Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kurssimarkkinointia 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen1 Syksyn kursseilla on tilaa!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kurssimarkkinointia 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen1 Syksyn kursseilla on tilaa!"— Esityksen transkriptio:

1 Kurssimarkkinointia 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen1 Syksyn kursseilla on tilaa!

2 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) PAIKALLINEN SOPIMINEN Työnantajan tuki KENELLE: Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille sekä erilaisiin yhteistyöryhmiin kuuluville. MIKSI: paikallinen sopiminen on lisääntynyt jotta neuvotteluasetelmat olisivat mahdollisimman tasavertaiset, on työpaikan edunvalvojilla oltava riittävästi sopimiseen liittyvää osaamista MITÄ: kurssilla opitaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan perehdytään siihen, kuinka sopimisprosessi toimii, ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle paikallisen sopimisen säädöslähteet tulevat tutuiksi, samoin sopimuksen kirjoituskäytännöt keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia paikallisesta sopimisesta ja sopimisen hyvistä käytännöistä MURIKASSA 23.–27.11. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen2

3 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 pv) TYÖAIKA Työnantajan tuki KENELLE: Edunvalvontatehtävissä toimiville, erityisesti luottamusmiehille. MIKSI: työpaikoilla on usein tarvetta erilaisiin työaikajärjestelyihin luottamusmies on avainasemassa, kun työpaikoilla sovitaan työajoista miten luoda toimiva työaikamalli ja mitä pitää ottaa huomioon? miten ylityöt lasketaan? MITÄ: perehdytään erilaisiin työtuntijärjestelmiin ja niiden soveltamiseen mitä säädöksiä tulee huomioida työtuntijärjestelmiä suunniteltaessa keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä MURIKASSA 16.–18.11. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen3

4 TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki KENELLE: Työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. MIKSI: työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan osaaminen vaatii työsuojelun perus­tietojen hallintaa kurssin oppeja voi hyödyntää omalla työpaikalla tapaturmien ehkäisemisessä ja työterveyden ylläpitämisessä MITÄ: työsuojelun peruskäsitteet, työn ja työympäristön yleisimmät haitta- ja kuormitustekijät sekä kemialliset aineet työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä henkilöstön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa työn ja terveyden vuorovaikutus sekä toimintatavat, joilla työpaikan terveyshaittoja selvitellään ja käsitellään pohditaan, miten oman työpaikan esimerkit sopivat säännöksiin ja sopimuksiin työsuojelutiedon kanavat ja yhteistyötahot MURIKASSA 7.–11.12. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen4

5 TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5+5 PV) Työnantajan tuki KENELLE: Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin käyneille. MIKSI: työsuojelussa on etsittävä ja kehitettävä uusia toimintatapoja työterveyden ylläpitämiseksi ongelmia ratkaisemalla etenet helpommin kuin vaatimuksia esittämällä yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotanto­koneistoa, joten työsuojelutehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä ja oman osaamisensa kehittämistä MITÄ: työsuojeluorganisaation toimintatapojen ja henkilökohtaisen työsuojeluosaamisen kehittäminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi MURIKASSA I vko 9.–13.11. ja II vko 7.–11.12. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen5

6 TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) RISKIEN ARVIOINTI Työnantajantuki KENELLE: Työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittaneille. MIKSI: työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat sekä vaarat riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin omalla työpaikalla MITÄ: asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi vaarojen tunnistaminen, riskienarvioinnin perusteet ja arviointiharjoitus kone- ja laiteturvallisuuden arviointi asenteet ja riskinotto työssä MURIKASSA 30.11.–2.12. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen6

7 Autoalan työsuojelun lyhyt jatkokurssi (3 PV) Työnantajan tuki KENELLE: Jatkokoulutukseksi niille autoalan työsuojelutehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet työsuojelun peruskoulutuksen. MIKSI: tavoitteena on vähentää merkittävästi autoalan työtapaturmia, kuten altistumia liuotinaineille kemikaalien käyttö ja varastointi ovat riski työpaikalla lisätään tietämystä työsuojeluvaltuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista MITÄ: kemikaalit riskien kartoitus ja hallinta ergonomia henkinen työsuojelu MURIKASSA 23.–25.11. 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen7


Lataa ppt "Kurssimarkkinointia 16.10.2015Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen1 Syksyn kursseilla on tilaa!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google