Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielenterveys- ja päihdeasiakas terveyskeskuksessa - Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille päätösseminaari 27.8.2015 Salon avoterveydenhuollon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielenterveys- ja päihdeasiakas terveyskeskuksessa - Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille päätösseminaari 27.8.2015 Salon avoterveydenhuollon."— Esityksen transkriptio:

1 Mielenterveys- ja päihdeasiakas terveyskeskuksessa - Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille päätösseminaari 27.8.2015 Salon avoterveydenhuollon kehittämisosio Projektityöntekijä Jenni Hartikainen th Yamk

2 Lähtökohdat ja tavoitteet  Terveysasemien asiakkaiden ongelmien määrät ovat moninaistuneet ja vaikeutuneet  Palvelut ovat pirstaleisia ja hoidon jatkuvuus on huonoa  Tieto ei organisaatioiden välillä kulje  Tehdään paljon päällekkäistä työtä, mutta kokonaisuus ei ole hallinnassa  Lainsäädäntö velvoittaa  Tavoitteena paljon palveluita käyttävien/mielenterveys- ja päihdepotilaiden palveluiden uudelleen järjestäminen, toimintakonseptin luominen ja kuvaaminen palvelumuotoilun ja johtamisen keinoin –Tarkoituksena luoda case manager malli terveyspalveluihin ja tehostaa palveluprosesseja organisaatiorajojen ylittävällä yhteistyöllä.

3 Yhteyshenkilö palveluita koordinoimassa  Toimintamallin perusajatus terveyshyötymallissa –Voimaantunut oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti osallistuva asiakas ja osaava, ja ennakoiva moniammatillinen hoitotiimi  Toiminta perustuu palveluohjauksen prosessiin –Palveluohjauksesta sopiminen –Lähtötilanteen ja palvelutarpeen selvittäminen –Tavoitteiden asettaminen –Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen kartoittaminen –Terveys- ja hoitosuunnitelman laatiminen –Hoidon toteutus, koordinointi ja seuranta/arviointi –Palvelusuhteen päättäminen

4

5 Kokonaistilanteen arvioinnissa huomioitavat osa-alueet:  Esitiedot ja asiakkaan kokemat ongelmat  Lääkitys  Terveyteen vaikuttavat tekijät  Toimintakyky  Nykytila  Palvelukontaktit ja arvio työkyvystä ja kuntoutustarpeesta

6 Moniammatillinen yhteistyö  Verkostotyö –Asiakkaan palvelutarpeen mukainen henkilöstö –Yhteenveto tilanteesta –Kokonaistavoitteiden laatiminen –Yhteiset toimenpiteet, jatkohoito/-tuki, seuranta, tulevat tapaamiset –Hoitosuunnitelmaan kirjattavat kunkin tahon vastuualueet ja tehtävänjako –Lopullisen asiakasvastaavan valinta (se taho, jossa ongelmien painopiste)  Tiimityö, konsultaatiot, yhteisvastaanotot tai työpari  Tiedonkulku –Asiakasvastaava toimii palvelujen yhteen sovittajana ja hoidon koordinoijana yli hallintorajojen –Tieto muilta hoitoon osallistuneilta aina asiakasvastaavalle

7 Terveys- ja hoitosuunnitelma  Asiakasvastaavalla päävastuu terveys- ja hoito/palvelusuunnitelman laatimisessa  Omahoidon tueksi ja asiakkaan sitouttamiseksi omaan hoitoonsa  Kokoaa yhteen eri tahojen suunnitelmat –Lääketieteellinen hoito –Hoitotyö –Omahoito –Muut tarvitsemat palvelut  Asiakkaan yhdessä ammattihenkilön kanssa määritellyt tavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi  THL määrittänyt rakenteet ja sisällön, Salossa käytössä –Hoidon tarve –Hoidon tavoite –Hoidon toteutus ja keinot –Hoidon seuranta –Muut tiedot

8 Asiakasvastaava omahoidon tukijana  Hoitoprosessi jatkuu suunnitelluilla asiakasvastaavatapaamisilla ja yhteydenotoilla  Koordinoi terveys- ja hoitosuunnitelman toteutumista  Muut tarvittavat käynnit jatkuvat asiakasvastaanottojen rinnalla  Tuetaan voimaatumiseen ja omahoitoon  Arvioi yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden saavuttamista

9

10 Kiitos


Lataa ppt "Mielenterveys- ja päihdeasiakas terveyskeskuksessa - Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille päätösseminaari 27.8.2015 Salon avoterveydenhuollon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google