Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

13.1.2011 LASTEN SUOJELU – JOKAISEN TEHTÄVÄ Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lasten suojelussa, KELTO Pirjo Harjupatana LTO Riitta Sinko.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "13.1.2011 LASTEN SUOJELU – JOKAISEN TEHTÄVÄ Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lasten suojelussa, KELTO Pirjo Harjupatana LTO Riitta Sinko."— Esityksen transkriptio:

1 13.1.2011 LASTEN SUOJELU – JOKAISEN TEHTÄVÄ Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lasten suojelussa, KELTO Pirjo Harjupatana LTO Riitta Sinko

2 Varhaiskasvatuksen tukitoimet Kuvio: Heinämäki, L. 2005: Varhaista tukea lapselle - työvälineenä kehittämisvalikko. Stakes.

3 Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen - Suunnittelussa huomioidaan erilaiset tuen tarpeet ja erilaisten tukitoimien tarve - Vanhempien osallistaminen

4 Kasvatustoiminnan mukauttaminen - lisätään lapsen toiminnan mahdollisuuksia - mahdollistetaan tarvittavien taitojen ja valmiuksien harjaannuttaminen 1. Eriyttäminen / pienryhmätoiminta 2. Toiminnan sisältöjen ja menetelmien mukauttaminen lapsen ikä ja kehitysvaihe huomioiden 3. Perustaitojen harjaannuttaminen: - Yksi varhaiskasvatuksen perustehtävistä - Perustaitojen saavuttamisen kautta itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen, huom. vertaa lastensuojeluperheiden lasten omatoimisuustaidot 4. Lapsen itsetunnon vahvistaminen - Vertaissuhteet ja aikuisen tuki keskeistä - Ei-toivotun käyttäytymisen taustalla voi olla heikko itsetunto - Lapsen myönteinen kohtaaminen, hyväksyvä suhtautuminen, kannustaminen, onnistumisen huomaaminen!

5 Kuntouttavien elementtien käyttö varhaiskasvatuksessa - Päivästruktuuri: pysyvyys, vaikka joustavuus myös tärkeää (aika, paikka, ihmiset ja toiminta) - Vuorovaikutuksen vahvistaminen: lapsen kasvuympäristöön kuuluu monitasoinen ja monisuuntainen vuorovaikutus (tukeminen ja vahvistaminen) - Lapsen oman toiminnan ohjaus: liittyy etenkin tilanteisiin, joissa lapsen keskittyminen ja tarkkaavaisuus edellyttävät ohjausta. Myös tunteiden hallinnan ja empatian harjoittamisessa merkittävä sija. Toiminnanohjaus liettävä arjen päivittäisiin tilanteisiin. - Kehityksen osa-alueiden tukeminen. Tässä korostuu eri alojen asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

6 Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Varhaiskasvatus peruspalveluna - Ennaltaehkäisevä vaikutus: perheille varhaista tukea lasten huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvissä ongelmissa, autetaan selviytymään Varhaiskasvatus avohuollon tukitoimena - Viranomaisyhteistyön merkitys korostuu: edistettävä lasten hyvinvointia, poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä Varhaiskasvatus lastensuojelun tarpeen kartoituksen käynnistäjänä - Lastensuojeluilmoitus. Huom! Huolen ilmoittaminen lastensuojeluviranomaisille on lain mukaan varhaiskasvatuksen velvollisuus. Lastensuojeluviranomaiset arvioivat tarpeen.

7 Kehittämisajatuksia Kokkolan varhaiskasvatuksen näkökulmasta käsin Päivähoito avohuollon tukitoimena: ”siirtopalaveri” tarpeen lapsen tullessa päivähoitoon, vanhempien osallisuus ja asioiden avoimuus tärkeää! Luottamuksen syntyminen varhaisessa vaiheessa. Jatkossa myös seurannat sovittava. Kokkolassa toimii kasvu- ja hoitoryhmä moniammatillisen yhteistyön muotona. Ryhmän toiminnan kehittäminen. Yhteistyörakenteista sopiminen ja niiden ylläpitäminen: irrallisuus vähenee Lastensuojelun toimintakäytäntöjen ja palvelujen tuntemuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa


Lataa ppt "13.1.2011 LASTEN SUOJELU – JOKAISEN TEHTÄVÄ Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lasten suojelussa, KELTO Pirjo Harjupatana LTO Riitta Sinko."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google