Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maantieteen ja geologian laitos Maankäytön ja metsänhoidon muuttuvat käytännöt ja moniulotteiset sopeutumisstrategiat Sansibarilla, Tansaniassa (Suomen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maantieteen ja geologian laitos Maankäytön ja metsänhoidon muuttuvat käytännöt ja moniulotteiset sopeutumisstrategiat Sansibarilla, Tansaniassa (Suomen."— Esityksen transkriptio:

1 Maantieteen ja geologian laitos Maankäytön ja metsänhoidon muuttuvat käytännöt ja moniulotteiset sopeutumisstrategiat Sansibarilla, Tansaniassa (Suomen Akatemia, kehitystutkimushanke 2010-2013) Luonnonympäristöjen kestävän käytön ja hoidon mahdollisuudet ovat kiinni ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Perusedellytyksenä on luonnonolosuhteiden ja sosiaalisen sekä taloudellisen arvomaailman yhdistäminen hyvän suunnittelun käytäntöihin. Tämä edellyttää alueiden toimijoiden osallistamista suunnitteluun. Osallistavat menetelmät tuottavat nykyisellään vain harvoin tarkkaa, sijaintiin liittyvää sosiaalista arvotietoa. Kuitenkin suunnittelu on mitä suuremmassa määrin paikkaan sidotun tiedon hyödyntämistä ja suhteuttamista yhteiskunnan toiminnallisiin rakenteisiin. Luonnonvaroihin ja niiden kehitykseen liittyvän tutkimustiedon olisi siis lähtökohtaisesti osoitettava missä kriittiset resurssit ja niihin liittyvät sosiaaliset arvot sijaitsevat ja miten ne suhteutuvat fyysisen ympäristön tilaan ja muutoksiin. Kysymys on lopulta luonnon- ja ihmisjärjestelmien vuorovaikutuksen laajamittaisesta ymmärtämisestä suhteessa kehitykseen. Tässä tutkimuksessa analysoidaan Afrikan itärannikolla sijaitsevien Sansibarin saarten metsien maankäytön tilaa, muutoksia ja sosio-ekonomisia arvoja. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa paikallis- ja aluetason tietoa maanpeitteen ja maankäytön muutoksista suhteessa vallitseviin, moniulotteisiin maankäytön ratkaisuihin, joita paikallisyhteisöt ja muut alueen keskeiset toimijat ylläpitävät. Tätä alueellisen tason syvällistä paikkaan ja aikaan liittyvää tietoa kytketään kansallisen tason metsä- ja maankäyttötietoon ja luonnostellaan maankäytön kehityksen vaihtoehtoja, jotka huomioivat alueen moniulotteisuuden ja sisältävät aiempiin kokemuksiin perustuvia oppimis- ja sopeuttamismekanismeja. Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että metsäympäristön negatiiviset muutokset, kuten metsäpeitteen määrän väheneminen, heikentävät sosiaalisia ja taloudellisia lähtökohtia ja lopulta aiheuttavat köyhyyden syventymistä. Tämän kehityksen muuttaminen positiiviseen suuntaan vaatii tutkimuksen ja hallinnon yhteisponnisteluja parempien maankäytön strategioiden luomiseksi, testaamiseksi ja toimeenpanemiseksi.

2 Maantieteen ja geologian laitos Tutkimuksemme pyrkii vaikuttamaan Sansibarin metsähallinnon käynnissä oleviin ja suunniteltuihin maankäytön ja metsänhoidon hankkeisiin testaamalla: 1)adaptiivisuutta eli oppimista aiemmista kokemuksista, 2)paikkakohtaisuutta, jotta hoitotoimenpiteet ja kehitysehdotukset ottaisivat huomioon sijaintiin perustuvat kriteerit ja 3)osallistamista ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja pitkäkestoisen kehityksen turvaamiseksi Maisema kehityksen peilinä MUUTTUVAT METSÄRESURSSIT JA METSIEN TILA MAISEMASSA Physical forces Cultural forces SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS IN LANDSCAPE SYSTEM ? ? MAISEMAN TILAA JA MUUTOKSIA KUVAAVAT AINEISTOT SOSIO-EKONOMISET ARVOT JA METSIEN MONIULOTTEINEN MAANKÄYTTÖ KAUKOKARTOITUS- JA PAIKKATIETOMALLIT MAISEMASTA Lisätietoja: Dosentti Niina Käyhkö (niina.kayhko@utu.fi), projektin johtajaniina.kayhko@utu.fi www-sivut: http://www.sci.utu.fi/projects/maantiede/Zanzibar/ “Landscape research is challenging as one needs to explore both physical and social sides of the environment to understand the diversity and space-time dynamics of these systems”


Lataa ppt "Maantieteen ja geologian laitos Maankäytön ja metsänhoidon muuttuvat käytännöt ja moniulotteiset sopeutumisstrategiat Sansibarilla, Tansaniassa (Suomen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google