Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10"— Esityksen transkriptio:

1 YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10
Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön ja erityispalveluiden kehittämistä yhteistyössä keskenään Rahoittajina STM ja Lapin läänin kunnat Rahoituksen hakijana Kolpeneen kuntayhtymä/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

2 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille
- Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö - Kehittämisen painopiste käytännössä ( %:n työpanokset) - Kehitetään perussosiaalityön (lastensuojelu ja aikuissosiaalityö) asiakaslähtöisyyttä suunnitelmallisuutta vaikuttavuutta - Vahvistetaan sosiaalityön osaamista Pohjois- ja Itä-Lapin seutukunnissa ja koko Lapin läänissä

3 Kuinka asiakas otetaan mukaan arviointiin
Aikuissosiaalityön kehittäjä-asiakkaiden ryhmä Eronneiden kehittäjä-asiakasryhmä Asiakas oman asiansa arvioijana

4 ”Miksi me tätä mietimme…”
Aikuissosiaalityön asiakkaat sosiaalityön kehittäjinä Sosiaalityöntekijöiden nimeämät 6-8 jäsentä 3 naista, 3 miestä Kokoontunut 10 kertaa 4/05-10/06 Kokemusta asiakkuudesta vähintään vuoden ajalta Halukkuus tuoda mielipiteitä esille

5 ”Miksi me tätä mietimme…”
Menetelmät Asiakasprosessien avaaminen 1) Asiakkaiden ryhmähaastattelut 2) sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelut ja arvio siitä, mitä asiakkaiden toivomukset merkitsevät kehittämiselle 3) tiedon antaminen hallintojohdolle ja poliittisille päättäjille

6 Asiakastyytyväisyyskysely
Toukokuussa 2005 Sodankylän sosiaalitoimiston sosiaalityön asiakkaille Seurantakysely marraskuussa 2005 Vastaajia toukokuussa 60, marraskuussa 21 Aiheena asiakastyytyväisyys ennen ja jälkeen vastaanottotoimintojen kehittämisen Päätulokset Asiakkaiden tyytyväisyys vastaanottotoimintoihin kasvoi Asiakkaat olivat tyytyväisimpiä sosiaalityön sisältökysymyksiin mitä sosiaalityöntekijän vastaanotolla tapahtui ja miten sosiaalityöntekijä ymmärsi asiakkaan tilanteen

7 Sosiaalityön asiakas palveluiden kehittäjänä
Asiakasryhmä antanut palautetta sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittämiseen Opasteet ja tilat Sähköiset palvelut Lomakkeet, esitteet Vastaanottokäytännöt Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaalityöntekijän rooli viranomaisyhteistyössä Asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutus Sosiaalityön prosessin suunnitelmallisuus

8 Mitä sosiaalityön asiakas arvostaa?
Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa Sosiaalityön sisältöä Suhdetta omaan sosiaalityöntekijään Tasavertaista kohtelua

9 Sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittäminen
Lähtökohta: asiakkaiden tyytymättömyys sosiaalityön palveluiden saatavuuteen/ sosiaalityöntekijöiden tyytymättömyys työajan käyttöön Pilotointijakso Tavoitteena: suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen sosiaalityö sosiaalityön saatavuuden parantaminen sosiaalityöntekijän työajan suunnitelmallinen käyttö Ideana asiakkaiden ohjaaminen sosiaalityön ammatillisen arvion kautta oikealle palvelupolulle Vastaanottotoiminnot vakiintuneet uudeksi käytännöksi

10 Sisältöä sosiaalityöhön
Systemaattista, pitkäjänteistä ja avointa yhteistyötä Sosiaalityön sisältökeskustelut Kritiikki ja kannustus Palautteen antaminen asiakkaalle tärkeää

11 Tavoitteet Laadukas, asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen sosiaalityö
Sosiaalityön läpinäkyvyys Kumppanuus-näkökulma Asiakkaan voimistuminen, vastuuntuminen ja valtaistuminen

12 Eronneet lapsilähtöisen sosiaalityön kehittäjinä
Lähtökohtana palvelujärjestelmän kehittäminen, seudullisen lapsilähtöisen sosiaalityön mallin kehittäminen erotilanteisiin Tavoitteena ehkäistä jumiutuneita erotilanteita Painopiste huonoiten voivissa lapsissa Eronneiden asiakasryhmä Inarissa; kriteerit Teemat: Lapsi sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, vanhempi lapsilähtöisen sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, sosiaalityö erotilanteen jälkeen

13 Minkälaista on hyvä lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa?
Suunnitelmallista ja asiakkaan tarpeista lähtevää Eri vaihtoehtoja pohtivaa Vanhempaa arvostavaa Vanhemmalla oikeus valita sosiaalityöntekijä (myös naapurikunnasta) Sovittelu- ja tunnetyötä lapsen näkökulmasta Lapsen tarpeita esiin nostavaa Luottamuksellisuus (vrt. lapsen mukanaolo)

14 Lapsen kanssa työskentelyn tavoitteet
Lapsen kokemusten kuuleminen Tiedon keruu lapsen tarpeista ja voimavaroista Lapsen eheyttäminen, ”otetaan lapselta taakka” Tukitoimien kartoitus Tilanteen normalisointi Ei mielipiteen kysymistä suoraan

15 Tulevia asiakasryhmien teemoja
Lastensuojelun huostaanoton ja sijaishuollon mallin päivitys asiakasnäkökulmasta

16 Asiakas oman asiansa arvioijana
Asiakkaan tekemä alkuarviointi aktivointisuunnitelman tekoa varten Suunnitelman etenemisen arviointi Työntekijän aktiivisuus asiakkaan osallisuuden esille tuomisessa tärkeää


Lataa ppt "YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google