Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VESO Anne Hakanen Pirjo Vuorio Jaana Karlamaa NOPS 7.5. Osa-aikainen erityisopetus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VESO Anne Hakanen Pirjo Vuorio Jaana Karlamaa NOPS 7.5. Osa-aikainen erityisopetus."— Esityksen transkriptio:

1 VESO 12.3.2016 Anne Hakanen Pirjo Vuorio Jaana Karlamaa NOPS 7.5. Osa-aikainen erityisopetus

2 Osa-aikaista erityisopetusta antavat Nummenpakan koulussa erityisopettajat. Lukuvuoden alussa huoltajille tiedotetaan yleisesti osa- aikaisen erityisopetuksen järjestelyistä. Erityisopettaja toimii yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Tukea annetaan oppilaan omassa luokassa samanaikaisopetuksena tai muutaman oppilaan ryhmille erityisopetuksen tiloissa. Alkuopetuksessa opetusta annetaan lähinnä äidinkielessä ja lisäksi oppilaan on mahdollista saada puheopetusta artikulointivirheisiin. Lisäksi alakoulussa oppilailla on mahdollisuus saada matematiikan, englannin, ympäristötiedon tai historian opetusta tukevaa osa-aikaista erityisopetusta. Yläkoulussa osa-aikaista erityisopetusta on lähinnä kielissä ja matematiikassa. 7.5.

3 Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muutaman viikon periodeina tai pitempikestoisena opetuksena. Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma tai hojks, jolloin erityisopettaja ja luokan- ja aineenopettajat suunnittelevat opiskelun eriyttämisen yhdessä. 7.5.

4 Erityisopetuksessa harjoitetaan perustaitoja eri oppiaineissa, kurotaan umpeen kouluvuosien aikana syntyneitä opillisia aukkoja ja korjataan vuorovaikutus-, opiskelu- ja työskentelytaitoja (opiskelustrategioiden opetus). Samalla lisätään oppilaan valmiuksia arvioida omaa edistymistä ja suunnitella omia opintoja. Kuntouttavaa opetusta annetaan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin. 7.5.

5 Ohjaa ja opettaa oppilaita opetussuunnitelman mukaan tavoitteenaan vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Antaa erityisopetusta joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Arvioi yhteistyössä muiden opettajien kanssa oppilaiden edistymistä ja selvittelee oppilaiden tuen tarpeita. Suunnittelee ja toteuttaa oppilaiden tuen tarpeita vastaavaa materiaalia ja eriyttäviä pedagogisia opetusjärjestelyjä. LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN KESKEISET TEHTÄVÄKOKONAISUUDET:

6 Tekee opetussuunnitelman mukaista koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Osallistuu oppilaan tuen asiakirjojen laadintaan erityisosaamisensa osalta. Tukee opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa erilaisissa kasvatuksellisissa ja erityispedagogisissa kysymyksissä. Tekee monialaista yhteistyötä.

7 Osallistuu nivelvaiheyhteistyöhön. Kehittää omaa ammattitaitoaan. Osallistuu koulun arviointi- ja kehittämistyöhön. Tekee osuutensa yleisistä, kaikille opettajille kuuluvista tehtävistä. Toimii erityispedagogisena asiantuntijana koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

8 Samanaikaisopetusta vai omassa ryhmässä? Eriyttämiseen apua? Miten yhteistyö on hyvä järjestää? Miten voin itse opettaa opiskelustrategioita?

9 MOTTO Mahdottomat asiat hoidetaan odottaessa, ihmeisiin menee tovi.


Lataa ppt "VESO Anne Hakanen Pirjo Vuorio Jaana Karlamaa NOPS 7.5. Osa-aikainen erityisopetus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google