Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua?"— Esityksen transkriptio:

1 Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua?

2 Yhteisöllinen oppilashuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa yhteisöllistä oppilashuoltoa..mutta myös yksilökohtaista, ja tätä myös valvotaan Perusopetuslain alaiset tehtävät Jääkö yhteisölliselle työlle aikaa ja osataanko/halutaanko sitä tehdä? Tehdäänkö jossain tuplatyötä? Oppilashuolto on kaikkien koulun aikuisten asia Yhteneväinen OPS 2016 kanssa: painotus kasvatukseen, osallisuus ym.

3 Yhteisöllinen oppilashuolto Oppilashuollon tulee perustua tutkittuun tietoon Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin mittareita ei oikeastaan edes ole Oppilasraati? YHR, johtoryhmä ja oppilaskunnan yhteiset tapaamiset jonkin tietyn teeman ympärillä? Oppilashuolto ilmiöiden selvittäjänä =näkökulman muutos Koulun olojen tarkastus painottaa yhteisöllisen oppilashuollon merkitystä entisestään Hyvinvointi koulun kilpailutekijäksi vs. tiedon opettelemisen merkityksen väheneminen

4 Oppilashuolto on cool, hip ja rock!

5 Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat Jyväskylä, 18.2.2016 Mikko Suonsyrjä

6 Oppilashuoltosuunnitelma Kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta 1.Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjattu oppilashuollon osuus (valtuustokausittain) 2.Helsingin opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 3.Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeinen tavoite Oppilashuollon painopisteen siirtäminen yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen ja hyvinvointia edistävään työhön. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilailla on myös oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon: 1. oppilashuollon palveluiden lisäksi 2. monialaisen asiantuntijaryhmän tarjoama tuki (Kuntainfo 8.12.2015)

8 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut Vaihtelevan laajuisia kuvauksia koulusta, sen toimintaympäristöstä ja oppilaiden tarpeista Selventäviä kirjauksia siitä, miten tietoa on arvioinnin tueksi kerätty (mm. kouluterveyskysely ja muut koulukohtaiset kyselyt) Lyhyet kuvaukset käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista – arvioita palvelujen priorisoinnista ja riittävyydestä vielä varsin vähän Ei arvioita työntekijäresurssin riittävyydestä

9 Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Joitain erinomaisia kirjauksia koko yhteisön osallistumisesta oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen (opettajien tiimit, oppilaiden osallisuusryhmät, välituntitoiminta, muut oppilaille ja vanhemmille tärkeät verkostot). Muutamassa koulussa johtoryhmä ja oppilashuoltoryhmä kokoontuvat yhdessä vähintään kerran lukuvuodessa - tärkeää yhteistyötä! Esimerkki: Kokouksessa käsitellään koonti luokkien ilmapiirikyselyistä ja luokkakuvauksista. Myös johtokunnan ja OHR:n lukuvuosittaisia tapaamisia. Muutama kerta lukuvuodessa yhteistä keskustelua opettajankokouksissa/pedagogisissa kahviloissa hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja toimintatavoista.

10 Yhteisöllinen oppilashuolto Näkökulma: Luokka-astekäsittely mahdollistaa keskustelun kunkin ikäryhmän kannalta tärkeistä hyvinvointia käsittelevistä aiheista, opettajakollegoiden kanssa käytävä hedelmällinen keskustelu > opettajien välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista vahvistavaa. Luokanopettajan/-ohjaajan tekemä kysely oppilaille ennen luokan asioiden käsittelyä, oppilaiden ja huoltajien informointi etukäteen. Koonti kyselyn tuloksista vanhemmille on hieno lisä. Kokoontumistiheys vaihtelee – kokousten sisällöllinen rytmitys. Kuraattorin ja psykologin osallistuminen luokkien ja ryhmien kanssa tehtävään työhön – lyhyt kirjaus suunnitelmaan, esim. ” kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja osallistuvat koko kouluyhteisön ja luokkien yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin rakentamiseen yhteistyössä opettajien kanssa.”

11 Oppilaiden ja vanhempien osallisuus Oppilaskunnan hallituksen edustajat ja oppilaiden osallisuustiimin vetäjät osallistuvan OHR:n suunnittelu- ja arviointikokouksiin. Oppilaskunta ja johtokunta osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

12 Yksilökohtainen oppilashuolto Muutama selkeä kuvaus yksilökohtaisen oppilashuollon prosessista. Konsultatiivinen aika akuuteille tarpeille. ” Oppilashuollon palvelujen käytäntöjä olisi rakennettava lapsen ja nuoren näkökulmasta toimiviksi. Onnistuakseen on kuultava lapsia ja nuoria: kysyttävä ja kartoitettava sitä, miten he haluaisivat tulla kohdatuiksi ja annettava vaikuttaa kohtaamisien muotoihin.”

13 Muita huomioita Pedagogisten selvitysten moniammatillinen laatiminen – prosessikuvaukset vaihtelevia Yhteisöllinen oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Aika monessa suunnitelmassa suuri vastuu toteutuksestakin tuntuu olevan toimintaa koordinoivalla ryhmällä. Kuvauksia erilaisista yhteisöllisyyttä vankistavista toimista voisi olla lisää. Hyviä järjestyssääntöjä, joissa kuvataan oppilailta odotettavaa käyttäytymistä. Sääntöjä on aika paljon, voisiko karsia lukumäärää ?


Lataa ppt "Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google