Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiakkuuksien hallinta, myynti YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO YAT Vaasa 10; 2011-2013 Yrittäjänä toimiminen Yrittäjän ammattiosaaminen, yritystoiminnan resurssien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiakkuuksien hallinta, myynti YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO YAT Vaasa 10; 2011-2013 Yrittäjänä toimiminen Yrittäjän ammattiosaaminen, yritystoiminnan resurssien."— Esityksen transkriptio:

1 Asiakkuuksien hallinta, myynti YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO YAT Vaasa 10; 2011-2013 Yrittäjänä toimiminen Yrittäjän ammattiosaaminen, yritystoiminnan resurssien arviointi, yritysmuodot, verkostoituminen Starttipäivä Aulikki Ohtamaa-Panu Heli Heikkilä-Saarinen Veijo Kyllönen Tarja Wingren Koulutuksen esittely T0 10.11.2011 klo 10.00-16.00 Hotel Vallonia Garden Ti 13.12.2011 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Liikeidea ja Liiketoimintasuunnitelma Liikeidean merkitys ja liikeidean kuvaaminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yrityksen strategia Yrittäjän myyntitaito ja asiakkuuksien hallinta Myyntityön merkitys, myynti- neuvotteluprosessi, asiakas- suhteen hoito ja kannattavuus, asiakaspalvelu, kuluttaja-/ asiakaskäyttäytyminen OHJAUSPÄIVÄ Tutkintoinfo Talodenhallinta Taloushallinnon järjestäminen, tuloslaskelma ja tase, kannattavuus, tunnuslukujen arviointi Yrittäjän juridiikka Sopimusoikeuden perusteet, kuluttajansuoja, irtaimen kauppa HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Liikeidean täsmentäminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 2. Arviointikeskustelu Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Yritystoiminnan rahoitus Rahoituskanavat, rahoitussuunnitelma, rahoitus- prosessi Ti 4.12.2012 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Lokakuu 2013 Ke 14.3.2012 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Marraskuu 2012 Ke 10.4.2013 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Ke 22.5.2013 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Ti 28.8.2012 klo 9-17 Ke 6.2.2013 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Ke 25.1.2012 klo 12-16 Ti 17.4.2012 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden Yritystoiminnan kehittäminen ja yrittäjänä kehittyminen OHJAUSPÄIVÄ Markkinoiden muutokset ja niiden seuraaminen, yritys- toiminnan kasvu ja kehittäminen, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen 1. Arviointikeskustelu Liikeidean täsmentäminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi,yrittäjän talousosaaminen Yrittäjän juridinen osaaminen, yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen Yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu TEHTÄVÄ 1: Yrittäjänä toimiminen (Ohjeistus ja palautus Optimassa) TEHTÄVÄ 3: SWOT-analyysi ja yritystoiminnan kehittämis- suunnitelma (Ohjeistus ja palautus Optimassa) TEHTÄVÄ 2: Markkinointisuunnitelma (Ohjeistus ja palautus Optimassa) Etäopiskelu, työssä oppiminen Tutkinnon suorittamiseen liittyvän arviointiaineiston laatiminen/kokoaminen Etäopiskelu, työssä oppiminen Tutkinnon suorittamiseen liittyvän arviointiaineiston laatiminen/kokoaminen Etäopiskelu, työssä oppiminen Tutkinnon suorittamiseen liittyvän arviointiaineiston laatiminen/kokoaminen Yrittäjän markkinointi Myynti- ja markkinointi- strategia, markkinointi- suunnitelma, myynnin ja markkinoinnin operatiivinen suunnittelu Ke 23.5.2012 klo 9-16 Hotel Vallonia Garden INFO 24.3.2011 Henkilökohtaistaminen Pe 11.11.2011 HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Liikeidean täsmentäminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Ti 23.10.2012 klo 9-17

2 YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO YAT Vaasa 10; 2011-2013 Arvioinnin kohteet: Henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne Ammatillinen osaaminen Toimialan mahdollisuuksien ja riskien arviointi Verkostoituminen Omien edellytysten arviointi Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu Asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelu Resurssit Täsmennetyn liikeidean laatiminen ARVIOINTIKESKUSTELU Marraskuu 2012 Kun tutkinnon osien suorittaja on osoittanut ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa, pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijaryhmä. Tutkinnon suorittaja esittää keskustelussa saamansa arviot, omat itsearvionsa ja tutkinto- suorituksiin liittyvät dokumentit. Tutkinnon suorittaja ja arvioijat keskustelevat yhdessä suorittajan ammattitaidosta annettujen arvioiden ja dokumenttien perusteella. Arviointikeskustelun päätteeksi arvioijaryhmä pitää kokouksen, jossa se päättää, esitetäänkö tutkintotoimikunnalle 1. ja 2. tutkinnon osien hyväksymistä sekä antaa siitä kirjallisen lausunnon. 1. Tutkinnon osa LIIKEIDEAN TÄSMENTÄMINEN Tutkinnon osan suorittaja: Arvioi omia edellytyksiään toimia yrittäjänä Laatii toimivan liikeidean tekemiensä arvioiden perusteella Tutkintotilaisuus: Tutkintotilaisuuteen osallistuu sinun lisäksesi arvioijat (kolmikanta). Tutkintotilaisuudessa esittelet liikeidean ja liiketoiminta- suunnitelman laatimiseen liittyviä dokumentteja sekä täsmennetyn liikeidean ja valmiin liiketoimintasuunnitelman. Arvioijat seuraavat ja arvioivat toimintaasi ja antavat tutkintosuorituksista kirjallisen arvion. Yrittäjän ammattitutkinto on näyttötutkinto, joka suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Yrittäjän ammattitutkintoon sisältyy kolme tutkinnon osaa: 1.Liikeidean täsmentäminen 2.Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3.Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan tutkinnon perusteissa esitettyjen ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien pohjalta. Osaamisen arviointi tehdään kolmikantaisesti, arviointiin osallistuvat seuraavat tahot: 1. kokenut yrittäjä 2. yrittäjien tai sidosryhmien edustaja esim. yrittäjäjärjestöistä tai pk-yritystoimintaa tukevista tai palvelevista organisaatioista 3. opetusalan edustaja (näyttötutkintomestari, NTM). Tutkinnon suorittaja esittää myös itsearviointinsa omasta ammattitaidostaan ja sen osoittamisesta. 2. Tutkinnon osa LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Tekee yrityksensä liiketoiminnan perusratkaisut Laatii liiketoimintasuunnitelman 3. Tutkinnon osa LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Tutkinnon osan suorittaja Käynnistää yrityksensä liiketoiminnan tehdyn suunnitelman perusteella Harjoittaa ja kehittää yritystoimintaansa liiketoimintasuunnitelman Arvioinnin kohteet: Liiketoiminnan suunnittelu Liiketoimintasuunnitelman rakenteen määrittely Toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailutilanteen määrittely Tuotteiden ja palveluiden määrittely Asiakkaiden määrittely Talouden ja rahoituksen määrittely Toiminnan organisoinnin määrittely Liiketoimintasuunnitelman kokoaminen Arvioinnin kohteet: Yrityksen perustaminen Liiketoiminnan käynnistäminen Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen ja toteuttaminen Taloushallinnon ja rahoituksen hallinta Toimintaympäristön kehityksen seuraaminen Yrityksen johtaminen Yrittäjänä kehittyminen ARVIOINTIKESKUSTELU Lokakuu 2013 Kun tutkinnon osien suorittaja on osoittanut ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa, pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioija- ryhmä. Tutkinnon suorittaja esittää keskustelussa saamansa arviot, omat itse- arvionsa ja tutkintosuorituksiin liittyvät dokumentit. Tutkinnon suorittaja ja arvioijat keskustelevat yhdessä suorittajan ammattitaidosta annettujen arvioiden ja dokumenttien perusteella. Arviointikeskustelun päätteeksi arvioija- ryhmä pitää kokouksen, jossa se päättää, esitetäänkö tutkintotoimikunnalle 3. tutkinnon osan ja koko tutkinnon hyväksymistä. Tutkintotilaisuus: Tutkintotilaisuuteen osallistuu sinun lisäksesi arvioijat (kolmikanta). Tutkinto- tilaisuudessa esittelet yritystoimintasi käynnistämistä ja toteutumista ja esität yritystoimintaasi liittyviä erilaisia dokumentteja, analyysejä ja laskelmia. Arvioijat seuraavat ja arvioivat toimintaasi ja antavat tutkintosuorituksista kirjallisen arvion. Arviointiaineisto: Täsmennetty liikeidea Liiketoimintasuunnitelma Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatimisessa käytetyt erilaiset selvitykset, arviot, suunnitelmat ja muut dokumentit, esim: kilpailija-analyysi, markkina-analyysi, muut selvitykset toimialasta ja ympäristöstä, arvio omista yrittäjänä toimimisen edellytyksistä jne. Itsearvio tutkintosuorituksista Arviointiaineisto: Liiketoimintasuunnitelma mahdollisine päivityksineen Erilaiset analyysit, dokumentit ja laskelmat, esim: tilinpäätöstiedot, budjetti, kassavirtalaskelma ja muut talouteen liittyvät dokumentit, markkinointimateriaali, toimitiloihin liittyvät sopimukset ja muu materiaali, henkilöstöön liittyvä dokumentointi, arviot ja analyysit yrityksen tilanteesta sekä yritystoiminnan kehittämissuunnitelma, esimerkki tuotteesta/palvelusta jne. Itsearvio tutkintosuorituksista


Lataa ppt "Asiakkuuksien hallinta, myynti YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO YAT Vaasa 10; 2011-2013 Yrittäjänä toimiminen Yrittäjän ammattiosaaminen, yritystoiminnan resurssien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google