Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikalla tapahtuva oppiminen VAMMAISTYÖN OSAAMISALA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikalla tapahtuva oppiminen VAMMAISTYÖN OSAAMISALA."— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikalla tapahtuva oppiminen VAMMAISTYÖN OSAAMISALA

2 Vammaistyön tutkinnon osan top- jaksot Kolme top-jaksoa osaamisalaopintojen aikana 25 otp, 25 otp ja 35 otp Viimeisen top-jakson jälkeen tutkintotilaisuus 5 työpäivää, yleensä samassa paikassa, jossa viimeinen top tehty Kaikki kolme top-paikkaa tulee olla erityyppisiä vammaistyön yksiköitä, järjestyksen voit valita itse seuraavista ◦Vammaisten asumisyksikkö ◦Hoidollinen vammaistyön yksikkö (vaikeasti kehitysvammaiset) ◦Vammaisten työ- ja päivätoimintayksikkö tai erityiskasvatuksen yksikkö

3 Top-jaksojen ajankohdat Syksy Jatkavat opiskelijat TOP III jatkuu: 28.9.-18.10. 2015 (13 otp) tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, tutkintotilaisuus sen jälkeen n 19.10.-26.10. 2015 (5 pv) Aloittavat opiskelijat: 22.9.-26.10. 2015 (25 otp) tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan Kevät 18.1. – 21.2. 2016 (25 otp), TOP I 14.3. – 3.5. 2016, (35 otp), TOP II, tutkintotilaisuus n 4.5. – 12.5. 2016

4 TOP-paikkojen hankkiminen Opiskelija itse hankkii top-paikan Oppilaitos hankkii jonkin verran top-paikkoja Etevasta keskitetyn haun kautta Top-paikkoja voi kysellä Tuijalta Opiskelija voi myös itse hankkia top-paikan Etevasta erillisen ohjeen mukaan (kts ohje)

5 Osaamisen tunnustaminen Osaamista voidaan tunnustaa alan työkokemuksen perusteella ◦Esittele alkuperäiset työtodistuksesi vastuukouluttajalle henkilökohtaistamiskeskustelussa ◦Osaamisen tunnustamisesta sovittava ennen top-jakson alkua ◦Top-jakson voi suorittaa myös palkallisena ◦Omaehtoisilla opiskelijoilla ei tällöin ole top-ohjaajaa koululta ◦Ty-opiskelijoilla on tavalliseen tapaan top-ohjaaja koululta

6 Työaika TOP-jaksolla Työaika 35h/viikko Työajan lisäksi on itsenäistä työskentelyä omalla ajalla kirjallisten top-tehtävien tekemiseen

7 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteet Tavoitteita miettiessäsi tutustu ammattitaitovaatimuksiin ja tutkintotilaisuuden arviointikriteerit -lomakkeeseen Tavoitteita laatiessasi huomioi, mitä paikassa on mahdollista oppia, tee yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajasi kanssa laatiessasi tavoitteita Laadi tavoitteet ensimmäisen top-viikon aikana Esitä tavoitteet työpaikalla ohjaajallesi Palauta tavoitteet ohjaavalle kouluttajalle/opettajalle sähköpostitse ensimmäisen top- viikon päätteeksi Tavoitteita voi tarkentaa, muuttaa, täydentää myöhemmin top-jakson aikana

8 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Käy palautekeskustelua ohjaajasi kanssa päivittäin tai mahdollisimman usein Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava kouluttaja/opettaja käy kerran jakson aikana arviointikeskustelussa ◦Arviointikeskustelussa ovat läsnä sinun lisäksesi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajasi (työpaikalta) ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava kouluttaja ◦Ajankohta: top-jakson keskivaiheilla ◦Valmistaudu arviointiin miettimällä osaamistasi suhteessa tavoitteisiisi

9 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Jos kouluttajan käynti ajoittuu top-jakson keskivaiheille (ns. väliarviointi), ei arviointilomakkeita tarvitse vielä täyttää Arviointilomake täytetään vasta loppuarviointiin ◦1. Itsearviointi (opiskelija) ◦2. Ohjaajan arviointi ◦Loppuarviointi toteutuu opiskelijan ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajan välisenä keskusteluna top-jakson päätteeksi, jos kouluttaja/opettaja käy jakson keskivaiheilla väliarvioinnissa ◦Arviointilomake täytetään yhdessä työssä oppimisen ohjaajan kanssa ◦Opiskelija palauttaa arviointilomakkeen top:ia arvioivalle kouluttajalle

10 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Arviointikeskustelun ajankohta sovitaan yhdessä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan kouluttajan/opettajan ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajan kanssa puhelimitse tai sähköpostitse Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavaan kouluttajaan/opettajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse/sähköpostitse muinakin aikoina tarpeen vaatiessa tai jos haluat keskustella työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvistä asioista Arviointi: Suoritettu/Hylätty

11 Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavat kouluttajat/opettajat Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava kouluttaja aikuisopiston opiskelijoille: Tuija Laine tuija.laine@keuda.fi 050-415 0859

12 Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät tehtävät Kts. lomake TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN AIKANA TOTEUTETTAVAT KIRJALLISET TEHTÄVÄT Aloita tehtävien tekeminen mahdollisimman varhain.

13 Poissaolot työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakson aikana Ilmoita sairastumisesta heti työpaikalle ja ohjaajallesi puhelimitse Ilmoita työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavalle kouluttajalle s-postitse tai puhelimitse Jos yli 3 vrk:n poissaolo → lääkärintodistus Poissaolopäivien korvaamisesta sovitaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajan ja ohjaavan kouluttajan kanssa

14 JAETTAVA KIRJALLINEN MATERIAALI Työpaikalla tapahtuvan oppimisen yleisohje Saatekirje työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajalle Arviointilomake Työvuorolista Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana toteutettavat kirjalliset tehtävät Ateriakorvauslomake Ryhmän opetussuunnitelma (ROPS)

15 Muuta huomioitavaa Varmista työyksiköstä työvaatteiden saatavuus Omat / työvaatteet Työkengät Nimineula Merkitse päivät ateriakorvauslomakkeeseen yksitellen esim. 9.2, 10.2, 11.2, merkitse vain ne päivät, jotka olet ollut työyksikössä (ei esim. sairauspoissaolopäiviä) Ateriakorvauslomakkeen allekirjoittaa ryhmänohjaaja/vastuukouluttaja tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava kouluttaja/opettaja

16 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen päätteeksi Viimeistele työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät tehtävät ja palauta ne moodleen top-tehtävien palautuskansioon Palauta arviointilomake, työvuorolista ja aterialomake työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavalle kouluttajalle/opettajalle ennen tutkintotilaisuuden (näytön) alkamista, tutkintotilaisuuteen ei voi mennä, jos top-jakson tehtäviä ei ole palautettu tai top hylätty


Lataa ppt "Työpaikalla tapahtuva oppiminen VAMMAISTYÖN OSAAMISALA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google