Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luokkatunnit Toimintakulttuuri 4.2..

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luokkatunnit Toimintakulttuuri 4.2.."— Esityksen transkriptio:

1 Luokkatunnit Toimintakulttuuri 4.2.

2 TURUSSA PAIKALLINEN ERITYSIPIIRRE ON OSALLISUUS
Turussa painotetaan laaja-alaista osaamiskokonaisuutta L7 osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ”Jatkuvan arkivaikuttamisen lisäksi oppilaat saavat käytännön kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta oppilaskuntatoiminnassa ja ns.luokkatunneilla sekä luokka- että koulutasolla.”

3 Osallisuus ei siis ole vain edustuksellista, vaan jokaista koulun oppilasta osallistavaa

4

5 NUMMENPAKAN OPS: LUOKKATUNNIT
Luokkatunnit ovat Nummenpakan koulussa jokaisen oppilaan osallisuuden väylä ja mahdollisuus vaikuttaa koko koulun yhteisiin asioihin sekä oman luokan asioihin. Luokkatunneilla käsiteltävät asiat koskevat koko koulun toimintakulttuuria, oppilaiden vuosiluokkaan ja ikätasoon liittyviä teemoja sekä oppilaiden itsensä tärkeiksi koskevia vaihtuvia asioita.

6 Miten? Luokkatunneilla kaikki tulevat kuulluiksi omassa turvallisessa ryhmässään. Luokkatunneilla käytetään monenlaisia työtapoja. Luokkatunneilla työskennellään myös luokan sisäisissä pienissä kiinteissä ryhmissä, joissa jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus ilmaista ajatuksensa ja tulla kuulluksi. Luokan luottamusoppilaan rooli korostuu luokkatunneilla.

7 Miten? Luokkatuntien teemat ja käytännön toteutus edellyttävät henkilöstön yhteistä suunnittelua sekä koko koulun henkilökunnan kesken että samaa vuosiluokkaa opettavien opettajien kesken. Luokkatunnit ovat myös foorumi oppilaille tuoda esille heitä kulloinkin kiinnostavia asioita. Luokkatunneilla käsiteltyjä asioita ja oppilaiden näkemyksiä kuullaan koulun oppilaskunnassa, henkilöstökokouksissa ja KOR-kokouksissa tarpeen mukaan.

8 MIKSI? Luokkatuntien järjestämistä koskevat käytännöt toimivat jatkumona koko perusopetuksen ajan Nummenpakan yhtenäiskoulussa. Näin oppilaat saavat kokemuksen vaikuttamisesta ja oppivat ilmaisemaan mielipiteensä heitä koskevista asioista. Luokkatunneilla harjoitellaan myös demokraattista päätöksen tekoa ja mielipiteiden ilmaisemista sekä toisten kuulemista.

9 Pohdittavaa… Millaisia positiivisia kokemuksia/odotuksia luokkatunneista? Mitä kysymyksiä/toiveita/parannusehdotuksia luokkatuntien suhteen?


Lataa ppt "Luokkatunnit Toimintakulttuuri 4.2.."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google