Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella."— Esityksen transkriptio:

1 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 2003-2005 Savonia-ammattikorkeakoulu

2 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005

3 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 A R V O  A = ammattikorkeakoulu  R = rikastaminen  V = vanhus  O = opettaminen, opettajuus

4 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Projektin tarkoitus ja tavoitteet  Tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun tulosalueiden yhteistyötä ja toimintaa sekä moniammatillista opettajuutta ja oppimista yhteisen toiminnan kautta  yhteinen toiminta on eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden sekä elinkeinoelämän (vanhustyön toimijat, teknologiayritykset) välistä vuorovaikutusta  Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka vahvistaa opettajuuden ja oppimisen kehittymistä moniammatilliseksi toiminnaksi  Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden tieto-taitoa kohdata tulevaisuuden haasteita ja kehittää toimintoja vanhustyön alueella  ESR –rahoitteinen  Yhteistyökumppanit http://ksamk.pspt.fi/arvo/yhteistyokumppanit.htm http://ksamk.pspt.fi/arvo/yhteistyokumppanit.htm

5 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Projektin toimintamuodot 1) uusien toimintamallien kehittäminen 2) tuotekehitys 3) hyvinvointi- ja informaatioteknolgian hyödyntäminen 4) verkostoituminen  Toteutetaan moniammatillisena toimintana

6 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Yleistä projektin etenemisestä  Mukana olevat Savonia-amk:n yksiköt: - liiketalous, muotoiluala, musiikki ja tanssi (mukaan s -04), ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala Iisalmi, tekniikka Kuopio, terveysala  Muut toimijat: - Savon ammatti- ja aikuisopisto / sosiaali- ja terveysala - Kuopion yliopisto - Kuopion kaupungin ja lähikuntien julkisen sektorin vanhustyön toimijat - yksityinen hoiva-ala (4 yritystä) - vanhustyön järjestöjä ja yhdistyksiä (Kuopio ja lähikunnat)  Projektille haettu jatkoaikaa toukokuun -06 loppuun saakka

7 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Projektin toteutusmuodot  Toimintapäivät  Toimintatuokiot  Koulutus a) amk:n sisäinen b) vanhustyön henkilöstökoulutus  Moniammatillinen harjoittelu  Opintojaksot  Informaatioteknologian hyödyntäminen  Tuotekehitys  Opinnäytetyöt  Projektin toiminnan mallinnus  Projektissa tehtävä tutkimus (itsearviointi, arviointitutkimus)  Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa  Tiedotustoiminta

8 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Opinnäytetyöt  Amk:n opinnäytetöitä 26, joista valmistunut 2004 loppuun mennessä 7  Yliopiston opinnäytetöitä 2 (gradu)  Yksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämistyö  Moniammatillisuuden toteutuminen - yhteistyö ohjauksen tasolla (18 työtä ohjaajat eri koulutusaloilta, 5 työtä toinen ohjaaja työelämästä eri koulutusalalta) - yhteistyö eri koulutusammateista olevien opiskelijoiden kesken (2 työtä)  Tuotekehitykseen liittyviä opinnäytteitä 4

9 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Projektin toiminnan mallinnus  Moniammatillisen toiminnan mallintamisprosessi aloitettu lokakuussa -04 (mallintaja liiketalouden yksiköstä / projektityöntekijä)  toimintaa mallinnetaan projektin teemaryhmän (koostuu amk:n eri koulutusalojen opettajista) toiminnan ja ensimmäisen toimintapäivän suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaamisen avulla  mallinnuksen raportti valmistuu maaliskuun -05 aikana

10 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Toiminnan mallintaminen… Mallintamiskuvio: Kati Tuovinen

11 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Teema(+ydin)ryhmän toiminta  edustajat kaikista toiminnassa mukana olevista yksiköistä  kokoontuu vähintäin x 1 / kk (lukukausien aikana) - kokoontui vuoden -04 aikana 19 kertaa - hyödyntää kokoontumisien lisäksi työskentelyvälineenä Verkkosalkku – oppimisympäristöä (tiedotuskanava, keskusteluympäristö, arviointiympäristö)  toiminta * pohtinut moniammatillista toimintaa – suunnittelee, visioi, tekee linjaukset – vierittää toteutuksen eri aloille – linkittää toimijoita verkostomaisesti alojen välillä yhteen

12 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 Teemaryhmän toiminta… / verkostoituminen Teemaryhmä suunnittelu, visiointi, koordinointi Muotoiluala Terveysala Ravitsemus- ala Liiketalous Tekniikka Musiikki ja tanssi Sosiaali- ja terveysala Iisalmi


Lataa ppt "Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google