Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KiVa-ohjelmasta luopuminen ja uuden toimintatavan kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KiVa-ohjelmasta luopuminen ja uuden toimintatavan kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 KiVa-ohjelmasta luopuminen ja uuden toimintatavan kehittäminen
Suuntaviivoja Lempäälän SOPU-mallin kehittämiseksi Teija Pirinen ja Laura Alijoki

2 Taustaa: Lempäälä luopuu KiVa-hankkeesta ja aloittaa Lempäälän oman mallin kehittämistyön. Toiminnan painopiste halutaan siirtää kiusaamisen vastustamisesta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ts. kohti restoratiivista toimintakulttuuria (Restoratiivisuus on kohtaamista, kuuntelua, ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä) Lempäälässä on toteutettu monia erilaisia sovittelukoulutuksia (Suomen sovittelufoorumin Verso, MiniVerso, RESTO®) eli kunnassa on jo valmiina paljon osaamista sovittelusta ja restoratiivisista toimintatavoista. Opsin (2016) perusteissa on useita teemoja, jotka tukevat restoratiivisen oppimisyhteisön rakentamista. 

3 Mitä on sovittelu?

4

5 Suuntaa kehitystyölle:
1. KUNNALLISEN TIIMIN PERUSTAMINEN Tällä hetkellä on käynnistetty kunnallinen SOPU-tiimi, jonka tehtävänä on käynnistää tai vahvistaa jo aloitettua restoratiivista toimintaa kaikilla Lempäälän kouluilla. Toiminta aloitettiin lokakuun alussa yhteisellä koulutuksella, jonka vetäjäksi oli kutsuttu Suomen sovittelufoorumin koulutuspäällikkö Eeva Saarinen. Koulutukseen osallistui opettajia ja oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin kanssa työskenteleviä aikuisia kaikilta Lempäälän kouluilta.

6 Suuntaa kehitystyölle:
Kunnallisen SOPU-tiimin jäsenet: Kunnallisen SOPU-tiimin jäseniä tulee kaikilta Lempäälän kouluilta, paitsi pikkukouluilta on yhteinen edustaja. Tiimiin kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajina Laura Alijoki ja Teija Pirinen. Jäseninä ovat Taru Peltoniemi ja Jussi Kolehmainen Nuorisotoimesta, Katri Auvinen Varhaiskasvatuksesta, Siru Peltonen, Minna Knuutila, Kirsi Kortesmaa ja Mikko Leino alakouluilta, Anne Kuisma Hakkarin yläkoulusta sekä kuraattori Riikka Valo.

7 Suuntaa kehitystyölle:
2. SOPU-TIIMIN TEHTÄVIÄ Lukuvuosi : Koulutustarpeiden kirjaaminen ja toteuttamissuunnitelma: Tavoite, että joka koululla on vähintään 2 aikuissovittelijaa (tekevät parina sovitteluja) Opettajien RESTO - koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 Rehtorien ja apulaisrehtorien kouluttaminen? Oppilaille tarjotaan VerSon päivityskoulutuksia

8 Suuntaa kehitystyölle:
Seurannan kehittäminen: Kirjataan ja tilastoidaan Verso- ja Aikuissovittelut sekä kiusaamisten selvittelyt (lomake ssf:n sivulta) Vuosittain teetetään SOPU-kyselyt oppilaille ja henkilökunnalle:  laaditaan yhteinen sähköinen kysely (SOPU-tiimi laatii kysymykset ja tekninen toteutus teetetään asiantuntijalla)

9 Suuntaa kehitystyölle:
Kunnan yhteisen toimintatavan kehittäminen riita- ja konfliktitilanteiden selvittämiseksi Kunnallisen Sopu-tiimin jäsenet esittelevät oman koulunsa käytänteet kiusaamistilanteissa Näiden pohjalta laaditaan yhteinen toimintakaavio koko kunnan kouluille Kouluilla voi olla tämän jälkeenkin omia variaatioita konfliktitilanteiden selvittämiseksi

10 Suuntaa kehitystyölle:
Suunnitellaan ja tehdään koulujen käyttöön ”Restoratiivinen työkalupakki” Yhteistyön treenausta eskarista ysiin: ei painoteta kiusaamisen välttämistä vaan hyvien yhteistyötaitojen merkitystä ja harjoittelua  Luodaan oppitunneille lisää tilanteita, joissa on mahdollista toiminnallisesti harjoitella yhdessäolo- ja työskentelytaitoja  Huomioidaan luokan ilmapiiri (luokkahenki, kaverisuhteet, klikit yms.) ja reagoidaan siihen  Kullekin luokka-asteelle eskarista ysiin omat erityiset TEEMA- tunnit  Kartoitetaan koulussa jo toimivat keinot ja jatketaan niiden toteuttamista

11 Suuntaa kehitystyölle:
Kaikille kouluille perustetaan koulun oma Sopu-tiimi, joka vastaa ja huolehtii kyseisen koulun Sopu-toiminnasta Koulun Sopu-tiimin jäsenenä tulee olla kunnallisen Sopu-tiimin jäsen Kaikkien tiimin jäsenten ei tule olla alusta alkaen Resto-koulutettuja, vaan koulutustarpeita voidaan täydentää ajan kanssa.

12 Suuntaa kehitystyölle:
Lukuvuosi : Palautteen kerääminen lukuvuoden kokemuksista ja seurannasta. SOPU-mallin edelleen kehittämistä ja päivittämistä Mikä on seuraava askel kohti restoratiivista oppimisyhteisöä? Todennäköisesti tarvitaan useampi lukuvuosi aikaa, jotta SOPU- malli ja restoratiiviset toimintatavat tulevat luontevaksi osaksi oppimisyhteisöjen toimintakulttuuria. Tärkeää on myös saada rehtorit ym. esimiehet sitoutettua.

13


Lataa ppt "KiVa-ohjelmasta luopuminen ja uuden toimintatavan kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google