Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa
KELPO-HANKE Kokkolassa 2011 Mia Korpela

2 MIKÄ ON KELPO-HANKE? KELPO muodostuu seuraavista sanoista
ja sisällöistä: KE = kehittäminen L = laatu PO = perusopetus. Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi-, perus- ja lisäopetuksessa.

3 Vuodesta 2008 alkaen opetusministeriö on myöntänyt erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen 233 kunnalle. Kokkola on ollut mukana kehittämistoiminnassa alusta alkaen. Hanke kehittää laadullisesti tehostetun ja erityisen tuen toimintaa perusopetuksessa. Opetushallitus koordinoi kehittämishanketta.

4 TAVOITTEET Tavoitteena on jalkauttaa erityisopetuksen strategian mukaisia linjauksia paikalliselle tasolle. Ne koskettavat koko perusopetusta. Monihallinnollisesti luodut opiskelun tuen rakenteet ja toimintamallit sekä niiden vakiinnuttaminen Lähikouluperiaatteen mukainen opetuksen järjestäminen Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki; varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen tuki Yleisten tuen muotojen tehostaminen kaikille oppilaille kuuluvina tukitoimina sekä tehostetun ja erityisen tuen vahvistaminen

5 KELPO KOKKOLA 2011 - tavoitteet
Lomakkeiden päivittäminen ja sekä niihin liittyvä koulutus Oppilaan tuen käsikirjan päivittäminen Opetussuunnitelman perusteiden paikallinen päivittäminen Tuen kolmiportaisen mallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen kaupungin opetuksen palvelurakenteeksi Kota- kehittämistoiminnan kehittäminen, joustavien ryhmittelyjen ja samanaikaisopetuksen mallintaminen Joustavan opetuksen kehittäminen lapsen koulupolun nivelvaiheisiin sekä koskemaan esikoulusta perusopetuksen viimeiseen luokkaan asti Opetuksen palvelurakenteen kehittämistyö Koulutuksen järjestäminen opetushenkilöstölle

6 Kehittämistoiminnassa on päämääränä,
että tehostetun tuen muodot otetaan käyttöön entistä aktiivisemmin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin oppilaalle harkitaan opetuksen antamista erityisopetuksena.

7 TOIMINNAN PERUSLÄHTÖKOHDAT
Vahvistetaan yhteistyötä huoltajien kanssa Painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Kehitetään lähikouluperiaatteen mukaista tuen järjestämistä Toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä Vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, perusopetuksesta toiselle asteelle Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

8 TEHOSTETTU TUKI Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestämistä riittävän pienissä opetusryhmissä. Tuen muotoina se käsittää eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muodot, osa-aikaisen erityisopetuksen ja oppilashuollon.

9 LÄHIKOULUPERIAATE Toiminnassa lähikouluperiaate on tärkeä perusta paikallisen toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämiselle.

10 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN JÄRJESTÄMINEN
Oppilaan arvio tuen hyödyistä / tarpeesta Huoltajan arvio Opettajan arvio Muiden asianosaisten arvio

11 TUEN KOLMIPORTAINEN MALLI
Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen järjestäminen mahdollisimman paljon yleisen tuen tasolla. Kolmiportaisen tuen muodot ovat: yleinen tuki tehostettu tuki erityinen tuki

12 TEHOSTETTU TUKI OPPIMISSUUNNITELMA Tuen määrää ja laatua vahvistaen:
joustavat ryhmittelyt samanaikaisopetus ja tiimityö kodin ja koulun yhteistyö OPPIMISSUUNNITELMA Oppilas ja huoltaja ovat mukana laadinnassa osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki tehostettu opinto-ohjaus kerhotoiminta tukiopetus avustajatoiminta Arvioidaan Mitä on jo tehty? Mikä on auttanut? Mitä vielä voidaan tehdä? oppilas, huoltaja lo/ao + eo, käsitellään oppilashuollossa Pedagoginen arvio SUUNNITELMALLISUUS

13 Jos tuki ei riitä: Pedagoginen selvitys - lo/ao + eo, oppilas, huoltaja, muut asiantuntijat ERITYINEN TUKI Tehdään erityisen tuen päätös tukea vahvistetaan edelleen tuen järjestäminen kirjataan: HOJKS on pedagoginen asiakirja

14 Uusi lakimuutos on mahdollisuus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset löydät: Se koskettaa koko perusopetusta. Se korostaa varhaisen tuen merkitystä kolmiportaisessa mallissaan. Lakimuutokseen tuomiin muutoksiin on tulossa koulutuksia Kokkolan kaupungin opettajille ja avustajille.

15 Yhdessä… …kohti uusia mahdollisuuksia


Lataa ppt "Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google