Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Keskustelutilaisuus hedelmöityshoitotoiminnasta 24.9.2010 Jussi Holmalahti, FaT Johtaja Valvira.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Keskustelutilaisuus hedelmöityshoitotoiminnasta 24.9.2010 Jussi Holmalahti, FaT Johtaja Valvira."— Esityksen transkriptio:

1 Keskustelutilaisuus hedelmöityshoitotoiminnasta 24.9.2010 Jussi Holmalahti, FaT Johtaja Valvira

2 2  TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009  Toimipisteet Helsinki; Lintulahdenkuja 4 Rovaniemi (2010); Koskenranta 3 - sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, valvonta- ja ohjaustehtäviä Helsinki/Tampere - kemikaalit  Tukes 2011  Noin 180 työntekijää www.valvira.fi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

3 3 Organisaatio Hallinto • Taloudelliset toiminta- edellytykset • Henkisten voimavarojen hallinta 16 Tiedon hallinta ja tietohallinto • Tieto- ja informaatio- palvelut ja johtamisen tuki • Tietohallinto • Varmennepalvelut 23 Ylijohtaja Sisäinen valvonta Viestintä • Reaktiivinen valvonta • Suunnitelma- perustainen valvonta • Valvottavien neuvonta ja ohjaus sekä asiakirjalausunnot • Arviointi • Riskinhallinta • Kemikaalitiedot • Valtakunnalliset valvontaohjelmat • Yleinen ohjaus • Ammatti- ja toimintaoikeudet • Elinkeinon harjoittaminen • Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet ValvontaLuvat Kemikaalit Valvovien viran- omaisten ohjaus TUKES 2011 38 31 37 22

4 4 VISIO 2015 Valvira varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. PERUSTEHTÄVÄ Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on STM:n hallinnonalan keskusvirasto, joka edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin. Visio ja perustehtävä

5 5 SUUNTAVALINTA Strategiset linjaukset 2010-2015 1.Tunnistamme ja ennakoimme väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdennamme työtämme tämän perusteella. 2. Huolehdimme erityisesti niiden ihmisten oikeuksista, jotka eivät itse pysty niitä puolustamaan. 3. Yhdenmukaistamme sosiaali- ja terveysalan valvonnan sekä valvonnan edellyttämän ohjauksen saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa. 4. Ohjaamme toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa. 5. Toimimme ja vaikutamme aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 6. Parannamme asiakaspalveluamme ja perustamme toimintamme laadunhallintaan 7. Luomme toimivan ja tasapainoisen sisäisen rakenteen. 8. Parannamme johtamisen laatua sekä työhyvinvointia. Strategiset linjaukset

6 Eräitä Valviran kärkihankkeita -Valviran kehittämis- ja strategiahanke -Potilasturvallisuuskysymykset -Valtakunnalliset valvontaohjelmat (toimeenpano, seuranta) ja ohjauksen kehittäminen -Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (uusi lainsäädäntö) -Omavalvonnan edistäminen -JulkiTerhikki-tietopalvelu -Luoteri- ja Valveri-rekisteri -Sidosryhmäyhteistyö

7 Johtaja Jussi Holmalahti 16.9.20107 Valvira valvoo Potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palvelujen laadun varmistamiseksi Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa (ammatinharjoittamiskykyä ammatinharjoittamisen laatua) Terveydenhuollon toimintayksikköjen (mm. kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain, yksityisestä terveydenhuollosta ja hedelmöityshoidosta annetun lain mukaista) toimintaa Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita

8 Hedelmöityshoito •Valvira myöntää hakemuksesta luvan sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen. –Lupa voidaan myöntää sellaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle, jolla on toiminnan edellyttämä erityisasiantuntemus ja henkilökunta sekä asianmukaiset tilat ja laitteet toimintaa varten. •Valvira ylläpitää Luoteri-rekisteriä hedelmöityshoitoa varten tehdyistä sukusolujen ja alkioiden luovutuksista. –Rekisteriä ylläpidetään, jotta luovutetusta sukusolusta tai alkiosta alkunsa saanut lapsi voi myöhemmin halutessaan saada tiedon luovuttajan henkilöllisyydestä.


Lataa ppt "Keskustelutilaisuus hedelmöityshoitotoiminnasta 24.9.2010 Jussi Holmalahti, FaT Johtaja Valvira."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google