Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkakouluttajan ABC

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkakouluttajan ABC"— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkakouluttajan ABC
Moduuli 4: Tutkintotilaisuuksien suunnitteleminen ja arviointi

2 Koulutuksen moduulirakenne
1. Oppisopimuskoulutuksen prosessi sekä eri osapuolten roolit ja tehtävät 2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja palaute 3. Erilaiset oppimistyylit ja ohjaus 4. Tutkintotilaisuuksien suunnitteleminen ja arviointi 5. Sosiaalisen median hyödyntäminen opiskelijan ohjaamisessa Ammatillisen koulutuksen sanastoa

3 Näyttötutkinnot Näyttötutkinnoissa osoitetaan ja arvioidaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista tutkintotilaisuuksissa Tutkintotilaisuus on tapahtuma, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon Opiskelija laatii yhteistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, johon kirjataan mitä tutkinnon osia opiskelija suorittaa sekä missä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään Tutkintotilaisuuden organisoinnista vastaa oppilaitos

4 Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuuden suunnitelma toimitetaan tutkinnon arvioijille, jotta he osaavat valmistautua tilaisuuteen oppilaitoksissa Tutkintotilaisuus suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti ja erilaisilla suoritteilla kuten esim. tehtävillä, raporteilla, haastatteluilla, valokuvilla, videoilla, ohjeilla sekä muilla alakohtaisilla luotettavilla dokumenteilla Suoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan Tutkintotilaisuuksia voidaan tietyissä tapauksissa järjestää myös oppilaitoksissa

5 Tutkintotilaisuuksien suunnittelu (1/2)
Tutkintotilaisuuden suunnitelmaan kirjoitetaan kuvaus siitä, miten osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa. Suunnitelma kirjoitetaan valmiille lomakepohjalle, jonka tutkinnon osan vastaava opettaja toimittaa suorittajalle. Tutkintotilaisuus voidaan suunnitella kaksiosaisena, jossa on erikseen kirjallinen ja toiminnallinen osa.

6 Tutkintotilaisuuksien suunnittelu (2/2)
!

7 Kolmikanta arvioi Tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaperiaatteella l. oppilaitoksen vastuuhenkilö, ja kaksi työelämän edustajaa: työnantajan ja työntekijöiden edustajat Edellä mainitut arvioijat valitaan tutkintotoimikunnan ohjeiden mukaisesti Työpaikkakouluttajan ei suositella olevan arvioijana tutkintotilaisuudessa Tutkinnon suorittajalle tulee tarjota mahdollisuus tutkintosuorituksen itsearviointiin Oppilaitos perehdyttää työpaikan arvioijat arviointiin

8 Arviointiesityksestä tutkintotodistukseen (1/2)
Arvioinnista laadittujen dokumenttien ja tutkinnon suorittajan itsearvioinnin sekä muun mahdollisen arviointiaineiston perusteella kolmikantainen arvioijaryhmä kokoontuu arviointikokoukseen, jossa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle Tutkintotoimikunta = Valtakunnallinen luottamuselin, jonka jäsenet on valittu kolmikantaisesti edustamansa järjestön, Opetushallituksen vahvistaman esityksen mukaan - Toimikuntien jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia - Tutkintotoimikunnan toimikauden kesto on enintään kolme vuotta

9 Arviointiesityksestä tutkintotodistukseen (2/2)
Tutkintotoimikunta tekee päätöksen tutkintosuorituksesta Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3 Ammatti ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuorituksen arviointi tehdään hyväksytty tai hylätty periaatteella Kun kaikki tutkinnon edellyttämät osat on suoritettu hyväksytysti, myöntää kyseisen alan tutkintotoimikunta tutkintotodistuksen. Pyydettäessä saa myös osatutkintotodistuksen. Opiskelijalla mahdollisuus pyytää arvioinnin oikaisu


Lataa ppt "Työpaikkakouluttajan ABC"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google