Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Leena Kalin Metsätaloustarkastaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Leena Kalin Metsätaloustarkastaja"— Esityksen transkriptio:

1 Leena Kalin Metsätaloustarkastaja
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Veroristeily

2 Maa- ja metsätalousministeriö
metsäpolitiikka budjettirahoitus metsälait metsäkeskusten ohjaus ja valvonta

3 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut
maakuntataso, 13 alueyksikköä metsälakien toimeenpano, tarkastus ja valvonta mh-töiden rahoitus metsävaratiedon keruu ja ylläpito koulutus, neuvonta, tiedotus metsään ja puuhun perustuvien elinkeinojen edistäminen

4 Suomen metsäkeskus, Metsäpalvelut
maakuntataso, 6 alueyksikköä metsäsuunnittelu ja metsän arvon määrittäminen suometsien hoito yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen tiekuntapalvelut luonnonhoidon palvelut

5 Metsänhoitoyhdistykset
mhy-lakiin perustuva metsänomistajien yhteenliittymä paikallistasolla (n. 130 kpl) automaattijäsenyys kaikki metsänomistajien palvelut metsänhoidossa puukaupan avustaminen Metsänhoitomaksu

6 Metsäpalveluyrittäjät
noin 500 yrittäjää tarjoavat palveluita kaikille metsäalan osaamista ja ammattitaitoa tarvitseville asiakkaina niin metsänomistajat kuin erilaiset yhteisöt ja organisaatiot metsänhoitotyöt, suunnitelmat, neuvonta ja tukien hakeminen leimikon teko ja puukaupan avustaminen juridiset palvelut osalla metsätilojen ostoon ja myyntiin liittyvä neuvonta

7 Metsäteollisuusyritykset
puun osto ja korjuu metsänhoitopalvelut puunjalostus

8 ELY-keskukset maakuntatasolla luonnonsuojelulain valvonta
hyväksyy erilaiset ympäristö- luvat ja - suunnitelmat luonnonsuojeluohjelmat luonnonsuojelupäätökset

9 Valtion tuet metsänhoitoon
tukea vai saada yksityinen maanomistaja puuntuotannon kestävyyden turvaaminen biologisen monimuotoisuuden edistäminen

10 Rahoituslain mukaiset tuet
metsänuudistaminen kulotus nuoren metsän hoito energiapuun korjuu ja haketus TÄMÄ MUUTTUU! kunnostusojitus metsätien tekeminen ja perusparannus terveyslannoitus juurikäävän torjunta ympäristötuki ja metsäluonnonhoito

11 Tuen hakeminen Jatkuva haku Tuki on verollista vuoden 2012 alusta
Lisätietoja ja hakulomakkeita Tietoa myös Tukilaskuri

12 Metsän uudistaminen tukea myönnetään kun kustannukset ovat suuria suhteessa puunmyyntituloihin vähäpuustoisen alueen metsitys puuttomat tai luonnontuhoalueet tukea vain kerran samaan työhön

13 Nuoren metsän hoito taimikonhoito varhaishoidon jälkeen (taimikon pituus yli 2 metriä) nuoren kasvatusmetsän harvennus, kun kuitupuuta tulee vähän (läpimitta alle 16 cm) tukea vain kerran samalle metsikkökuviolle tuki Etelä-Suomessa euroa/ha, esim. vieraalla teetetty taimikonhoitotyö 140 euroa/ha

14 Nuoren metsän hoito tukea energiapuun korjuuseen samalta kohteelta, missä on rahoitettu nuoren metsän hoito tuki 7 euroa/m3 lisäksi tukea energiapuun haketukseen 1,7 €/hake-m3

15 Rahoituslain uudistus
Tavoitteena yksinkertaistaa säädöksiä ja parantaa tuen vaikuttavuutta Lain voimaantulo on lykkääntynyt toistuvasti - Uusittu laki hyväksytty eduskunnassa - Tulee voimaan yhdessä jo hyväksytyn pienpuun energiatukilain kanssa Voimaantulon tavoite kevät 2012

16 Rahoituslain uudistus
Uuden lain tuomia muutoksia Nuoren metsän hoidolle yksi tuki euroa/ha Puuttomien alueiden metsitys ja pystykarsinta pois tuen piiristä Ei lainarahoituksta Uusia metsäteitä vain yhteishankkeina Kunnostusojitus -> suometsän hoito

17 Tulossa laki pienpuun energiatuesta (PETU)
Korvaa nykyiset energiapuun ja haketuksen tuet tukea energiakäyttöön toimitettavalle puulle, joka korjataan taimikonhoidon tai nuoren metsän harvennuksen yhteydessä ei ole sidottu harvennustyön tukeen tukea muillekin kuin yksityisille maanomistajille tueksi esitetty 10 euroa/m3, enintään 45 m3/ha tuki verollista

18 Ympäristötuki Korvataan vähäistä suurempi taloudellinen menetys säilytettävällä luontokohteella Omavastuuosuus 4 % hakattavissa olevasta puumäärästä 10 vuoden sopimus Hinta perustuu alueelliseen puukuutiometrin keskikantohintaan


Lataa ppt "Leena Kalin Metsätaloustarkastaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google