkeen tai edistämistoiminnan hyödyt jakaantuvat?  Laadullinen ominaisuus:  toiminta/työ elinkeino  fyysiset resurssit T1T1 VÄLITTÄJÄ

9 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Esimerkki I  Metsätien rakentaminen:  MK: suorat hyödyt suunnittelu- ja rakennuttamistyöstä, tuloksellisuutta mitataan km-määrärinä  YK: suojelualueiden hankinnan tuloksellisuutta mitataan ha-määrinä  Metsänomistajille jää epäsuorat hyödyt: tien tuoma puukauppahyöty tai suojeltu metsä. T1T1 VÄLITTÄJÄ

10 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Esimerkki II  Energiapuuhankkeet:  MK: tuloksellisuutta mitataan epäsuorasti: säilytetyt ja syntyneet työpaikat/yritykset  Metsänomistajat: saavat suoran hyödyn eli osuuskunta tai lämpöyrittäjyyselinkeino- toimintaa. T1T1 VÄLITTÄJÄ

11 Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Tutkimustarve (yksi niistä):  Onko positiivisten sosiaalisten vaikutusten aikaansaamiseksi keskeistä se, että saadaan määriteltyä välittäjäorganisaatiolle:  oikeat toiminnan kannustimet: primäärihyötyjä tuotetaan paikallistasolle, jolloin välittäjän hyödyt ovat sekundäärisiä ja  oikeat mittarit, joilla välittäjän toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan.


Lataa ppt "Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi MOSSE: Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Sosiaalinen kestävyys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google