Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten menetellä ongelmatilanteissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten menetellä ongelmatilanteissa"— Esityksen transkriptio:

1 Miten menetellä ongelmatilanteissa
Sairaspoissaolot Myöhästelyt Luvattomat poissaolot - Työssäoppimisen keskeytys muista syistä - Opiskelija haluaa keskeyttää työssäoppimisen

2 SAIRASPOISSAOLOT Opiskelijan sairastuttua työssäoppimisjakosolla, hän toimittaa lääkärin-/terveydenhoitajan todistuksen työpaikkaohjaajalle. Opiskelijan on heti sairastuttuaan ilmoitettava esimerkiksi puhelimitse poissaolostaan työssäoppimisenohjaajalle ja opettajalle. Todistettuja sairaspoissaoloja ei tarvitse korvata. Mikäli poissaolojen määrä ylittää 3 päivää, poissaolot on korvattava. Opiskelija merkitsee poissaolot työssäoppimispäiväkirjaan ja työpaikkaohjaaja allekirjoittaa viikoittain työssäoppimispäiväkirjan. Päiväkirjasta ilmenee opiskelijan poissaolot / läsnäolo koko harjoittelun ajalta. Jos sairaspoissaoloja kertyy jaksolle runsaasti, se ei voi olla vaikuttamatta työssäoppimisjakson lopulliseen arviointiin.

3 MYÖHÄSTELY Opiskelija noudattaa yhdessä etukäteen sovittuja sääntöjä. Oltava Ajatuksella ”töistä ei myöhästytä koskaan”. Hän noudattaa aikatauluja. Opiskelijan myöhästyessä hänen on viipymättä ilmoitettava siitä työpaikkaohjaajalle. Ohjaaja merkitsee kaikki tavallisuudesta poikkeavat tilanteet opiskelijan työssäoppimispäiväkirjaan, josta ne ovat opettajan luettavissa. Opiskelijan myöhästelyistä, työpaikkaohjaajan on hyvä olla yhteydessä opettajaan mahdollisimman pian asian korjaantumiseksi. Jos opiskelija jatkaa myöhästelyä palautekeskustelusta huolimatta, työpaikkaohjaajalla on oikeus keskeyttää työssäoppimisjakso yrityksessään. Tällöin opiskelija palaa oppilaitokseen jatkamaan kesken jäänyttä työssäoppimisjaksoaan. Jatkuvat myöhästelyt työssäoppimispaikasta vaikuttavat arvosanaa alentavasti.

4 LUVATTOMAT POISSAOLOT
Luvattomiksi poissaoloiksi kutsutaan kaikkia niitä poissaoloja, joita opiskelija ei pysty lääkärin- / terveydenhoitajan todistuksella todistamaan tai jos poissaoloista ei ole sovittu etukäteen. Opiskelijan on aina ilmoitettava poissaolostaan ennen työvuoron alkamista. Opiskelijan ollessa poissa ilman pätevää syytä, on poissaolo korvattava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelija suorittaa työssäoppimispaikassaan työtehtäviä poissaoloja vastaavan tuntimäärän. Esimerkiksi lauantaisin tai hänen vapaapäivänään. Toistuvien luvattomien poissaolojen vuoksi, työpaikkaohjaaja voi keskeyttää työssäoppimisen yrityksessään, ottamalla yhteyttä työssäoppimista valvovaan opettajaan. Tällöin opiskelija palaa opettajan ohjaamana takaisin oppilaitokseen jatkamaan keskeytynyttä työssäoppimistaan. Luvattomat poissaolot vaikuttavat arvosanaa alentavasti.

5 TYÖSSÄOPPIMISEN KESKEYTYS MUISTA SYISTÄ
Työssäoppimisen keskeytyksen syitä voi olla useita. Myöhästelyiden ja luvattomien poissaolojen lisäksi niitä ovat: paljon sairas poissaoloja, puutteelliset ammatilliset taidot, vuorovaikutustaidottomuus, varastelu, opiskelijan motivaation / kiinnostuksen puute, henkilökemioiden kohtaamattomuus ja opiskelijan soveltumattomuus kyseessä olevaan yritykseen. Työssäoppimisen keskeyttänyt opiskelija palaa oppilaitokseen jatkamaan työssäoppimistaan. Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle arvosanan niistä päivistä, jotka hän on työssäoppimispaikassa ollut. Arviointi annetaan yhteisessä palautekeskustelussa ohjaajan, opettajan ja työssäoppijan kanssa. Suoritetusta työssäoppimisesta opettaja kirjaa suoritetut opintoviikot ja niistä saadun arvioinnin opintosuoritusotteeseen.

6 OPISKELIJA HALUAA KESKEYTTÄÄ TYÖSSÄOPPIMISEN
Opiskelijalla on oikeus keskeyttää työssäoppiminen yrityksessä esimerkiksi yhteistyökyvyttömyyden vuoksi tai hän on valinnut liian ison/pienen yrityksen työssäoppimispaikakseen, ohjaus on koettu puutteelliseksi, ryhmäytyminen työyhteisön kanssa ei ole onnistunut sekä henkilökohtaiset- ja sosiaaliset syyt. Työssäoppimisjakson keskeyttäessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kannattaa olla yhteydessä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan. Keskeytyksen syistä kannattaa opiskelijan kanssa keskustella asiallisesti ja rauhallisesti. Työnantajan ei pidä loukkaantua, jos opiskelija ei kerro työssäoppimisen keskeytyksen syytä, koska syyt voivat olla erittäin henkilökohtaiset. Opiskelijalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus ollessaan työssäoppimassa ja myös työssäoppimisen päätyttyä työpaikkaa koskevien asioiden suhteen.


Lataa ppt "Miten menetellä ongelmatilanteissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google