Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työntekijöiden odotukset työhyvinvoinnille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työntekijöiden odotukset työhyvinvoinnille"— Esityksen transkriptio:

1 Työntekijöiden odotukset työhyvinvoinnille
Leena Rauta-aro Työsuojeluvaltuutettu OYS

2 Työntekijä -työhyvinvoinnin kannalta Kiire
PPSHP:n esittely Työntekijä -työhyvinvoinnin kannalta Kiire OYS:ssa työntekijöiden hyvinvointi Leena Rauta-aro

3 Leena Rauta-aro

4 Työntekijä -työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Leena Rauta-aro

5 Yhteiskunnalliset päätökset Lainsäädäntö Sopimukset
Valtuusto Koko sairaanhoitopiiri Hallitus Hallintokeskus Tulosyksikkö Klinikka Vastuualue Vastuuyksikkö TYÖNTEKIJÄ Osasto Tiimi Leena Rauta-aro

6 Työntekijä -työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Työvälineenä oma persoona Moniammatillinen työyhteisö Toisten huomioiminen Toisen työn arvostaminen Kolmivuorotyö, joustavuus työajoissa Määräaikaiset, sisäiset sijaiset, poissaolojen sijaistaminen Leena Rauta-aro

7 Työntekijä -työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Muutokset työn sisältö organisaation sisältä organisaation ulkopuolelta Potilaiden positiivinen palaute Kasvavat vaatimukset potilailta ja omaisilta Esimiehen palaute Leena Rauta-aro

8 Työntekijä -työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Jokaisella on oma näkemys asioista, jotka vaikuttavat juuri hänen omaan työhyvinvointiinsa Oma elämäntilanne Uhka- ja väkivaltatilanteet Yhteiskunnalliset ilmiöt (ongelmat) Arvostus Leena Rauta-aro

9 Kiire Potilaiden vaihtuvuus Potilaiden hoitoisuus
Potilaista suuri osa tulee sisälle päivystyksenä Potilaita ylipaikoilla Poissaolojen sijaistaminen Muutokset ATK Välilliset tehtävät Sidosryhmien toiminta Leena Rauta-aro

10 Kiire Vaikutus Odotukset Työilmapiiri kiristyy Työt tulevat kotiin
Väsyminen ”huono omatunto” –tekemättömät työt Vaatii joustavuutta Ei ehditä huomioida ergonomiaa Pelko virheistä Odotukset Muutosten ja perehdytyksen resursointi Työn oikea mitoitus, resursointi Leena Rauta-aro

11 OYS:ssa työntekijöiden kannalta myönteisiä työhyvinvointiin liittyviä asioita
Työsuojelusuunnitelmat Työnohjaus Kehityskeskustelut Keskustelut hyvinvoinnin tukemiseksi (varhainen puuttuminen) Menettelytapaohjeet Työhyvinvointipäällikkö Muutoslaboratorio Osastoilla omat tyky -suunnitelmat Past (potilaan avustus- ja siirtotavat) Kuntoutus: Aslak, TYK , ESR-projektit KKI Vapari Leena Rauta-aro

12 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIASUUNNITELMA VUOTEEN 2008
Toimintalinja 1: Palvelutuotannon toteuttamiseen tarvitaan osaava, asiantunteva ja toimintakykyinen henkilöstö Leena Rauta-aro

13 Toimenpiteet: Toimitaan luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. Turvataan täydennyskoulutuksella henkilökunnan osaaminen ja sen kehittyminen. Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan, ennakoidaan ja seurataan määräajoin. Sovelletaan telelääketiedettä henkilökunnan jatkuvassa koulutuksessa, työnohjauksessa ja työn tekemisessä. Liitetään toiminnallisiin muutoksiin henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon olemassa olevan henkilöstön käytettävyys ja osaaminen. Leena Rauta-aro

14 Toimenpiteet jatkuu: Otetaan huomioon tehtävien vaativuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset palkkauksen muodostumisessa. Pidetään huolta henkilöstön työkyvystä ja työssä jaksamisesta. Edistetään työyhteisön moniammatillista toimintatapaa ja aitoa vuorovaikutusta. Turvataan aktiivisin toimenpitein terveellinen ja turvallinen työympäristö Leena Rauta-aro

15 Hyvinvoiva henkilökunta on potilaan parhaaksi


Lataa ppt "Työntekijöiden odotukset työhyvinvoinnille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google