Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen kuuntelemisosaamisen vaikutus työhyvinvointiin organisaatiomuutoksessa FT Sanna Ala-Kortesmaa Yliopisto-opettaja Tampereen teknillinen yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen kuuntelemisosaamisen vaikutus työhyvinvointiin organisaatiomuutoksessa FT Sanna Ala-Kortesmaa Yliopisto-opettaja Tampereen teknillinen yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen kuuntelemisosaamisen vaikutus työhyvinvointiin organisaatiomuutoksessa FT Sanna Ala-Kortesmaa Yliopisto-opettaja Tampereen teknillinen yliopisto sanna.ala-kortesmaa@tut.fi

2 Muutosviestintä  Viestintää sidosryhmien suuntaan  Mitä kenellekin tulee kertoa? Missä vaiheessa tiedon tulee saavuttaa kyseessäoleva sidosryhmä?  Pääviesti  on ja pysyy samana  sävyt vaihtelevat kohderyhmän ja ajankohdan mukaan  sävy muuttuu turvallisuudentunnetta vahvistavasta muutoksen hyviä puolia korostavaksi ja myös uutta rakentavaksi

3 Muutosviestintä  Kuuntelemisen rooli korostunut  edesauttaa sitoutumista ja motivaatiota  osallistaa  auttaa tunnistamaan muutosviestinnän ongelmakohdat ja haasteet  kuunteleminen ja työhyvinvointi: työntekijän hyvinvoinnilla heijastevaikutus koko organisaation hyvinvointiin ja toimintakykyyn

4 Hanke: Kuuntelemisen ja työhyvinvoinnin yhteys terveydenhoitoalan organisaatiomuutoksessa Teemat 1. Asenteet kuuntelemista ja kuuntelemisosaamista kohtaan 2. Kuuntelemisosaamisen taso 3. Ammatillisen kuuntelemisosaamisen kehittämistarpeet Hyödyt organisaatiolle: 1. Apuväline viestintäkoulutuksen suunnitteluun 2. Valmiudet vuorovaikutteisen kuuntelemisosaamisen käyttöön Ammatillisen kuuntelemisosaamisen malli (Ala-Kortesmaa, 2015)

5 Ammatillinen kuuntelemisosaaminen

6 Ammatillisen kuuntelemisosaamisen ulottuvuudet

7 “Hanke pyrkii vastaamaan työelämän vaatimuksiin tuottamalla tietoa ja käytännön ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat kustannustehokkaasti ylläpitää ja edistää sekä työntekijöidensä hyvinvointia että omaa tuottavuuttaan organisaatiomuutoksessa.”

8 Monitieteellinen viitekehys  Hanke ammentaa seuraavien alojen teoriasta:  Viestintä  Sosiaalipsykologia  Hoitotiede  Psykologia

9 Hankkeeseen osallistujat ja menetelmät  Kirurgian osaston ylihoitajat ja hoitajaesimiehet  Psykiatrian osaston ylihoitajat ja hoitajaesimiehet  Puolistrukturoidut haastattelut (kvalitatiivinen data)  Analysointi Grounded Theory –metodin menetelmillä  Tutkimuslomake (kvantitatiivinen data)  Analysointi regressioanalyysia, korrelaatioanalyysia, ja ANOVA-analyysia hyödyntämällä

10 ”Kun tarkoituksenmukainen kuuntelemisosaaminen osataan ottaa käyttöön erilaisissa työympäristöissä ja –tilanteissa, itse kuuntelemisosaamista osataan hyödyntää tehokkaasti ja työn tulokset paranevat.”

11 Kiitos, hyvää kesää kaikille, ja vielä kerran Pekalle onnittelut ja kiitokset kaikesta yhteistyöstä!


Lataa ppt "Ammatillisen kuuntelemisosaamisen vaikutus työhyvinvointiin organisaatiomuutoksessa FT Sanna Ala-Kortesmaa Yliopisto-opettaja Tampereen teknillinen yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google