Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uutta Suvi-työryhmältä Tarja Ahopelto Suvi-työryhmän pj Proflangin kevätpäivät Rovaniemellä 23. – 24.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uutta Suvi-työryhmältä Tarja Ahopelto Suvi-työryhmän pj Proflangin kevätpäivät Rovaniemellä 23. – 24.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Uutta Suvi-työryhmältä Tarja Ahopelto Suvi-työryhmän pj Proflangin kevätpäivät Rovaniemellä 23. – 24.5.2013

2 Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi • 8–9 valittua jäsentä • Kokouksia 4/vuosi Kielten ja viestinnän vastuuopettajat Kokoontuminen 2 /vuosi Osallistujia 20; 1–2/AMK AMK:jen kielten ja viestinnän opettajat (noin 1100) Neuvottelupäivät joka toinen vuosi Osallistujia n. 200 Suomen kielen ja viestinnän opettajat (noin 200) Kokoontuminen 1/vuosi Osallistujia 40–60 Suvi-työryhmä • noin 10 jäsentä • Kokouksia 3–4/vuosi Maailman kielet Yhteistyöverkostoa rakennetaan Ruotsin opettajat (120) Kokoontuminen 1/vuosi Osallistujia 50–80 Hoppet • 8 jäsentä • Kokouksia 4–5/vuosi Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien verkosto (päivitetty 9.11.2012) S2-opettajat, 44 jäsentä Kokoontumisia 1-2 / vuosi Verkoston vetäjä (vaihtuva)

3 Suvi-työryhmän tehtävät • kehittää suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa • organisoida ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyötä ja tarjota kollegiaalista tukea • tukea suvi-opettajien ammatillista kehittymistä

4 Suvi-työryhmän toiminnan teemat 2013 - 2014 1)Integrointi 2)Viestintä YAMK-opinnoissa Suvi-työryhmän toiminnan keinot 1)Erilaiset selvitykset ja kartoitukset, hyvät käytänteet -> tiedon levittäminen 2)Verkostotapaamiset  Soluttaudutaan toisten järjestämiin. 3)Suvi-blogi  Keskitetään tiedottaminen tänne.  http://suviverkosto.wordpress.com/

5 Viestintä YAMK-opinnoissa Kysely AMK:jen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivillä 2010 Seinäjoella Miten viestinnän opettaja mukana YAMK:ssa?18 AMK, 41 vastaajaa Ei mitenkään9 Ohjaa opinnäytetöitä kuten alemmassakin7 Lukee kypsyysnäytteet6 Muutama tunti luentoa opinnäytetöihin liittyen4 Ohjaa opinnäytetöitä ongelmatapauksissa3 Osallistuu seminaareihin3 Ei vastannut9 Yksittäisiä mainintoja kirjoittamisen tukipäivästä, yksilöohjauksesta palaverissa tai sähköpostilla, ohjauskeskustelusta, mentoroinnista. Joillain ammattikorkeakouluilla (esim. Lahdessa) on myös opintojaksoja.

6 Viestintä YAMK-opinnoissa Kysely Suvi-työryhmän aktiivijäsenille 2/2013 Vastauksia saatiin 8/10 Miten viestintää YAMK-opinnoissa?Monessako amk:ssa? Ei mitään1 Opinnäytetöiden ohjaus (yksilöohjaus, ryhmäohjaus, työpajaohjaus, klinikkaohjaus) 6 Kypsyysnäytteen/mediatiedotteen kieliasu2 Muutama tunti kirjoittamiseen liittyvää opetusta, tietoiskuja, tutkimusviestintää 6 Kirjoittamiseen liittyvää opetusta, tuottaa opintopisteitä 1 Itsenäisiä opintojaksoja, pakollisia2 (+1?) Itsenäisiä opintojaksoja, vapaaehtoisia1 Integroituja opintopisteitä (muu kuin kirj.)1

7 Osku-hankkeessa 2012 – 2013 ideoitua Opiskelijoiden viestintätaitoja tulisi kehittää erityisesti seuraavista näkökulmista: 1) Hankeviestintä Opiskelija ymmärtää viestinnän tarpeet hankkeissa ja osaa valita ja toteuttaa mitä, miksi, milloin, kenelle ja miten on hyvä viestiä ja mitä siitä seuraa. 2) Verkostoviestintä Opiskelija osaa luoda, ylläpitää ja kehittää verkostoja ja hyödyntää niitä asiantuntemuksensa jakamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa johtaa verkostoja. Erityisesti tietoverkkoja tulee hyödyntää. Viestinnän näkökulmasta kyse on kielitietoisuudesta ja aidosta vuorovaikutuksesta. 3) Tutkimusviestintä Opiskelija osaa kielentää ja käsitteellistää tutkimusongelmansa. Opiskelija osaa rakentaa tietoa yhdessä toisten kanssa esim. wiki- alustalla. Opiskelija osaa viestiä asiantuntemuksestaan erilaisille yleisöille. Toteutustapa: Sisältyy kehittämishankkeeseen. Suomen kielen ja viestinnän opettajan tietoiskut, ohjaus ja palaute. Opinnäytetyöllä voisi olla ohjausryhmä, johon kuuluisivat esim. työpaikan ohjaaja, korkeakoulun ohjaaja ja suomen kielen ja viestinnän opettaja.


Lataa ppt "Uutta Suvi-työryhmältä Tarja Ahopelto Suvi-työryhmän pj Proflangin kevätpäivät Rovaniemellä 23. – 24.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google