Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien. NY V UOSI YRITTÄJÄNÄ 4. ja 5. tunti – Liikeidea, henkilöstö ja neuvonantaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien. NY V UOSI YRITTÄJÄNÄ 4. ja 5. tunti – Liikeidea, henkilöstö ja neuvonantaja."— Esityksen transkriptio:

1 Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien. NY V UOSI YRITTÄJÄNÄ 4. ja 5. tunti – Liikeidea, henkilöstö ja neuvonantaja

2 Liikeidean valinta Yrityksen jäsenet ja liikeidea valitaan yhdessä Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta

3 Liikeidean valinta Valintatapa voi olla vaikkapa: 1.Jokainen valitsee itse yrityksensä idean perusteella 2.Äänestys NY-tiimeistä 3.Opettaja jakaa ryhmät

4 NY- YRITYKSEN HENKILÖSTÖ

5 Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja talousvastaava NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan yleensä jokainen tekee useita eri asioita NY-yrityksen henkilöstö

6 Toimitusjohtaja Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla kokonaiskäsitys siitä, missä mennään) Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa. Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä Huolehtii, että lopettaminen viedään asianmukaisesti läpi ja vuosikertomus palautetaan sähköisesti palautuslomakkeella Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt Jatkuu…

7 Toimitusjohtaja Tiedottaa jäseniä yrityksen kehityksestä Pitää yhteyttä neuvonantajaan ja tarvittaessa NY-toimistoon Tekee päätöksiä ja ratkaisee ongelmia yhdessä muiden kanssa Käy läpi kaikki ideat ja ratkaisumallit

8 Talousvastaava Pitää huolta taloudesta ja hoitaa seuraavat asiat: 1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT perustamisilmoitus lopettamisilmoitus 2. LASKELMIEN TEKEMINEN budjetti hinta-/tuotelaskelmat osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase vuosikertomuksen tuloslaskelma ja tase Jatkuu…

9 Talousvastaava 3. VAROJEN HOITO hoitaa yrityksen rahoja vastaa kassasta ja pankkitilistä kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle 4. KIRJANPITO kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet) kirjaukset tilinpäätös

10 Sihteeri Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen kokousta Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa Vastaa osuusluettelosta Pitää osaltaan huolen, että NY-yritys noudattaa lakeja ja määräyksiä Tuntee ohjelman sääntöjen sisällön Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto)

11 Tuotanto- tai Palveluvastaava Vastaa tuotannosta Asettaa tuotantotavoitteet Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja tuotteisiin Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim. painotyöt) Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että tuotteet ovat vahingoittumattomia Pitää varastokirjaa

12 Markkinointivastaava Kantaa päävastuun markkinoinnista Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä, kilpailija- analyysi ja markkinatutkimus Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä

13 Myyntipäällikkö Kantaa päävastuun myynnistä Valmistelee myyntitavoitteet Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä Laatii ja esittää myyntitilastoja

14 Henkilöstöpäällikkö Ehdottaa sopivaa työnjakoa Pitää kirjaa työtunneista Pitää huolta henkilöstöstä Järjestää henkilöstön koulutusta Järjestää virkistystoimintaa henkilöstölle

15 Pohtikaa, mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja mihin asioihin haluatte nimittää omat vastuuhenkilöt Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä talousvastaava Meidän NY-yrityksemme

16 Neuvonantajan rooli Neuvonantaja hankitaan työelämän piiristä Ei ole NY-yrityksen jäsen, eikä hänellä ole päätösvaltaa Auttaa NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan Hyvä neuvonantaja voi olla NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta yritys saa todellisen kuvan yritystoiminnasta Pohtikaa, kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa häneen yhteydessä!

17 Opettaja Opettajan rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole muodollista päätösvaltaa Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai toteutettaviin ideoihin


Lataa ppt "Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien. NY V UOSI YRITTÄJÄNÄ 4. ja 5. tunti – Liikeidea, henkilöstö ja neuvonantaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google