Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ritva Kareketo kouluttaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ritva Kareketo kouluttaja"— Esityksen transkriptio:

1 Ritva Kareketo kouluttaja 5.10.2007
Tellun tarina – Osaamisen tunnistaminen ja ohjaus henkilökohtaistamisen edellytyksenä Ritva Kareketo kouluttaja

2 Henkilökohtaistamisen vaiheet
Tutkintoon hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

3 Näyttötutkintoon hakeutuminen
Hakevaa toimintaa tehdessä on tärkeää ymmärtää mistä nousee työelämässä toimivan aikuisen osaamisen kehittämisen ja tutkinnon suorittamisen tarve Kiinteää kumppanuus työelämän kanssa ja vastataan työelämän tarpeisiin Oman alan haasteiden ja ammattitaitovaatimusten tuntemus on tärkeää Asiakkaalle on tarjolla vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku kaikissa tutkinnoissa ja rahoitusmuodoissa Hakeva toiminta on olennainen osa kaikkien toimijoiden työtä

4 Hakeutumisvaihe alustava lähtötilanteen selvitys ensimmäisessä kontaktissa asiakas saa neuvoa ja ohjausta kartoitetaan toiveita, motivoituneisuutta, työ- ja koulutustaustaa sekä alustavasti asiakkaalle soveltuvaa tutkintoa/palvelua Asiakaslähtöisyys kaikessa arjen toiminnassa!

5 Hakeutumisvaihe Tarkennettu lähtötilanteen selvitys/ Ammatillinen osaamisen tunnistaminen ammatillisen osaamisen tunnistaminen tapahtuu työelämässä kouluttajan, tutkinnon suorittajan ja työelämän edustajien kanssa kouluttaja ja työelämän edustaja havainnoivat työn tekemistä ja keskustelevat tutkinnon suorittajan kanssa työn tekemisen perusteluista ja itsearvioinnista

6 Hakeutumisvaihe apuvälineeksi osaamisen tunnistamiseen on kehitetty tutkinnon perusteiden pohjalta rakennettua arviointilomaketta, jossa keskeistä on ammatin ydinosaaminen osaamisen tunnistaminen on tapahduttava oikea-aikaisesti ja sillä on oltava merkitystä tutkinnon suorittamiseen

7 Hakeutumisvaihe tarkennettu lähtötilanteen selvitys /oppimisen ja elämäntilanteen selvitys hakeutumisvaiheesta alkaen on tärkeää ammattiaineiden ja ohjaavan kouluttajan kiinteä yhteistyö tutkinnon suorittajan tukemiseksi ja auttamiseksi Ohjauksessa tärkeää kannustaminen ja motivointi!

8 Hakeutumisvaihe lähtötilanteen ohjauskeskustelussa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia sekä tuen ja ohjauksen tarvetta. vuorovaikutuksen ja lomakkeiden/tehtävien pyrkimyksenä myös hahmottaa tutkinnon suorittajan elämänkenttää huomioidaan aikuisten luki- ja oppmisvaikeuksien olemassaolo ja niiden merkitys tutkinnon suorittamiseen

9 Tutkinnon suorittaminen
Osoitettu osaaminen tarkoittaa luotettavia dokumentteja esim. tutkintotodistus Arvioijat päättävät osoitetun osaamisen pätevyydestä luotettavien dokumenttien perusteella Saavutettu osaaminen tarkoittaa osaamista jonka hakija on hankkinut esim. työssä (työtodistus). Arvioijat tunnustavat suorituksen tutkintosuoritukseksi

10 Tutkinnon suorittaminen
aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oikea-aikaisesti ja laadukkaasti ohjataan tutkinnon suorittajaa tuomaan esiin aikaisempaa osaamistaan erilaisten dokumenttien avulla - tutkinnon suorittajaa ohjataan löytämään itse tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen dokumentoidusta työhistoriastaan (työtodistukset, tarvittaessa työpaikan lausunto ammattitaidosta jne.)

11 Tutkinnon suorittaminen
Pupan prosessi: vastuukouluttaja arvioi alustavasti ovatko työkokemuksen dokumentit riittäviä tutkintoon asia siirretään tutkintovastaaville, jotka järjestävät ohjauskeskustelun tutkinnon suorittajan kanssa ja varmistavat dokumenttien riittävyyden lopuksi järjestetään tutkintotilaisuus, jossa paikalla on tutkinnon suorittaja, työelämän edustajat ja tutkinnon järjestäjä arvioinnissa päädytään joko tutkinnon osan tunnustamiseen tai täydennykseen täydennys tapahtuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan joko kirjallisesti tai toiminnallisesti

12 Tutkinnon suorittaminen
Tutkintotilaisuuksien eli näyttöjen periaatteita, jotka ovat kehittyneet henkilökohtaistamisen myötä: Näytöt työelämän kehittäjänä Henkilökohtaistuneet näytöt Näyttöjen ohjaus Näyttöjen arvioinnin periaatteita Ohjaus ei pääty tutkinnon suorittamiseen vaan koko näyttötutkintoprosessin aikana on huolehdittava ura- ja jatkosuunnitelmien ohjauksesta.

13 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen
opetussuunnitelman kehittäminen teematarjottimeksi mahdollistamaan henkilökohtaiset näyttötutkintopolut yhteistyössä työelämän kanssa rakennettu teematarjotin, joka muodostuu tutkinnon perusteiden mukaisista toiminta-kokonaisuuksista

14 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen
Ammatillisen kasvun tukemisen keinoja Lähiopetus Ammatillinen ohjaus työpaikalla Oman työn tutkiminen ja kehittäminen Opintopiirit yhteistoiminnallisena työskentelymuotona Oman kasvun kuvaus Verkko-ohjaus Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

15 ”Elämässäni eniten olen oppinut nyt.”
Tellu yli 40 v.


Lataa ppt "Ritva Kareketo kouluttaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google