Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."— Esityksen transkriptio:

1 AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi

2 AIKUISOPISTO KEUDA 2 Vanhusten kotihoito ja huolenpito valinnainen tutkinnon osa TutkintotilaisuusINFO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

3 AIKUISOPISTO KEUDA 3

4 AIKUISOPISTO KEUDA 4 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai muistisairaiden hoitokodissa

5 AIKUISOPISTO KEUDA 5 Opetusalan arvioijat Opetusalan arvioija on kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alan kouluttaja, joka on näyttötutkintomestari ja suorittanut pedagogiset opinnot Opetusalan arvioijien nimet ja yhteystiedot löydät Moodlesta ryhmän omalta alustalta

6 AIKUISOPISTO KEUDA 6 Työelämän arvioijat Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava

7 AIKUISOPISTO KEUDA 7 Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen Ilmoittautumislomake täytetään ja palautetaan viimeistään 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden opetusalan arvioijalle Tutkintotilaisuuteen ilmoittautumislomakkeen löydät: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423 https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

8 AIKUISOPISTO KEUDA 8 Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma Ota yhteys opetusalan arvioijaasi 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta ja sovi aika ohjauskeskusteluun Ohjauskeskustelu pidetään noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden alkua Lähetä tutkintosuunnitelma ennen tapaamista opetusalan arvioijalle sähköpostilla Suunnitelmapohjan löydät Moodlesta: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

9 AIKUISOPISTO KEUDA 9 Tutkintosuunnitelma Suunnitelmapohjassa sivulla 3 kuvataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ovat ammattitaitovaatimuksia, ei arviointikriteereitä Suunnitelman pituus on max. 10 sivua

10 AIKUISOPISTO KEUDA 10 Jatkoa.. Tutkinnon suorittaja kirjoittaa oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ne työtehtävät, joiden kautta hän osoittaa ammattitaitovaatimukset Arviointikriteereissä on kuvattu työtehtävät, joissa osaaminen on mahdollista osoittaa Tutkintotilaisuuden suunnitelmaa ei arvioida Suunnitelman tehtävänä on kertoa, miten tutkinnon suorittaja aikoo osoittaa osaamista tutkintotilaisuudessa

11 AIKUISOPISTO KEUDA 11 Ohjauskeskustelu tutkintosuunnitelmasta Ohjauskeskustelu henkilökohtaisesta tutkintosuunnitelmasta käydään ennen tutkintotilaisuutta oppilaitoksella Ota ohjauskeskusteluun mukaan suoritustosite maksetusta tutkintomaksusta Ohjauskeskusteluun voit käyttää 2 tuntia työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikaa Opetusalan arvioija hyväksyy tutkintotilaisuuden suunnitelman allekirjoituksellaan tai pyytää täydennystä

12 AIKUISOPISTO KEUDA 12 Ohjauskeskustelun jälkeen Täydennetty tutkintosuunnitelma lähetetään opetusalan arvioijalle viimeistään viikkoa ennen tutkintotilaisuutta Opetusalan arvioija hyväksyy suunnitelman sähköpostitse ja allekirjoittaa hyväksytyn suunnitelman arviointikeskustelussa Hyväksynnän jälkeen voit esitellä tutkintosuunnitelmasi työelämän arvioijille viimeistään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla Myös työelämän arvioijat saattavat pyytää muutoksia/täydennystä Hyväksytyn suunnitelman jälkeen voit aloittaa tutkintotilaisuuden

13 AIKUISOPISTO KEUDA 13 Tutkintotilaisuus Koostuu pääsääntöisesti viidestä työvuorosta (työehtosopimuksen mukaiset työajat) Mielellään viisi peräkkäistä päivää Ammattitaito osoitetaan työelämän todellisissa työtehtävissä

14 AIKUISOPISTO KEUDA 14 Oman osaamisen osoittaminen Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman avulla TOIMINNALLA työpaikalla Keskustelemalla arvioijien kanssa tutkintotilaisuuden aikana Dokumentit esim. hygieniapassi, EA1 –kortti, lääkelaskennan koe

15 AIKUISOPISTO KEUDA 15 Tutkintotilaisuuden jälkeen Sovi aika tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun kolmikanta-arvioijien kanssa ennen tutkintotilaisuutta tai sen aikana sähköpostitse Arviointikeskustelu pidetään 3 viikon kuluessa tutkintotilaisuuden päätyttyä Arviointikeskustelu ei voi olla tutkintotilaisuuden päättymispäivänä – Tutkinnon suorittaja ja työelämän arvioijat ehtivät tehdä kirjallisen arvioinnin

16 AIKUISOPISTO KEUDA 16 Miten valmistaudut arviointikeskusteluun? Täytä arviointilomake kuulakärkikynällä tai sähköisesti ennen arviointikeskustelua Muista, että kirjallinen itsearviointi on osa tutkintotilaisuutta Valmistaudu perustelemaan omaa ammattitaitoasi arviointikeskustelussa

17 AIKUISOPISTO KEUDA 17 Arviointikeskustelussa Käydään läpi kaikki arvioinnin kohteet Pidetään työpaikalla ja kestää n. 1- 1,5 tuntia Osallistujat: 1) tutkinnon suorittaja, 2) työntekijäarvioija, 3) opetusalan arvioija ja 4) työnantaja-arvioija

18 AIKUISOPISTO KEUDA 18 Arviointikokous Arviointikeskustelun jälkeen tutkinnon suorittaja poistuu paikalta kolmikannan arviointikokouksen ajaksi Arviointikokouksessa ovat läsnä työntekijäarvioija, työnantaja-arvioija ja opetusalan arvioija – Myös työnantaja-arvioijan tulee olla arviointikokouksessa mukana! Arviointikokouksessa kolmikanta tekee arviointipäätöksen – Päättää arvosanasta ja kirjoittaa pöytäkirjaan perustelut arvioinnin kohteittain

19 AIKUISOPISTO KEUDA 19 Arviointipäätös Arviointikokouksen jälkeen kolmikanta kutsuu tutkinnon suorittajan kuulemaan arviointipäätöksen Kaikki allekirjoittavat pöytäkirjan – Tutkinnon osan suorittaja tiedoksi saaneena Arviointipäätös lähetetään tutkintotoimikunnalle tiedoksi

20 AIKUISOPISTO KEUDA 20 Hyväksyn arviointipäätöksen viimeisestä tutkinnon osasta. Pyydän, että tutkinnon järjestäjä tekee tutkintotoimikunnalle esityksen tutkintotodistuksen antamisesta päätetyillä arvosanoilla. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys Arviointipäätöksen hyväksyminen ja pyyntö tutkintotodistuksesta

21 AIKUISOPISTO KEUDA 21 Arviointipäätöksen jälkeen Tutkinnon suorittajalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö 14 vrk:n kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä Oikaisupyyntö osoitetaan kolmikannalle Kolmikannan tekemään oikaisupyyntöpäätökseen voi hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta

22 AIKUISOPISTO KEUDA 22 Oikaisupyyntö Jos harkitset oikaisupyyntöä, ota yhteys tutkinnon osasta vastaavaan kouluttajaan, jotta saat ohjeistusta oikaisupyynnön tekemiseen Oikaisupyyntö tehdään valmiille lomakkeelle, jonka tutkinnon suorittaja lähettää kolmikannalle

23 AIKUISOPISTO KEUDA 23 Hylätty tutkintotilaisuus Tutkintosuoritus esitetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty Tutkintotilaisuus keskeytetään, kun – potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu – tutkinnon suorittajan toimista on syntynyt sellainen tilanne, että asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua – työturvallisuus vaarantuu Näissä tilanteissa työelämän arvioijan tai tutkinnon suorittajan tulee ottaa heti yhteyttä opetusalan arvioijaan

24 AIKUISOPISTO KEUDA 24 Hylätty tutkintotilaisuus Arviointikeskustelu pidetään työpaikalla sovitusti Kolmikanta kirjaa arviointikokouksessa pöytäkirjaan – tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen – tilanteen, jonka vuoksi tutkintotilaisuus keskeytettiin – hylätty arvosana – Jatkosuunnitelman Jatkosuunnitelma sisältää suunnitelman osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta

25 AIKUISOPISTO KEUDA 25 Asiakirjojen säilytys Tutkinnon suorittaja säilyttää allekirjoitetun tutkintosuunnitelman itsellään koko tutkinnon suorittamisen ajan Tutkintotilaisuuden arviointilomakkeet säilytetään oppilaitoksessa puoli vuotta tutkintotodistuksen päiväyksestä

26 AIKUISOPISTO KEUDA 26 Tutkintotilaisuuden materiaali Yleisohje (1 kpl koko tutkinnon suorittamisen ajan) Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen –lomake Tutkintosuunnitelmalomake Perehdytyskirje työpaikalle (sisältää laskutusohjeen) Arviointilomakkeet 2 kpl – tutkinnon suorittajalle itsearviointiin – työelämän arvioijille

27 AIKUISOPISTO KEUDA 27 Lisätietoa ja materiaalia aiheesta: Moodle -> Hyvinvointiala (aik) -> 2015 tutkinnon perusteet. Lähihoitaja, Näyttötutkinnon ohjeistus Suora linkki Moodleen: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423


Lataa ppt "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google