Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Orientaatio opintojaksoon Eläintenhoidon perusteet S15LELHOA JA S15LELHOB 2015 - 2016 ANNIKA HEIMONEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Orientaatio opintojaksoon Eläintenhoidon perusteet S15LELHOA JA S15LELHOB 2015 - 2016 ANNIKA HEIMONEN."— Esityksen transkriptio:

1 Orientaatio opintojaksoon Eläintenhoidon perusteet S15LELHOA JA S15LELHOB 2015 - 2016 ANNIKA HEIMONEN

2 Mitä opiskellaan? Tutkinnon osa: Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp Opintojaksot: Anatomia, fysiologia ja ravitsemus 4 osp Eläintenhoidon perusteet 3 osp Eläintenhoitotyöt 8 osp Tuotantoeläimet 5 osp Tuotantorakennukset 2 osp Tuotantokoneet- ja laitteet 2 osp Hygieniaosaaminen 0,25 osp Lomitus/asiakaspalvelu 0,25 osp EA1 0,5 osp Työssäoppiminen tuotantoeläintilalla 15 osp

3 Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi eri eläinlajien käyttäytymismallit- ja tarpeet eläintenpitopaikka ja ympäristö ennaltaehkäisevä terveydenhuolto eläimen vastustuskyky tarttuvien tautien ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja merkitys tavallisimmat taudinaiheuttajat yleiset eläinten terveydenhoitoon liittyvät asiat (mm. rokotus ja loishäätö) Eläinsäädäntö ja etiikka eläintenpitoon liittyvät säännökset käytännön työtehtävissä ja epäkohtien tunnistaminen eläinsuojelulaki- ja asetus eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet lopetusasetuksen (EY1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen suorittamiseen vaadittavat valmiudet kuka saa eläimen lopettaa ja miten eri eläinlajien käyttäytymismallien ja –tarpeiden tuntemus eläimen tajuissaan olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien tunnistaminen suomalainen eläintenpitokulttuuri Pien- ja seuraeläinten hoidon perusteet koiran ja kissan perushoito, päivittäiset/viikoittaiset hoitotoimenpiteet perusasioita eri-ikäisten koirien ja kissojen ruokinnasta Opintojakson Eläintenhoidon perusteet TEEMAT

4 Ammattitaitovaatimukset: Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Opiskelija osaa:  hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa  käsitellä eläimiä  pitää eläintilat siisteinä  tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua  ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä  tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset  ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset o eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet o lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen suorittamiseen vaadittavat valmiudet  tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä  käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita  toimia asiakaspalvelutilanteissa  hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä  käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä  ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden o tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot  edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

5 Opintojakson tavoitteet Opiskelija -tietää eläinten lajityypilliset käyttäytymismallit -tunnistaa sairaan ja poikkeavasti käyttäytyvän eläimen sekä osaa hakea apua -tunnistaa eläintenhyvinvointiin vaikuttavat tekijät -osaa järjestää eläinten pitopaikat huomioiden eläinten tarpeet sekä voimassa olevat lait ja asetukset -osaa ennaltaehkäistä tarttuvien eläintautien leviämistä -osaa huolehtia eläinten yleisen terveydenhoidon edistämisestä -osaa perusasiat eläinten hoitamisesta, ruokkimisesta ja käsittelystä (kissa ja koira)

6 Opintojakson aikataulu ja arviointi Eläintenhoidon perusteet opintojakso on ajastettu aikavälille marraskuu 2015 – helmikuu 2016 Arviointi: Aktiivisuus tunnilla, ryhmätehtävät, yksilötehtävät, tentti Tehtävät:  terveen ja sairaan eläimen tunnistaminen  eläinkuljettaja tutkinnon vaatimien valmiuksien osaaminen, tehtävä/koe  lopetusasetuksen mukaisten valmiuksien osaaminen, tehtävä/koe


Lataa ppt "Orientaatio opintojaksoon Eläintenhoidon perusteet S15LELHOA JA S15LELHOB 2015 - 2016 ANNIKA HEIMONEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google