Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi
Kuntamarkkinat Päivi Sutinen, Rekrytointiyksikkö, Espoon kaupunki

2 I Lähtökohta II Määrittely III Sovellus IV Johtopäätös

3 Pitkäjänteinen varautuminen
Rekrytointitoiminta on keskitetty Palvelussuhteeseen ottamista on joustavoitettu Työurien pidentämismahdollisuuksia on parannettu Johtamista, osaamisen kehittämistä ja työssä onnistumisen mahdollisuuksia on parannettu Erilaisia palkitsemisen muotoja on rakennettu Seudullista yhteistyötä on parannettu Rekrytointiohjelma on tehty

4 Kokonaisvaltainen toimintaympäristöanalyysi
Rakennemuutokset haasteena Työvoiman saatavuushaaste Työvoiman riittävyyshaaste Työvoimatarpeeseen vaikuttaminen Henkilöstövoimavaran kehittämishaasteet Rekrytoinnista kilpailutekijä

5 I Lähtökohta II Määrittely III Sovellus IV Johtopäätös

6 HR-prosessi ja ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi
1. Henkilöstöstrategiaprosessi 3. Rekrytointi 4. Palvelussuhteen hallinta 5. Palkkaus ja palkitseminen 2. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstövoimavarojen hallinta 6. Työajan hallinta 11. Järjestelmät ja raportointi 10. Työhyvinvointi ja työsuojelu 9. Osaamisen johtaminen 8. Suorituksen hallinta ja ohjaus 7. Palkanlaskenta ja -maksatus

7 Ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi
3.1. Rekrytoinnin suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen Prosessin omistaa rekrytointipäällikkö 3.2. Ennakoiva rekrytointi Prosessin omistaa johtava rekrytointi- asiantuntija 3.3. Perusrekrytointi Prosessin omistaa johtava rekrytointi- asiantuntija 3.4. Sijaisrekrytointi

8 Rekrytointi 3.1. Rekrytoinnin suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen Rekrytointiprosessien arviointi, suunnittelu, seuranta ja kehittäminen Rekrytoinnin työkalujen arviointi, ylläpito ja kehittäminen Rekrytointiyhteistyön koordinointi Rekrytoinnin strategisten kehittämishankkeiden toteuttaminen

9 Rekrytointi 3.2. Ennakoiva rekrytointi
Ennakoivan rekrytoinnin ylläpito ja toteutus Harjoittelijarekrytointi Oppisopimuskoulutukseen rekrytointi Opinnäytetyöntekijärekrytointi Joustavien mallien mukainen rekrytointi Kesätyöntekijärekrytointi Maahanmuuttajarekrytointi Muu rekrytointi

10 Rekrytointi 3.3. Perusrekrytointi
Perusrekrytoinnin ylläpito ja toteutus Rekrytoinnin valmistelu Haku Valinta

11 Rekrytointi 3.4. Sijaisrekrytointi
Sijaisrekrytoinnin ylläpito ja toteutus Vuokratyövoiman rekrytointi Suorarekrytointi Varahenkilöstön rekrytointi ja sijoittelu

12 I Lähtökohta II Määrittely III Sovellus IV Johtopäätös

13 Tulosyksikkökohtainen rekrytointisuunnitelma
Vastuuhenkilöiden tiedot tulosyksikkö, toimiala, rekrytointiyksikkö Suunnitelman ja sen toteuttamisen tiedot laadinta, seuranta, arviointi Sovitut toteuttamisen tavoitteet ja toimenpiteet Perusrekrytoinnin toteuttaminen Ennakoivan rekrytoinnin toteuttaminen Sijaisrekrytoinnin toteuttaminen Muut toimenpiteet

14 Sidosryhmäyhteistyön koordinointi
3.2. Ennakoiva rekrytointi - sidosryhmäyhteistyön koordinointi 2.1. Perus- koulu- yhteistyö 2.2. Lukio- yhteistyö 2.3. Ammatillisen II asteen yhteistyö 2.4. Ammatti- korkeakoulu- yhteistyö 2.5. Yliopisto- yhteistyö 2.6. Aikuis- koulutus- yhteistyö 2.7. Työvoima- toimisto- yhteistyö

15 Opiskelu työyhteisön ennakoivana rekrytointina
Työyhteisön toiminta Palvelutuotanto kuntalaisille Harjoittelu 1 Harjoittelu 2 Harjoittelu 3 Opinnäytetyö Oppilaitoksen toiminta Opetus 1 Opetus 2 Opetus 3 Opetus 4 Valmistu- minen

16 Tutkimus- ja kehittämistoiminta ennakoivana rekrytointina
Espoon kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun ”Liittyvä voima – hanke” Espoon sairaala 2013 -pilotti Kumppanuuden mallintaminen Kumppanuusmalli Toimintatutkimus Toimintalinja 1 PERIAATETEKIJÄT RAKENNETEKIJÄT Toimintalinja 2 PROSESSITEKIJÄT TOIMINTAMUODOT Toimintalinja 3 TULOS-/HYÖTYTEKIJÄT

17 I Lähtökohta II Määrittely III Sovellus IV Johtopäätös

18 Espoosta työnantajana
BRÄNDI KOKEMUS Espoosta työnantajana ILME TEOT VIESTI MAINE IMAGO MIELIKUVA Espoosta työnantajana

19 Kunnan kilpailutekijät työvoimamarkkinoilla
Vahva paikallisuus HR-toiminnan ammattimaisuus Ennakoiva rekrytointi ”head huntingina” Rohkea sidosryhmäyhteistyö Määrätietoinen kehittäminen

20 Kun alkajaisiksi teet sitä, mikä on tarpeen ja sitten sitä, mikä on mahdollista, teetkin yhtäkkiä sitä, mikä on mahdotonta. Franciskus Assisilainen


Lataa ppt "Ennakoiva rekrytoinnin kokonaisprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google