Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työssäoppimisen ohjaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työssäoppimisen ohjaus"— Esityksen transkriptio:

1 Työssäoppimisen ohjaus
Ohje mallin käyttöön soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi Työpaikkarekisteri Puitesopimus Työpaikkaohjaajan koulutus Henkilökohtainen suunnitelma Tavoitteiden mukaisen oppimisen ohjaaminen Oppimistehtävät Yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKALLA PALAUTE JA KEHITTÄMISTARPEET Palautteen keräys, analysointi ja toiminnan kehittäminen Ryhmäpalaute, kokemusten jakaminen Dokumentointi Tiedottaminen TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI Menetelmiä Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

2 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA
Työpaikkaohjaajien koulutus Ekamilla oma työpaikkaohjaajakoulutusmalli koulutettu työpaikkaohjaaja / työpaikkaohjaaja, joka tuntee pedagogisen mallin järjestetään yritysten tarpeiden mukaisesti toteutetaan monimuotoisesti monialainen/alakohtainen opettaja/kv-koordinaattori markkinoi systemaattisesti koulutusta opettaja/kv-koordinaattori kouluttaa työpaikkaohjaajia / tiedottaa työpaikkaohjaajille pedagogisesta mallista ja sen käytöstä Työpaikka-analyysi työssäoppimisen käsitteitä työpaikka soveltuva opetussuunnitelman tavoitteisiin henkilö soveltuva työpaikkaohjaajaksi Työpaikkarekisteri kaikki työpaikat dokumentoituina Henkilökohtainen suunnitelma osana henkilökohtaista suunnitelmaa on työssäoppimisen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkiminen tavoitteena oppimissuunnitelmaan kirjattu, mitä opiskellaan oppilaitoksessa ja mitä työpaikalla ja mitä mahdollisesti muualla, jotta tarvittava ammattitaito saadaan hankittua Puitesopimus sopimus, jossa sovitaan yrityksen/työpaikan kanssa käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta, ammatti-osaamisen näytöistä ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

3 SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät kartoita sopivat työssäoppimispaikat ja henkilökontaktit perehdytä työpaikkaohjaaja perehdytä opiskelija työssäoppimisjaksolle, yleisiin työturvallisuutta koskeviin asioihin, ammattiosaamisen näyttöihin ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan valinnassa huolehdi opiskelijakohtaisesta sopimuksesta Pedagogiset ratkaisut Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori opiskelijan ohjaajana valmistele työssäoppimisen kokonaisuutta suunnittele alustavasti opiskelijan työtehtävät ja ammattiosaamisen näyttö varaa tilat, työvälineet ja luvat opiskelijan käyttöön Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina tutustu ohjausprosessimallin vaiheisiin oppilaitoksen www-sivuilla aukilue ammattitaitovaatimuksia yhdessä työpaikka-ohjaajan kanssa Työpaikkaohjaajan tehtävät perehdy jakson tavoitteisiin ja arviointiin perehdy ammattiosaamisen näyttöihin: mikä on näyttö, näyttöjen tavoitteet, arviointi, laki ja säädökset tiedota työssäoppimisjaksosta työpaikan henkilöstölle päivitä oma työpaikkaohjaajaosaamisesi Opiskelijan tehtävät perehdy jakson tavoitteisiin ja arviointiin hanki työssäoppimispaikka yhteistyössä ohjaavan opettajan / kv-koordinaattorin kanssa laadi alustavasti työssäoppimisjakson tavoitteesi Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

4 TYÖSSÄOPPIMISJAKSON ALOITUS
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät perehdytä työpaikkaohjaaja käy tavoitekeskustelu opiskelijan kanssa suunnittele ammattiosaamisen näyttöä pidä aktiivisesti yhteyttä työpaikkaan ja opiskelijaan Pedagogiset ratkaisut Työpaikkaohjaaja ja /kv-koordinaattori opiskelijan ohjaajana pilko perehdytystäsi osiin opiskelijan tarpeiden mukaan sovi opiskelijan kanssa työssäoppimisjakson pelisäännöt sovi ja kirjaa milloin ja miten annat ohjausta ja arviointia oppimisesta selvitä mitä opiskelija jo osaa ja mitä tavoitteiden mukaista osaamisten tasoa hän tavoittelee ohjaa opiskelijaa tekemään monipuolisia työtehtäviä Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina avaa ohjausprosessimallia aukilue ammattitaitovaatimuksia yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tue työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä ja palautteen antamisessa luo oppimistilanteita esim. tehtävien annolla yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa Työpaikkaohjaajan tehtävät perehdytä opiskelija työpaikkaan ja työturvallisuuteen; henkilöstö, tilat, työtehtävät, toiminnot, käytänteet osallistu tavoitekeskusteluun ja ammattiosaamisen näytön suunnitteluun Opiskelijan tehtävät täsmennä tavoitteesi osallistu tavoitekeskusteluun ja ammattiosaamisen näytön suunnitteluun kirjaa oppimis- ja työtehtäväsi Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

5 TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKALLA
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät pidä yhteyttä opiskelijaan ohjaa ja tue opiskelijaa tue työpaikkaohjaajaa täsmennä oppimistavoitteet täsmennä arviointikriteerit suunnittele työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö anna ohjaavaa arviointia työssäoppimisesta Pedagogiset ratkaisut Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori opiskelijan ohjaajana säätele ohjaustasi opiskelijan tarpeiden mukaan (opeta taitoja) käytä vaihdellen erilaisia ohjaustyylejä ja –keinoja tue ja kehitä opiskelijan itsearviointia käy ohjauskeskusteluja ja anna palautetta säännöllisesti Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori oppimisen arvioijana tarkastele oppimista suhteessa jakson tavoitteisiin rohkaise ja kannusta anna palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa anna palautetta siitä, mitä opiskelijan on vielä opittava Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina aukilue arviointikohteita ja –kriteereitä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tue työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä ja palautteen antamisessa sovi väliarviointi / muistuta työpaikkaohjaajaa väliarvioinnista Työpaikkaohjaajan tehtävät pidä yhteyttä oppilaitokseen tarkista opiskelijan suunnitelman eteneminen opeta työtehtäviä ohjaa oppimista ja anna palautetta suunnittele työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö ole esimerkkinä hyvästä ammattilaisesta Opiskelijan tehtävät tee oppimista tukevat työtehtävät vastaa omalta osaltasi tavoitteiden toteutumisesta pidä yhteyttä ohjaavaan opettajaan/kv-koordinaattoriin osallistu työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen täytä työssäoppimispäiväkirja hanki tietoa aktiivisesti kyselemällä hakeudu muiden työntekijöiden joukkoon, ole yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja muihin työntekijöihin Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

6 TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät arvioi työssäoppiminen arvioi ammattiosaamisen näyttö johda arviointikeskustelua arvioi työpaikan soveltuvuus tutkinnon työssäoppimispaikaksi Pedagogiset ratkaisut Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori opiskelijan ohjaajana tue opiskelijan itsearviointia Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori osaamisen arvioijana tarkastele osaamista suhteessa ennalta määriteltyihin arviointikohteisiin ja –kriteereihin käy arviointikeskustelu ja arvioi ammattiosaamisen näyttö tuo selvästi esiin vahvuudet ja kehittämistarpeet anna arvosana ammattiosaamisen näytöstä, kirjaa arvosanan perusteet Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina aukilue arviointikohteita ja –kriteereitä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tee tarkentavia kysymyksiä, pyydä esimerkkejä tue työpaikkaohjaajaa arvioinnissa ja arvosanan antamisessa Työpaikkaohjaajan tehtävät arvioi työssäoppiminen arvioi ammattiosaamisen näyttö anna palautetta oppilaitoksille Opiskelijan tehtävät tee itsearviointi osallistu arviointikeskusteluun hoida käytännön asiat (avainten luovutus yms.) Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

7 PALAUTE JA KEHITTÄMISTARPEET
Palautteen keräys, analysointi ja kehittämistarpeet kerää palaute opiskelijalta ja työpaikkaohjaajalta arviointikeskustelun yhteydessä jaksoa ohjannut opettaja/kv-koordinaattori tekee koonnin palautteista palaute analysoidaan koulutusalalla työssäoppimistiimi koordinoi palautteen keräystä ja kehittämistarpeiden analysointia Dokumentointi palautelomakkeet säilytetään koulutusalalla Ryhmäpalaute ja kokemusten jakaminen jaksoa ohjannut opettaja/opettajat/kv-koordinaattori järjestävät ryhmäkohtaisen palautetilaisuuden, jonka tavoitteena on työssäoppimiseen liittyvien kokemusten jakaminen Tiedottaminen palautekoonnit toimitetaan tiedoksi työpaikoille ja oppilaitoksen johdolle Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

8 Menetelmiä työssäoppimisen arviointiin*
Avaintaito 2 Viestintä vierailla kielillä Kielitaitoasteikko Kielitaidon arviointi ulkomaan työssäoppimisjaksolla Avaintaito 3 Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla Jaksoarviointi Avaintaito 4 Digitaaliset taidot PowerPoint-esitys Avaintaito 5 Oppimistaidot Laajeneva mind map Lokikirja ulkomaan työssäoppimisjaksolle Lokikirja sähköisenä Lokikirja paperilla Oppimispäiväkirjaa kirjoittamassa Avaintaito 7 Aloitekyky ja yrittäjyys Oppimispäiväkirja-analyysi Paras palvelukonsepti Mysteerilaatikko Avaintaito 8 Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot Paras kaveri -mitali Ryhmäblogi *Menetelmiä kehitettiin kuuteen avaintaitoon. Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa


Lataa ppt "Työssäoppimisen ohjaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google