Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kemianteollisuus ry Kirsi Levä I Turvallisuusosaamisen kehittäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kemianteollisuus ry Kirsi Levä I Turvallisuusosaamisen kehittäminen."— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kemianteollisuus ry Kirsi Levä I Turvallisuusosaamisen kehittäminen Workshop 10.2.2015 Mitkä ovat turvallisuusasiantuntijan roolit ja tehtävät? Mitä osaamista ne vaativat? Lähde: Reiman, T. VTT, 2015Reiman, T. VTT, 2015

2 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuka on turvallisuusasiantuntija?

3 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Prosessi- turvallisuus Turvallisuusasiantuntijat ovat eri tehtävissä Kirsi Levä 10.2.2016 I Lähde: Reiman, T. VTT, 2015. Security Laatu Työhyvin- vointi Työsuojelupäällikkö Turvallisuuspäällikkö Kehittämispäällikkö Turvallisuusinsinööri Käytönvalvoja Ympäristöpäällikkö ADR Turvallisuusneuvonantaja … VAK

4 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Erilaiset tehtävät vaativat erilaista asiantuntemusta Kirsi Levä 10.2.2016 I Lähde: Reiman, T. VTT, 2015. Erilaisia vaaroja – toiminnan ja teknologian kannalta olennaisten vaarojen tunnistaminen ja ymmärtäminen Eri vaarat ja turvallisuuden lajit edellyttävät erilaisia hallintatoimia – keinovalikoiman hallinta, keinot voivat vaikuttaa eri suuntiin Eri turvallisuuden lajeja arvioidaan eri mittareilla, ja samaankin tietoa tulkitaan eritavalla Eri turvallisuuden = erilaista osaamista

5 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä on turvallisuus?

6 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Käsitys turvallisuudesta ohjaa tekemistä Kirsi Levä 10.2.2016 I Lähde: Reiman, T. VTT, 2015. Turvallisuus on vaarojen hallintaa ja kykyä onnistua vaihtelevissa olosuhteissa, ylläpitää osaamista, oppia ja kehittyä Turvallisuus luodaan joka päivä, joka hetki uudelleen Turvallisuus = -Vähän virheitä/ vaaratilanteita -Yksilövirheiden ja toimintahäiriöiden poistamista Turvallisuus = -Vaarojen/ riskien tunnistaminen, hallinta ja seuraamusten pienentäminen Turvallisuus = -Kyky onnistua vaihtelevissa olosuhteissa -Tavoitteellista parantamista, myös onnistumisista opitaan

7 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä turvallisuusasiantuntija tekee?

8 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiantuntijan rooleja

9 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiantuntijan tehtäviä Kirsi Levä 10.2.2016 Opastaa ja tukea keskeisiä vaikuttajia (johtoa, esimiehiä, avainhenkilöitä, työntekijöitä…) käytännön turvallisuustyössä ja positiivisen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä Ylläpitää ja kehittää riskien arviointi- ja hallintaprosesseja, ja tukea niiden käytäntöön viemistä Johtaa ja tukea turvallisuusasioiden sisällyttämistä yrityksen tavoitteisiin, strategiaan ja toimintaan Kehittää toimintatapoja/menetelmiä seurata, mitata ja arvioida yrityksen turvallisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Kehittää toimintaa turvallisuuden kannalta merkityksellisen tiedon keräämiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi Viestiä, osallistua ja vaikuttaa sidosryhmiin ja keskeisiin päätöksentekijöihin Toimia ammatillisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti

10 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiantuntija on vaikuttaja Kirsi Levä 10.2.2016 I Lähde: Reiman, T. VTT, 2015. Turvallisuusasiantuntija vaikuttaa: Henkilöstön kykyihin, tietoihin ja taitoihin Organisaation rakenteisiin ja käytäntöihin Teknologiaan Organisaatiokulttuuriin Kyky vaikuttaa edellyttää osaamista Kyky vaikuttaa

11 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä vaikuttavan turvallisuusasiantuntijan tulee osata?

12 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimukset Kirsi Levä 10.2.2016 YLEISET KYVYTKOHTEEN/TEOLLISUUSALAN TUNTEMUS Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot Selkeä ja vakuuttava kirjallinen viestintä Uuden oppiminen ja opin jakaminen Määrätietoisuus Kokonaisuuksien hahmottaminen Päätöksentekokyky Paineensietokyky Lakien ja standardien tuntemus Liiketoiminnan ja riskien tuntemus Tyypillisten riskien ja tapahtuneiden onnettomuuksien tuntemus Turvallisten ja riskialttiiden toimintatapojen tuntemus Organisaation toimintamallien ja vaikutusmahdollisuuksien ymmärtäminen TURVALLISUUSOSAAMINENPERUSOSAAMINEN Vaarojen ja riskien arviointimenetelmät Työn ja turvallisuuden auditoinnin, arvioinnin ja kehittämisen menetelmät Tapahtuma- ja onnettomuustutkintamenetelmät Turvallisuus- ja onnettomuusmallien ja teorioiden tuntemus Luonnontieteet, Lääketiede, Insinööritieteet Psykologia, kasvatustiede, sosiologia Johtaminen, Talous Viestinä Kyky vaikuttaa

13 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiantuntijan vaikuttavuutta lisää kyky viestiä kustannuksista johdolle Kirsi Levä 10.2.2016 I Lähde: Reiman, T. VTT, 2015.

14 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos! Lisätietoja: Reiman, T. VTT, 2015 Kirsi Levä, Kehitysjohtaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kirsi.leva(at)tukes.fi Reiman, T. VTT, 2015 kirsi.leva(at)tukes.fi


Lataa ppt "Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kemianteollisuus ry Kirsi Levä I Turvallisuusosaamisen kehittäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google