Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot."— Esityksen transkriptio:

1 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot

2 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Luksia, Leena Rantanen-Väntsi2 Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus – psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat osaamistarpeet Koulutuksen ja työelämän yhteistyö Ammatillisen koulutuksen laatu Osaamisen tunnustaminen Oppiympäristöjen monipuolistaminen Koulutukseen hakeutumisen tehostaminen Keskeyttämisen vähentäminen ja läpäisyasteen parantaminen Ammattikoulutuksen arvostuksen ja vetovoiman lisääminen Nuorisotakuu

3 3 Suomen koulutusjärjestelmä Luksia, Leena Rantanen-Väntsi Yliopisto- ja korkeakoulu- tutkinnot Ammatti- korkeakoulu- tutkinnot Työelämä Erikoisammatti- tutkinnot Ammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot Perusopetus Esiopetus Lukio/ Ylioppilas- tutkinto

4 Näyttötutkinnot Luksia, Leena Rantanen-Väntsi4 lait säätelevät: mm. laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998, uusiutuva määräys Henkilökohtaistamisesta (01.03.2007) ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia ovat rakenteeltaan modulaarisia (tutkinnon osat) ammattitaitovaatimukset on laadittu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa tutkinnon suorittamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tulee aina osallistua myös työelämän edustajia ”osaamisnäytteet ”ensisijaisesti omasta työstä tai omassa työssä

5 Henkilökohtaistaminen Luksia, Leena Rantanen-Väntsi5 On näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista 1. Hakeutumisvaihe 2. Tutkinnon suorittamisvaihe 3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan.

6 Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Luksia, Leena Rantanen-Väntsi6 Opetushallitus vahvistaa tutkintojen perusteet ja asettaa tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunta vastaa näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta, tekee tutkinnon järjestämissopimuksen, antaa tutkintotodistukset Oppilaitos vastaa näyttötutkinnon henkilökohtaistamisesta, valmistavan koulutuksen järjestämisestä sekä käytännön näyttötutkintojen järjestämisestä järjestämissopimuksen mukaisesti

7 Tutkintotasot 7 Perustutkinto Tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa alan perustehtävät. Arviointi 1-3 Ammattitutkinto Tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa alan ammattityöntekijältä vaaditun ammattitaidon. Arviointi hyväksytty – hylätty Erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa alan vaativimmat työtehtävät. Arviointi hyväksytty - hylätty Luksia, Leena Rantanen-Väntsi

8 Osaamisen tunnistaminen Luksia, Leena Rantanen-Väntsi8 Osaamisen tunnustaminen Tarvittavan lisäammattitaidon hankkiminen Lähtötilanteen selvittäminen Henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen Mitä ammatillista osaamista olet jo hankkinut? Mitä osaamista tarvitset lisää? Onko todistuksia aikaisemmista suorituksista? Ammattitaidon osoittaminen tutkintotilaisuuksissa Kolmikantainen arviointi TUTKINTOTODISTUS Näyttötutkinnon suorittaminen Koulutus, kurssit, työssäoppiminen, harrastukset 1. 2. 3.

9 Näyttötutkinto vs. ammattiosaamisen näytöt Näyttötutkinnon perusteet Opetussuunnitelma OsaamisalaKoulutusohjelma Järjestämissopimus &Suunnitelmat Järjestämissuunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista TutkintotilaisuudetAmmattiosaamisen näytöt Osoitetaan ammattitaitoAnnetaan ammattiosaamisen tutkintotilaisuuksissanäytöt ammattitaidosta Tutkintotoimikunta, arvioija-Toimielin kolmikanta Luksia, Leena Rantanen-Väntsi 9

10 Ohjaus auttaa myös aikuista tutkinnonsuorittajaa! Luksia, Leena Rantanen-Väntsi10 Työn ja opintojen yhdistäminen – muutokset työtehtävissä, uudet haasteet Suunnitelmallisuuden tukeminen – ajankäyttö, tavoitteellisuus, oppiminen ja kehittyminen! Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi – koetaan vaikeana! Motivaation ja vireen lasku Pelot

11 Arvioinnin kolmikantaperiaate Luksia, Leena Rantanen-Väntsi11 -tutkintotoimikunta hyväksyy arvioijat -arvioijien jääviyskysymykset Tutkinnon Suorittaja Työnantajan edustaja (TA) Työntekijän edustaja (TT) Oppilaitoksen edustaja (OPE)

12 Arviointi Luksia, Leena Rantanen-Väntsi12 palautekeskustelu, osaamisen osoittamisen jälkeen toteutettu keskustelu, jossa tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Mukana keskustelussa tutkinnon suorittaja, työelämäarvioija (t) ja opettajaedustaja arviointikokous, jossa työnantajia, työntekijöitä ja opettajia edustavat, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat tekevät tutkintotoimikunnalle tutkinnon osan arviointiesityksen kattavan arviointiaineiston perusteella arviointipäätöksen tekee tutkintotoimikunta

13 Mitä arvioijalta vaaditaan? Luksia, Leena Rantanen-Väntsi13 oman alansa asiantuntijuutta hyvää perehtyneisyyttä tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin kunnioittavaa suhtautumista tutkinnon suorittajaa kohtaan kykyä ja uskallusta sanoa ne asiat, jotka pitää sanoa, myös vaikeat

14 Arviointikeskustelut ja palaute Luksia, Leena Rantanen-Väntsi14 anna aikaa arviointikeskustelulle ja valitse rauhallinen keskustelupaikka anna tutkinnon suorittajalle mahdollisuus kertoa ensin oma näkemyksensä kerro mahdollisimman selviä esimerkkejä anna palaute loogisessa järjestyksessä: (tosiasiat, seuraukset, seuraavat toimenpiteet) varmista, että viestisi on ymmärretty palautteen tavoitteena on auttaa parantamaan toimintaa ja siten myös oppimista

15 Näyttötutkintojen sanastoa Luksia, Leena Rantanen-Väntsi15 Tutkintotoimikunnat alakohtaisia, valtakunnallisia, kolmikantainen edustus valvoo ja kehittää näyttötutkintotoimintaa myöntää näyttöjen järjestämissopimukset antavat tutkintotodistukset Näyttötutkinnon järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa tehty määräaikainen sopimus siitä, että tutkinnon järjestäjä saa toteuttaa tietyn tutkinnon tutkinnonsuorittamisprosessin Näyttötutkinnon järjestäjä vastaa näyttöjen suorittamisen organisoinnista, tiedotuksesta ja arvioijien perehdyttämisestä Tutkinnon perusteet OPH:n määräys, jossa määritellään kyseisessä tutkinnossa vaadittava ammattiosaamisen taso – Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet, arviointikriteerit

16 Luksia, Leena Rantanen-Väntsi16 Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja asiakirjaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi tutkinnon suorittajan laatima suunnitelma miten, missä ja milloin osoitan arviointikriteerien määrittämän osaamisen tason? Näyttötutkintoon valmistava koulutus puuttuvan ammattitaidon hankkimistapa koulutukseen osallistuvalla tulee olla mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto osana koulutusta Tutkintotilaisuus tapahtuma tai tilanne, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain Arvioijat alan ammattilaiset (työntekijä, työnantaja, opetus) näyttötutkintomestarikoulutus 15 ov tekevät arviointiesityksen tutkinnon suorittajan arviointiaineiston perusteella tutkintotoimikunnalle Tutkinnon suorittaja (tutkintoa suorittava henkilö) Tutkintosuoritus Tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta

17 Kiitos yhteistyöstä! Luksia Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Leena Rantanen-Väntsi Tutkintovastaava VTM, Sosiaalipsykologi 040 - 514 82 76 leena.rantanen-vantsi@luksia.fi Luksia, Leena Rantanen-Väntsi17


Lataa ppt "1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google