Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten haen uutta näyttötutkintojen järjestämissopimusta?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten haen uutta näyttötutkintojen järjestämissopimusta?"— Esityksen transkriptio:

1 Miten haen uutta näyttötutkintojen järjestämissopimusta?
Tuotekehitystyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Opetushallitus Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

2 Opetushallituksen määräyksiä ja ohjeita
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteet (Oph:n määräys 32/011/2016) Todistukset näyttötutkinnoista, näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja muusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesta ammatillisesta lisäkoulutuksesta (20/011/2015) Tutkintotoimikuntien arkistonmuodostussuunnitelma 2016 (19/011/2016) Näyttötutkintojen järjestämissopimus (3/440/2016) Näyttötutkinto-opas 2016 osoitteessa

3 Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen
Näyttötutkintojen järjestäminen perustuu tutkintotoimikunnan ja koulutuksen järjestäjän, yhteisön tai säätiön väliseen sopimukseen Tutkinnon suorittaja suorittaa näyttötutkinnon osoittamalla osaamisensa tutkintotilaisuuksissa Näyttötutkintoja ei voi järjestää ilman voimassa olevaa näyttötutkintojen järjestämissopimusta Tutkintotoimikunta voi tehdä näyttötutkintojen järjestämis-sopimuksen, jos näyttötutkinnon järjestäjä täyttää laissa säädetyt edellytykset ja tutkinnoille tai tutkinnon osille on alueellinen tai valtakunnallinen tarve Riittävä määrä tutkintotilaisuuksia Maksut ovat osallistujille ja koulutuksen järjestäjille kohtuullisia.

4 Laissa säädetyt edellytykset (631/1998, 7 d §)
Näyttötutkinnon järjestäjällä tulee olla riittävät taloudelliset ja ammatilliset edellytykset näyttötutkintojen laadukkaaseen järjestämiseen riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus

5 Näyttötutkintojen järjestämissopimus
Säädösperuste Laki 631/1998, muutettu 1111/ d § Asetus 812/1998, 5 § 1 mom (Näyttötutkintojen järjestämisessä tulee sopia ainakin….) Opetushallituksen ohje 3/440/2016 Perustuu em. säädöksiin Tutkintotoimikunnat voivat oman harkintansa mukaan (laissa säädettyjen tehtävien puitteissa) sopia muistakin asioista, esim. kuljettajan perustason ammattipätevyys Täyttöohjeet laadittu soveltumaan kaikkiin näyttötutkintoihin Näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa osaamisen arvioinnissa ja arviointipäätöksen tekemisessä käytettävät lomakkeet ja/tai asiakirjamallit näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman liitteenä tutkintotoimikunnalle, mikäli käytössä ei ole tutkintotoimikunnan ohjeistamia yhteisiä lomakkeita ja/tai asiakirjamalleja

6 Näyttötutkintojen järjestämissopimus-hakemus
Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt ja tutkintokohtaiset vastuuhenkilöt Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Arviointilomakkeet (tarvittaessa) Alvarin tuottamana Maksuton näyttötutkintoaineisto Tutkintotoimikunnan ohjeistama Näyttötutkinnon järjestäjän laatima

7 Olennaisia asioita näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa
V tutkinnon perusteiden siirtymäaika Tutkintokohtainen suunnitelma Tuotekehitystyön tutkintotoimikunnan ohjeistus Henkilökohtaistaminen Tutkintotilaisuuksien sisältö Arvioijien valinta Osaamisen arviointi Arvioinnin dokumentointi Näyttötutkintojen suoritusrekisterin käyttö ja Excel-taulukko

8 Erityistilanteita Koulutuksen järjestäjän, yhteisön tai säätiön nimen muuttuminen uusi sopimus ilman vanhan sopimuksen irtisanomista, mikäli ei toiminnallisia muutoksia Tutkinnon perusteiden uusiminen Uusi näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma ja tarvittaessa arviointilomakkeet Uusi osaamisala tai tutkinnon osa voimassa olevaan sopimukseen

9 Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen hakeminen ja käsittely tutkintotoimikunnassa
Koulutuksen järjestäjä, yhteisö tai säätiö laatii näyttötutkintojen järjestämissopimushakemuksen (Oph:n ohje 3/440/2016) Tutkintotoimikunnan neuvonta ja tiedottaminen Kokousasioiden valmistelu (mm. täydentäminen, kuuleminen, vierailu, Oph:n selvitys) Kokouskäsittely ja päätös Päätöksestä tiedottaminen


Lataa ppt "Miten haen uutta näyttötutkintojen järjestämissopimusta?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google